Prof.Dr.

Ali İhsan SOYLUOĞLU


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Anatomi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1990

1987 - 1990

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Türkiye

1977 - 1984

1977 - 1984

Lisans

Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1990

1990

Tıpta Uzmanlık

Yetişikin Türk Kadın Ve Erkeklerinde Bazı Baş Ölçüm Ve Oranları

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

Sağlık ve Tıp

iş Hekimliği Sertifikası

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı

1999

1999

Sağlık ve Tıp

İnsüler-Hipokampal Bölge Anatomisi ve Epilepsi Cerrahisi

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1995

1995

Sağlık ve Tıp

Akupunktur Tedavisi Uygulama Sertifikası

T.C. Sağlık Eğitimi Daire Başkanlığı

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Anatomi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

solunum sistemi anatomisi

Lisans

Lisans

toraks anatomisi

Lisans

Lisans

Otonom sinir sistemi anatomisi

Lisans

Lisans

üst taraf kasları

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

High Ascending Vertebral Artery: Case Report

Tanyeli E., Kahraman G., Uzel M. , Soyluoglu A. I. , Tuna Y.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, ss.1588-1590, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2006

2006

Complex renal vascular variation: A case report

Tanyeli E., Uzel M. , Soyluoglu A. I.

ANNALS OF ANATOMY-ANATOMISCHER ANZEIGER, cilt.188, ss.455-458, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2000

2000

Double palmaris longus muscles

KAHRAMAN YILDIRIM F. G. , SOYLUOĞLU A. İ.

Archives of the Balkan Medical Union, cilt.5, 2000 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2004

2004

Superficial ulnar artery originating from the axillary artery 39(1):3, 2004

SOYLUOĞLU A. İ.

Archieves of the Balkan Medical Union, cilt.39, ss.3, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

A case of bilateral bifid ureters

SOYLUOĞLU A. İ.

Archieves of the Balkan Medical Union, cilt.38, ss.6, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Vena saphena magna’nın dökülme yeri ve aksesuvar vena saphena magna sıklığı.

SOYLUOĞLU A. İ.

Morfoloji Dergisi, cilt.9, ss.11, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Double palmaris longus muscle

SOYLUOĞLU A. İ.

Archieves of the Balkan Medical Union, cilt.35, ss.12, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998

1998

Variation of the superficial palmur arch.

SOYLUOĞLU A. İ.

FOLIA MORPHOLOGICA, cilt.57, ss.255, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Variation of the Superficial Palmar Arch.

PEŞTEMALCI Ş. T. , SOYLUOĞLU A. İ.

Folia Morphol (Warsz), cilt.23, ss.251-255, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1997

1997

Tiroid kıkırdak’tan orjin alan bir musculus levator glandulae thyroidae olgusu.

SOYLUOĞLU A. İ.

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.60, ss.85-86, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Cerrahi anatomik açıdan cauda pancreatis ile dalak ilişkisi ve a. splenica. 9(2):103-107, 1996

SOYLUOĞLU A. İ.

Karadeniz Tıp Der., cilt.9, ss.103-107, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1995

1995

Glandula thyroidea’nın cerrahi anatomik özellikleri. 12 (1, 2, 3):241-245, 1995

SOYLUOĞLU A. İ.

Trakya Üniversitesi Tıp Fak. Der., cilt.12, ss.241-245, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Arteria brachialis’in uç dallarına ayrılma noktası ile ilgili topometrik inceleme.

SOYLUOĞLU A. İ.

Cerrahpaşa Tıp Fak. Der., cilt.25, ss.703-708, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1993

1993

24 Kadavrada A.vertebralis’lerin başlangıç varyasyonları

SOYLUOĞLU A. İ.

Yeni Symposium, cilt.31, ss.126-130, 1993 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

Türk kadınında dıştan ölçülen pelvis çapları.

SOYLUOĞLU A. İ.

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası., cilt.56, ss.111-113, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2008

2008

Vertebral artery with high access

TANYELİ M. E. , KAHRAMAN YILDIRIM F. G. , ÜZEL M. , SOYLUOĞLU A. İ. , TUNA M. Y.

12. Ulusal Anatomi Kongresi, Mersin, Türkiye, 29 October - 01 November 2008, ss.42

2006

2006

An early muscular branch of the lumbar plexus

KAHRAMAN YILDIRIM F. G. , SOYLUOĞLU A. İ. , ÜZEL M.

Uluslararası katılımlı 10.Ulusal Anatomi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2006, cilt.5, ss.33

2005

2005

Complex variation of renal artery: a case report

TANYELİ M. E. , ÜZEL M. , SOYLUOĞLU A. İ.

4th Asian-Pacific International Congress of Anatomists, Aydın, Türkiye, 7 - 10 September 2005, ss.253

Kitap & Kitap Bölümleri

2010

2010

lokomotor sistem anatomisi ders kitabı

SOYLUOĞLU A. İ.

musculi membri superioris, Tuna M.Y, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, ss.149-164, 2010

2010

2010

Lokomotor Sistem Anatomisi Ders Kitabı

SOYLUOĞLU A. İ.

musculi membri inferioris, Tuna M.Y, Editör, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, ss.166-180, 2010

2006

2006

İnsan Anatomisi Atlası

SOYLUOĞLU A. İ.

Alt ekstremite Kasları, Yıldırım M., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.44-51, 2006

2003

2003

Sistematik Anatomi

SOYLUOĞLU A. İ.

Spinal Sinirler, Gövsa Gökmen F., Editör, İzmir Güven Kitabevi, İzmir, ss.823-846, 2003

2002

2002

Acil Tıpta Algoritmalar

SOYLUOĞLU A. İ.

Zehirlenme, Singer M., Webb A.R., Ertem M., Editör, Yüce Yayım, İstanbul, ss.146-152, 2002

1998

1998

Anatomi Ders Kitabı

SOYLUOĞLU A. İ.

Myolagia, Toprak M.,Akkın SM., Editör, Dilek Ofset, İstanbul, ss.82-174, 1998

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1984 - Devam Ediyor

1984 - Devam Ediyor

İstanbul Tabip Odası

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2013

2013

Anatomi Günleri 2013

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2001

2001

Uluslararası Katılımlı 6. Ulusal Anatomi Kongresi

Katılımcı

Edirne-Türkiye

1999

1999

5. Ulusal Anatomi Kongresi,, 1999

Katılımcı

Antalya-Türkiye

1997

1997

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

1995

1995

3. Ulusal Anatomi Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

1993

1993

İkinci Ulusal Anatomi Kongresi

Katılımcı

Adana-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Akademik Kadroya Atama

Pofesörlük atama jürisi - Haliç Üniversitesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük atama jürisi - Okan Üniversitesi

Aralık-2009

Aralık 2009

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük atama jürisi - Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Ocak-2002

Ocak 2002

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora yeterlilik - Kocaeli Üniversitesi