Öğr.Gör.

Hatice ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR


Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Eğitim Bilgileri

2012 - 2013

2012 - 2013

Yüksek Lisans

İstanbul Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Ekonometri ve İstatistik Seminerleri

Veri Analizi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2012

2012

"Eğitimde Yeni Teknolojilerin Kullanımı" Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Dış Ticaret

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Uluslararası Rekabet ve Teknoloji

Ön Lisans

Ön Lisans

Meslek Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

Finans Matematiği

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayarda Sunum Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayarda Sunum Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

OFİS PROGRAMLAR II

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

BİLGİSAYARDA SUNUM TEKNİKLERİ

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Ön Lisans

Ön Lisans

BİLGİSAYAR I

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar II

Ön Lisans

Ön Lisans

Ofis Programları II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

ATATÜRK DÖNEMİNDE AĞIR SANAYİ SORUNSALI

Kalaycı İ., Kaya M., Özkurt Çokgüngör H.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, ss.307-328, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

"BIOECONOMY AND/OR BIOTECHNOLOGY: LIMITED IMPROVEMENTS IN TURKEY"

KALAYCI İ., UZUN A. D. , ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

Atlantis Press, cilt.37, ss.465-477, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

"APPLICATION OF TECHNOLOGY POLICIES IN TURKEY"

ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

PressAcademia, cilt.4, ss.148-157, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

SAĞLIK TURİZMİ TAHVİLLERİ

ÖZKURT H.

MALİYE DERGİSİ, ss.121-141, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KONUT SEKTÖRÜ: GELİŞİMİ VE ALTERNATİF FİNANSMAN MODELLERİ

ÖZKURT H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.159-173, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

"JEO-STRATEJİ"DEN "TEKNO-STRATEJİ"YE... BÖLGESEL GÜÇ UNSURU TÜRKİYE İÇİN SANAYİLEŞME ŞARTI

ÖZKURT H.

JEOPOLİTİK, ss.91-97, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ekonomide Türev Bir Kavram TEKNOLOJİ ÖDEMELER DENGESİ:OECD ve AB Açısından Bir Karşılaştırma

ÖZKURT H.

FİNANS-POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR, ss.1-14, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

TEKNOLOJİ ÖDEMELER DENGESİ

ÖZKURT H.

CUMHURİYET GAZETESİ BİLİM TEKNİK DERGİSİ, ss.1-5, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE İÇİN ORTAK BİR TEKNOLOJİ POLİTİKASI

ÖZKURT H.

FİNANS-POLİTİK&EKONOMİK YORUMLAR, ss.30-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

"KENTLERDE AVM - AVM’LERDE KENT"

KALAYCI İ., KAYA M., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

USE 3.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.279-287

2019

2019

"ÖZAL DÖNEMİNİN BİR EKONOMİ-POLİTİK ELEŞTİRİSİ"

KALAYCI İ., KAYA M., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

USE 3.ULUSLARARASI SOSYOLOJİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Malatya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2019, ss.288-298

2019

2019

"A COMPARISON BETWEEN HIGH-TECHNOLOGY EXPORTS OF TURKEY AND DEVELOPED COUNTRIES"

ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

III. International Applied Social Sciences Congress (C-iasoS – 2019), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.488

2018

2018

"Fiziksel Şiddetten Finansal Şiddete Kadına Karşı Uygulanan 17 Şiddet Türünün Bir Tanısı".

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

II. Uluslararası Türk Coğrafyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2018, ss.563-566

2018

2018

"Çin Malı' Çağı"

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

C-IASOS-Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.436-442

2018

2018

”OSMANLI, BİLİM VE TEKNOLOJİDE GERİ(DE) MİYDİ?”

ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

C-IASOS-Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018, ss.161-168

2017

2017

"Bioeconomy and / or Biotechnology: Limited Improvements in Turkey"

KALAYCI İ., UZUN A. D. , ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

roceedings of the International Conference on Transformations and Innovations in Management (ICTIM 2017), Şangay, Çin, 9 - 10 Eylül 2017, ss.10

2017

2017

”APPLICATION OF TECHNOLOGY POLICIES IN TURKEY”

ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 2 - 14 Mayıs 2017, ss.148

2017

2017

"Küresel Bir Sorun Olarak Kadına Karşı Ayrımcılık:İktisat Sosyolojisi Açısından Bir Yaklaşım"

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

İnnovation and Global Issues İn Social Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.133-146

2017

2017

"Discrimination Against Women as a Global Problem: An Approach in terms of Economic Sociology"

Kalaycı İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

“Innovation and Global Issues in Social Sciences”, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.125-138

2015

2015

"İpek Yolu'nun Ortadoğu'daki Önemli Bir Durağı, Mısır: İktisadi Dönüşüm Süreci, Dünya Ticaretindeki Yeri ve Türkiye İle İlişkisi"

Kalaycı İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

DÜNDEN BUGÜNE ULUSLARARASI ORTA DOĞU SEMPOZYUMU, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, cilt.2017, no.27, ss.199-214

2015

2015

Is Turkey's "Technological Balance of Payments" Balanced?

Cokgungor H.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.632-641 identifier

2014

2014

"Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesi için Finansal Bir Model Önerisi”

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

III.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Aydın, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2014, ss.1107-1119

2009

2009

”Finansal Kültür’ün Başkenti İstanbul: Kozmopolit Bir Ekonomi Üzerine Kültürel Tezler”

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H.

7.International Turkısh Culture Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 10 Ekim 2009, ss.500-510

2008

2008

"Küresel Isınmanın Makro Ekonomik Etkileri"

KALAYCI İ., ÖZKURT ÇOKGÜNGÖR H. , ÖZTUTUŞ F.

IV. Atmosfer Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Mart 2008, ss.472-480


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1