Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji, Türkiye

 • 1988 - 1995 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Tıpta Uzmanlık

  Oligodendroglial tümörlerde gruplama: DNA flow sitometrisi ve immünohistokimya işaretleme tekniği kullanarak proliferatif (MIB-1), anti-apoptotik (bcl-2) ve süpresör gen protein (p53) indeksleri aracılığı ile yeni bir "MIB-1 cut-off" değerinin ... /

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce