Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ATATÜRK DÖNEMİNDE AĞIR SANAYİ SORUNSALI

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.307-328, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"BIOECONOMY AND/OR BIOTECHNOLOGY: LIMITED IMPROVEMENTS IN TURKEY"

Atlantis Press, cilt.37, ss.465-477, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

"APPLICATION OF TECHNOLOGY POLICIES IN TURKEY"

PressAcademia, cilt.4, ss.148-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK TURİZMİ TAHVİLLERİ

MALİYE DERGİSİ, sa.152, ss.121-141, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KONUT SEKTÖRÜ: GELİŞİMİ VE ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.159-173, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ekonomide Türev Bir Kavram TEKNOLOJİ ÖDEMELER DENGESİ:OECD ve AB Açısından Bir Karşılaştırma

FİNANS-POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR, sa.499, ss.1-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TEKNOLOJİ ÖDEMELER DENGESİ

CUMHURİYET GAZETESİ BİLİM TEKNİK DERGİSİ, sa.936, ss.1-5, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ORTAK BİR TEKNOLOJİ POLİTİKASI

FİNANS-POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR, sa.491, ss.30-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"KENTLERDE AVM - AVM’LERDE KENT"

USE 3.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.279-287

"ÖZAL DÖNEMİNİN BİR EKONOMİ-POLİTİK ELEŞTİRİSİ"

USE 3.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.288-298

"A COMPARISON BETWEEN HIGH-TECHNOLOGY EXPORTS OF TURKEY AND DEVELOPED COUNTRIES"

III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.488

"Fiziksel Şiddetten Finansal Şiddete Kadına Karşı Uygulanan 17 Şiddet Türünün Bir Tanısı".

II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.563-566

"Çin Malı' Çağı"

C-IASOS-Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.436-442

”OSMANLI, BİLİM VE TEKNOLOJİDE GERİ(DE) MİYDİ?”

C-IASOS-Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.161-168

"Bioeconomy and / or Biotechnology: Limited Improvements in Turkey"

roceedings of the International Conference on Transformations and Innovations in Management (ICTIM 2017), Şangay, Çin, 9 - 10 Eylül 2017, ss.10

”APPLICATION OF TECHNOLOGY POLICIES IN TURKEY”

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 2 - 14 Mayıs 2017, ss.148

"Küresel Bir Sorun Olarak Kadına Karşı Ayrımcılık:İktisat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım"

İnnovation and Global Issues İn Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.133-146

"Discrimination Against Women as a Global Problem: An Approach in terms of Economic Sociology"

“Innovation and Global Issues in Social Sciences”, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.125-138

"İpek Yolu'nun Ortadoğu'daki Önemli Bir Durağı, Mısır: İktisadi Dönüşüm Süreci, Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye İle İlişkisi"

DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.2017, sa.27, ss.199-214

Is Turkey's "Technological Balance of Payments" Balanced?

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.632-641 identifier

"Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesi için Finansal Bir Model Önerisi”

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.1107-1119

”Finansal Kültür’ün Başkenti İstanbul: Kozmopolit Bir Ekonomi Üzerine Kültürel Tezler”

7.International Turkısh Culture Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 10 Ekim 2009, ss.500-510

"Küresel Isınmanın Makro Ekonomik Etkileri"

IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mart 2008, ss.472-480