Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2020 JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTING

    SCI-E Kapsamındaki Dergi

  • Ocak 2020 GAZİ UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Nisan 2019 ARS COMBINATORIA

    SCI-E Kapsamındaki Dergi