Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The validity and reliability of the Turkish Form of Recovery Process Inventory

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.20, ss.32-40, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship between childhood traumas and aggression in bipolar disorder

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.19, sa.2, ss.163-168, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Determination Of Communicatıon Barriers Between Nurses And Other Health Professions

3rd International Science Symposium “New Horizons in Science’’, Kosova, ss.439

Hemşirelerin Manevi Bakım Konusundaki Görüşleri, Algıları ve Yeterliliklerine İlişkin Çalışmaların İncelenmesi

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemsireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.1274-1282

İyilesme Süreci Envanteri’nin Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirliği

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemsireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.828-831

Psikiyatri Hemsirelerinin Manevi Bakım Uygulamaları, Algıları ve Yeterlilikleri arasındaki İliski

V. Uluslararası IX. Ulusal Psikiyatri Hemsireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 23 Kasım 2018, ss.593-596

Attitudes Towards Perception of Work Ethics of Nurses Working in Manisa Mental Health and Diseases Hospital

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.318-322

Etik Dersi Alan Hemsirelik ve Ebelik Ögrencilerinde Adil Olma ve Ahlaki Ikilem Arasındaki Iliskinin Incelenmesi

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2017, ss.328-332

Investigations on Ethical Decision Making Situations in Clinical Cases of Last Class Nursing Students in the Nursing Department

International Congress on Ethics in Nursing Applications, İzmir, Türkiye, 11 Eylül 2017, ss.332-336

Relationship between childhood trauma and aggression in bipolar disorder

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2016, ss.71