Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of the opinions about the benefits and negative effects of smoking in university students

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, İspanya, 28 Eylül - 02 Ekim 2019, cilt.54 identifier

Duchenne Muskuler Distrofili Hastalarda Hastalık Süresi ile Sağlık Bakım Harcamaları Arasındaki İlişki

Engellilik Araştırmaları Konferansı - Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.105-106

DUCHENNE MUSKULER DİSTROFİ’Lİ HASTALARDA AMBULASYON, YAŞAM KALİTESİ VE BAKIM VEREN YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Engellilik Araştırmaları Konferansı Dünden Bugüne Engellilik, İstanbul, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018

Inspiratory muscle training in patients with pulmonary hypertension: pilot study

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, İtalya, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50 identifier

Investigation of Factors Affecting The Six-Minute Walk Test Results In Stroke Patients

3rd European Stroke Organisation Conference, Prag, Çek Cumhuriyeti, 16 - 18 Mayıs 2017, ss.1

The Effects of Robotic Gait Training on Gait Parameters in Stroke Patients

11 th International Society of Physical and Rehabilitation Medicine World Congress, Buenos Aires, Arjantin, 30 Nisan - 04 Mayıs 2017, ss.1

The Recognition of Risk Factors and Early Signs of Stroke in Turkish Population

9 th World Congress for NEUROREHABILITATION, Filadelfiya, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.1

The Relationship Between Functional Performance, Control of Balance and Fear of Falling in Stroke Patients: A Cross-Sectional Study

9 th World Congress for NEUROREHABILITATION, Filadelfiya, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.1

The Effect of Robotic Training on Locomotion and Health Related Quality of Life in Stroke Patients

9 th World Congress for NEUROREHABILITATION, Filadelfiya, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.1

THE RECOGNITION OF RISK FACTORS AND EARLY SIGNS OF STROKE IN TURKISH

9th World Congress for Neurorehabilitation (WCNR 2016), Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Mayıs 2016, ss.1

Fizyoterapistlerde Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Uluslararası Katılımlı XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, ss.46

SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDE TEK BAŞINA ETKİLİ Mİ?

Uluslararası Katılımlı 16. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2016, cilt.27, sa.2, ss.86-87

THE EFFECTS OF REHABILITATION PROGRAM AFTER TOTAL KNEE REPLACEMENT ON BALANCE AND FUNCTIONALITY

World Congress of the Osteoarthritis-Research-Society-International (OARSI) on Osteoarthritis, Amsterdam, Hollanda, 31 Mart - 03 Nisan 2016, cilt.24 Creative Commons License identifier

Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Uyku Etkinliği ve Uyku Kalitesi: Pilot Çalışma.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Solunum 2015, İzmir, Türkiye, 17 Ekim - 21 Kasım 2015, ss.122

The effects of fatigue on balance and quality of life in patients with multiple sclerosis

31st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis (ECTRIMS), Barcelona, İspanya, 7 - 10 Ekim 2015, cilt.21, ss.776 identifier

The Effect of Robotic Gait Training on Balance in Stroke Patients

International Neurology and Rehabilitation Meeting, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Haziran 2015, ss.54

İnmeli Hastalarda Robotik Eğitimin Yürüme Parametrelerine Etksi

25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

The effects of demographic and clinical features on functional status in patients with knee osteoarthritis

2 nd World Congress Bone Muscle and Joint Diseases, Brüksel, Belçika, 21 - 24 Kasım 2013, ss.89

Tip 2 diyabet fiziksel aktivite düzeyini etkiler mi?

I. Ulusal Diyabette Fizyoterapi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2011

Statik germe ya da traksiyonla statik germe: hangisi hamstring esnekliğinde daha etkili?

XXII.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.318

Sağlıklı bireylerde kinesio® bantlamanın dizde esneklik, kas gücü ve fonksiyonellik üzerine etkisi

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 05 Kasım 2011, ss.323

Bilgisayar ile Çalışanlarda Boyun ve Sırt Ağrısı Değerlendirilmesi Sonuçları

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009, cilt.20, sa.2, ss.125

Erişkinlerde Ağrının Lokalizasyonu ve Yoğunluğunun Aktivite ile İlişkisi

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009, cilt.20, sa.2, ss.126

İstanbul’da Genel Popülasyondaki Erişkinlerde Ağrı ve Farklı Ağrı Tedavilerinin Prevelansı

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009, cilt.20, sa.2, ss.146

Bel Ağrısı Süresi ve Ağrı Tipinin Fonksiyonel Kısıtlılıkla İlişkisi

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009, cilt.20, sa.2, ss.140

Ofis Çalışanlarında Omurga Ağrısı Üzerine Cinsiyetin Etkisi

2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mart 2009, cilt.20, sa.2, ss.149

Kas hastalarında ekspiratuar kas eğitiminin tepe öksürük akımı üzerine etkisi.

Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2008, ss.352-353

The effects of balance on fall in community-dwelling older people.

3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working With Older People., İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2006, ss.152

The assessment results of quality of life in patients with muscular dystrophy

11th International Congress on Neuromuscular Diseases, İstanbul, Türkiye, 2 - 07 Temmuz 2006, cilt.16 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöromusküler hastalıklarda kardiyopulmoner rehabilitasyon

Fizyoterapi Rehabilitasyon, Karaduman A, Yılmaz ÖT, Editör, Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, Ankara, ss.383-396, 2016

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Kas Eğitimi

KOAH'ta Rehabilitasyon, Gürses HN, Biber Ç, Editör, Probiz Ltd. Şti., İstanbul, ss.208-223, 2012

Diğer Yayınlar