Arş.Gör.Dr.

İsmail ÖZSARI


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2015

2009 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

İlkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik 'görsel okuma eğitim programı' geliştirilmesi ve etkililiğinin sınanması

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı - Sınıf Öğretmenliği Doktora Programı

2008

2008

Yüksek Lisans

Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin KPSS Merkezi Sınavı Odaklı Gelecek Kaygıları ve Mesleki Beklentileri

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim / Sınıf Öğretmenliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Sınıf Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İlköğretimde Kaynaştırma

Lisans

Lisans

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Investigating The Relationship Between Curiosity Level And Computer Self Efficacy Beliefs Of Elementary Teachers Candidates

Çağırgan D. , Yaman Y. , Deringöl Y. , Özsarı İ.

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.10, ss.248-254, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Devlet Okulu ve Özel Okulda Okuyan 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Özsarı İ.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.4628-4641, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Ve Yalnızlıklarının İncelenmesi

Özsarı İ. , Batdal Karaduman G.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, ss.380-389, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

5. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen Ve Okul Kavramlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Kuyumcu F. N. , Özsarı İ.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, ss.396-407, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Öğretmen Adaylarının “Öğretmenlik Merkezi Sınavı” Kaygılarına Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Özsarı İ.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.1567-1568

2017

2017

Öğretmenlerin Evrim Kavramı İle İlgili Görüşleri

Özsarı İ. , Yaman Y.

1st international congress on social sciences' humanities an education, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, cilt.1, no.1, ss.95-96

2017

2017

Eğitim Fakültesi Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin “Üniversite” Kavramından Beklentilerinin Karşılaştırılması

Özsarı İ.

8th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.86

2016

2016

5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmen ve Okul Kavramlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi

Kuyumcu F. N. , Özsarı İ.

7th International Congress on New Trends in Education ICONTE, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2016, ss.169

2015

2015

Sosyal Medyanın Sosyalleşmedeki Rolü

Özsarı İ. , Batdal Karaduman G. , Yılmaz B.

6th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.105

2014

2014

10-12 Yaş Grubu Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının İncelenmesi

Özsarı İ.

5th International Conference on New Trends in Educationand Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.86

2015

2015

Öğretmen Adaylarının Atamalara Yönelik Sınav Kaygısı

Özsarı İ. , Poyraz C. , Yılmaz B.

6th International Congress on New Trends in Education24- 26 April, 201, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.93-94

2010

2010

İlkögretim Ögretmen Adaylarının Meraklılık Düzeylerinin İncelenmesi

Karataş Y. , Yaman Y. , Özsarı İ. , Çağırgan Gülten D.

International Conference on New Trends in Education and Their Implications , Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2010, ss.492-497

2010

2010

Bilgisayar Kullanım Amaçlarıyla Eleştirel Düşünme Becerileri Arasındaki İlişki

İlgar Ş. , Yaman Y. , Özsarı İ.

International Conference on New Horizons in Education-2010, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 23 - 25 Haziran 2010, ss.98-104

2009

2009

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Meslek Yaşantılarına Farklı Bir Bakış:''Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim''

Çifçili V. , Usta Gezer S. , Yaman Y. , Özsarı İ.

THE 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.1, ss.571-573

2009

2009

Üstün Zekalı Ergenlerin Utangaçlık Düzeyinin Normal Öğrencilerle Karşılaştırılması ve Yalnızlık-Utangaçlık İlişkisi

Yaman Y. , Ogurlu Ü., Özsarı İ. , Usta S.

The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, cilt.2, ss.179-182

2008

2008

İlköğretim 6. Sınıf “Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme” Ünitesinin Bilgisayar Oynuyla Öğrenme Yöntemi ve Kavratılması Üzerine Bir Çalışma

Usta S. , Yaman Y. , Özsarı İ. , Aydın N.

2nd Int. Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.543-551

2008

2008

İlköğretim İkinci Kademede Okuyan Öğrencilerin İnternet Kullanımı

Özsarı İ. , Yaman Y. , Usta S.

2nd Int. Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.495-502

2007

2007

Fen Öğretmen Adaylarının Bilimsel Gelişmelere Olan İlgisi

Özsarı İ. , Yaman Y. , Kırbaşlar F. G.

1. ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2007, ss.84-85

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Görsel Okuma

Kuyumcu F. N. , Özsarı İ. , Şar İşbilen E. , Batdal Karaduman G. , Öztürk M. , Deringöl Y. , et al.

Kuram İyi de Sınıfta Ne Yapalım?, Nihal Kuyumcu, Editör, E Kitap Yayınevi, İstanbul, ss.92-125, 2016