Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proven Food-Induced Acute Urticaria and Predictive Factors for Definitive Diagnosis in Childhood.

International archives of allergy and immunology, ss.1-8, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Iodine status of Turkish pregnant women and their offspring: A national cross-sectional survey.

Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), cilt.63, ss.126664, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Excess Mortality in Istanbul during Extreme Heat Waves between 2013 and 2017

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.16, sa.22, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SİLİVRİ’DEKİ ORTAOKUL ÇOCUKLARINDA SOSYAL ANKSİYETE DÜZEYİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

3.Uluslararası-21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.1120-1121

2013-2017 YILLARI ARASINDAKİ AŞIRI SICAK HAVA DALGALARI SIRASINDA İSTANBUL'DA MORTALİTE ARTIŞI

3.Uluslararası-21.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 30 Kasım 2019, ss.182