Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mathematics Teacher Candidates Notice How?

European Journal of Education Studies, cilt.8, sa.4, ss.1-21, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teaching Fractions in 5th Grade with a Three-dimensional Virtual Learning Environment: An Example Using Second Life

Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, cilt.20, sa.1, ss.155-170, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EN ÇOK KULLANDIĞI ÖĞRENME STRATEJİSİ: AKRAN İŞBİRLİĞİ

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.3, sa.2, ss.1-16, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Prospective Mathematics Teachers' Ability to Identify Mistakes Related to Angle Concept of Sixth Grade Students

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.12, ss.190-204, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AÇILAR KONUSUNDAKİ KAVRAM BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science, cilt.4, sa.36, ss.704-718, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE IMPEDIMENTS ENCOUNTERED WHILE LEARNING MATHEMATICS BY EIGHT GRADE STUDENTS

European Journal of Education Studies, cilt.2, sa.11, ss.15-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Research on Mathematics Anxiety in Selected Journals (2000 – 2013)

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, cilt.177, ss.118-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Aile İşlevselliğinin Matematik Başarısıyla İlişkisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.31, ss.21-33, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Şifreleme Uygulamasıyla Ortaokul Düzeyindeki Öğrencilerin Performanslarının İncelenmesi

Eurasian Education & Literature Journal, sa.2, ss.37-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The analysis of pre-service teachers’ beliefs about mathematical problem solving

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.174, ss.2687-2692, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Middle School Students’ Metacognitive Strategies in Problem Solving

ERPA International Congresses on Education 2018, İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018, ss.201

Prospective Mathematics Teachers' Learning Strategies - Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

Mathematics Subjects Prospective Mathematics Teachers Have Difficulty to Teach

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.915-916

A Study on The Philosophical Thought of Elementary Mathematics Teacher Candidates

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.1, sa.1, ss.840-841

Subjects Perceived as Difficult by Elementary School Students in Turkish Mathematics Curriculum

ICHACS 2016, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, cilt.1, sa.1, ss.144-149

5.Sınıf Düzeyinde Kesirlerin Öğretiminde Second Life Uygulamasının Kullanımı

5th World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS - 2016, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Ekim 2016, ss.53

Matematik Öğretmeni Adayları Neler Fark Ettiler?

12. UFBMEK, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, ss.197

Patterns to Algebraic Thinking

ICME-13, Hamburg, Almanya, 24 - 31 Temmuz 2016, ss.1

Research Trends on Mathematical Problem Solving in Turkey : Master Thesis and Dissertations of 2006-2013 Period

Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2014), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Temmuz 2014, ss.114-117 identifier