Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Organizational functioning in Turkish higher education system: Birnbaum s five models of institutional governance

Journal of Pedagogical Research, vol.5, no.4, pp.230-250, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Eğitim Sürecine Dair Deneyimleri

Journal of Qualitative Research in Education, vol.7, no.2, pp.495-513, 2019 (Other Refereed National Journals)

Aktif Öğrenme Deneyimleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi / Journal of Research in Education and Teaching, vol.6, no.4, pp.316-323, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Teacher Professional Development: Attitudes and Activities

VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Türkiye’de eğitim yönetimi doktora programları kapsamında okutulan derslerin tematik açıdan incelenmesi

ERPA International Congress on Education, İstanbul, Turkey, 28 June - 01 July 2018, pp.161

Öğretmen Eğitiminin Mesleğe Yansımaları: Türk, Alman ve Fin Öğretmenlerin Deneyimleri

13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 May - 12 September 2018, pp.904-905

Eğitim Yönetimi'nde Paradigma Çıkmazı

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Antalya, Turkey, 2 May - 05 September 2018, pp.468-469

ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN AKTİF ÖĞRENME DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

6th World Congress on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2017, Antalya, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.59

Türk Öğretmen Eğitimi Sisteminde Aktif Öğrenme Uygulamalarına Yönelik Betimsel Bir Araştırma

5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.629-630

Books & Book Chapters

Sınıf Yönetiminin Temelleri ve Modelleri

in: Sınıf Yönetimi, Kılıç, E., Editor, Murat Yayınları, Ankara, pp.21-30, 2019