Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Öğrencilerin iç hastalıkları hemşireliği dersinin klinik uygulamasında yaşadıkları sorunlar

Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-6, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I. ULUSLARARASI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİLERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.159-162, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fathers’ Attachment Status to their Infants

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.3, sa.10, ss.1410-1418, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ ETKİLİLİK ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI: LİTERATÜR TARAMASI

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.249-253

ÖĞRENCİLERİN İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ UYGULAMASINDA YAŞADIKLARI SORUNLAR

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2018, ss.100

2015-2017 NANDA TANILARINA GÖRE PNÖMONİLİ BİREYDE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 04 Nisan 2018 - 06 Nisan 2019, ss.58

WATSON İNSAN BAKIM MODELI UYGULAMASINA BIR ÖRNEK: DIYABET OLGUSU

5.Uluslararası 16.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 5 - 08 Kasım 2017, ss.208-209

4-12 Haftalık Bebeği Olan Babaların Bebeklerine Bağlanma Durumu

14. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Hedefe Yönelik Tedaviler

Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Onkoloji Hemşireliği, Prof.Dr. Sevgisun KAPUCU,Doç..Dr. Sevinç KUTLUTÜRKAN, Editör, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, ss.88-101, 2020