Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Leaching of coal by trioxoboric acid for coal cleaning

Physicochemical Problems of Mineral Processing, vol.57, no.5, pp.129-136, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A novel dryer design with carbonic heating film technology and drying of high moisture lignite coal

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Production of Merchantable Coal from Low Rank Lignite Coal by Using FGX and Subsequent IR Drying

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.40, no.6, pp.418-425, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Production of Super Clean Coal (SCC) from coal fines with organic reagents

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Performance comparison of stirred media mill and ball (BOND) mill in bauxite grinding

Particulate Science And Technology, vol.1, no.1, pp.1-6, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License Sustainable Development

Effect of Temperature on Coal Flotation with Waste Vegetable Oil as Collector

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.38, no.4, pp.163-169, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Sunflower oil as green collector in bituminous coal flotation

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.39, no.15, pp.1602-1609, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of Efficiencies of Microwave and Conventional Electric Ovens in the Drying of Slime-Coal Agglomerates

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.37, no.4, pp.169-178, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Demineralization of Turkish Tosya lignite coal by boric acid leaching

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, no.18, pp.2777-2781, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The production of ultra-clean coal from Zonguldak bituminous coal by chemical leaching

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, no.24, pp.3586-3592, 2016 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A new process for the production of medium quality fuels from coal washing plant coarse tailings

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.38, no.19, pp.2809-2815, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Enrichment of Silica Sand Ore by Cyclojet Flotation Cell

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.49, no.10, pp.1623-1632, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Pilot-scale Studies of Ash and Sulfur Removal from Fine Coal by Using the Cylojet Flotation Cell

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.36, no.18, pp.1972-1981, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Optimization of Some Parameters in a Modified Water-Only Cyclone for Metallurgical Coal Production from High-Ash Fine Coking Coals

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.32, no.6, pp.290-297, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

BENEFICIATION OF LOW-GRADE FELDSPAR ORE USING CYCLOJET FLOTATION CELL, CONVENTIONAL CELL AND MAGNETIC SEPARATOR

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.48, no.2, pp.381-392, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Recovery of Coal from Waste Coal Slurry by Cyclojet Flotation Cell

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.34, no.21, pp.1967-1973, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The Benefication of Ultrafine Coal by Using the LM, Modified LM, and Conventional Flotation Cell

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.33, no.1, pp.27-37, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Recovery of Coal from Cyclone Overflow Waste Coals by Using a Combination of Jameson and Column Flotation

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.33, no.22, pp.2044-2057, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Linyit Kömürün Kurutulması için Karbonik Film Teknolojili Yeni Bir Kurutucu Tasarımı

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.33, no.1, pp.173-183, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Performance of Organic and Inorganic Acids in the Extraction of Vanadium from Silica Sand by Leaching Method

Academic Platform-Journal of Engineering and Science, vol.8, no.3, pp.478-482, 2020 (Other Refereed National Journals)

Ultrafine Grinding of Kokaksu Bauxite ore via Stirred Mill and Ball Mill

Open Journal of Nano, vol.3, no.1, pp.1-4, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ham Manyezit Kekinin Farklı Fırınlarda Kurutulması ve Fırın Performanslarının Etüdü

MT Bilimsel Yer Altı Kaynakları Dergisi, no.7, pp.45-56, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Taşkömürü Tozları Flotasyonunda Sıcaklığın Etkisi

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.1-8, 2016 (National Refreed University Journal)

MİKRODALGA KURUTMANIN LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, vol.55, no.4, pp.15-22, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kömür Yıkama Tesis Atıklarının Susuzlandırılmasında Eski ve Yeni Teknolojiler

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, vol.55, no.3, pp.17-26, 2016 (Other Refereed National Journals)

Silis Kumunun Liç Yöntemi ile Saflaştırılmasında Organik ve İnorganik Asitlerin Verimliliğinin Araştırılması

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.11-16, 2016 (National Refreed University Journal)

Borik Asit Liçi ile Tosya Linyit Kömüründen Kül ve Kükürt Giderimi

Madencilik, vol.53, no.1, pp.21-31, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’den Patentli Yeni Bir Kömür Yıkama Cihazı: Çift Tamburlu Ayırıcı”

Maden ve Ocak Dergisi, vol.13, pp.11-16, 2013 (National Non-Refereed Journal)

İnce Kömür Zenginleştirme Teknolojisindeki Yenilikler ve ÇTA’nın Bir Endüstriyel Uygulaması

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.34, pp.33-45, 2013 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kuru Kömür Zenginleştirme Yöntemlerinin Tanıtılması ve Bazı Türk Kömürlerinin temizlenmesi için FGX Cihazının Denenmesi

Türkiye Maden Mühendisleri Odası Madencilik Dergisi, vol.51, pp.29-42, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kömür Yıkamada Yeni Teknoloji

Maden ve Ocak Dergisi, vol.5, pp.68-72, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Manyetik Ayırmadaki Son Gelişmeler ve Alternatif Manyetik Ayırıcı Tiplerinin Tanıtılması

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.24, pp.75-93, 2011 (National Refreed University Journal)

Jameson hücresinde bitümlü şlam kömürün flotasyonu için en uygun köpürtücü ve toplayıcı tipinin araştırılması

Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, vol.2, pp.33-43, 2011 (National Refreed University Journal)

İnce ve Çok İnce Öğütme için Alternatif Değirmen Tiplerinin Tanıtılması

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.45, pp.17-30, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye’den Patentli Kömür Yıkama Cihazı: Çift Makaralı Ağır Ortam Ayırma Sistemi

Madencilik Bülteni, vol.91, pp.92-93, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Kolon Flotasyonu ile Bitümlü Artık Kömürlerden Katı Yakıt Kazanımı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.23, pp.11-19, 2008 (National Refreed University Journal)

Alternatif Flotasyon Yöntemlerinin Tanıtılması

Madencilik, vol.46, pp.23-41, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dry Grinding of Albite in a Vertical Pinned Stirred Mill

Ore Dressing, vol.3, no.3, pp.25-31, 2007 (National Refreed University Journal)

Bitümlü Kömür Şlamının Mekanik, Kolon ve Jameson Hücresinde Flotasyonu

MADENCİLİK DERGİSİ, vol.34, pp.3-9, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EFFECT OF MICROWAVE DRYING ON PARTICLE SHAPE OF A TURKISH LIGNITE BEFORE AND AFTER GRINDING

XVII.Balkan Mineral Processing Congress - BMPC2017, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, vol.1, no.1, pp.625-631

DISSOLUTION OF LEAD FROM LEAD-ZINC TAILINGS WITH NITRIC ACID

XVII. BALKAN MINERAL PROCESSING CONGRESS, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2017, vol.1, no.1, pp.493-499

Characterization and Mineral Processing Properties of U-Th-Bearing Minerals of Isparta Canakli Ore

II. International Energy Raw Materials and Energy Summit (INERMA), İstanbul, Turkey, 27 - 30 September 2017, vol.1, no.1, pp.42

KURŞUN-ÇİNKO CEVHERİ FLOTASYON ARTIĞINDAKİ KURŞUNUN HCl İLE ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI

International Symposium on Mining and Environment (ISME 2017), Muğla, Turkey, 27 - 29 September 2017, vol.1, no.1, pp.521-532

Şlam Kömürün Flotasyon ile Kazanımında Sıcaklığın Etkisi

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.682-686

Orta Karadeniz Bölümü Çimento Ham Madde Potansiyelinin Araştırılması

24rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.835-845

The Dissolution of Vanadium in Silica Sand with Organic and Inorganic Acids

24th International Mining Congress and Exhibition of Turkey-IMCET 15, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, vol.1, no.1, pp.1395-1401

The Dissolution of Vanadium in Silica Sand in Aqueous Solutions of Organic and Inorganic Acids

24rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.1395-1401

Modifiye Su Siklonu ile İnce Boyutlu Taşkömürünün Zenginleştirilmesi

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.260-280

The Removal of Coloring Minerals from Fine Na-Feldspar By Cyclojet Flotation Cel

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey IMCET 2013, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.989-995

Industrial Applications of A New Type Autogeneous Medium Cyclone (DDS)

22nd World Mining Congress and Expo, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.519-522

Enrichment of Coarse and fine Run-of-Mine Coals (ROM) via Double Roller Heavy-Medium Separation System

The XIV Balkan Mineral Processing Congress, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2011, pp.382-388 Sustainable Development

FGX Cihazı ile Soma Kömürlerin Temizlenmesi

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.443-450

Jameson Flotasyon Hücresi ile Zonguldak Kömür Tozlarının Zenginleştirilmesi

Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.73-79

Books & Book Chapters

Expert Reports

Other Publications