Doç.Dr.

Güneş YAVUZ


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2000 - 2006

2000 - 2006

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematık Eğitimi, Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi/ Sosyal Bilimler Enstitiüsü, Sayısal Yöntemler, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Ed.Fak., Matematik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2006

2006

Doktora

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME STRATEJİ ÖĞRETİMİNİN DUYUŞSAL ÖZELLİKLER VE ERİŞİYE ETKİSİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi

1993

1993

Yüksek Lisans

Güven Aralığı Oluşturmada Tekrarlı Örnekleme ve Bootstrap Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Marmara Üniversitesi, İşletme Fak., Sayısal Yöntemler

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanları Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2008 - 2018

2008 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2006 - 2008

2006 - 2008

Öğretim Görevlisi Dr.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fak., İlköğretim Böl.

1992 - 2006

1992 - 2006

Öğretim Görevlisi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi

1991 - 1992

1991 - 1992

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İşletme Fak., Sayısal Yöntemler

Yönetimsel Görevler

2012 - 2014

2012 - 2014

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Fak., İlköğretim Böl.

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yön.I

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yön.

Lisans

Lisans

Matematikte Problem Çözme Stratejileri

Lisans

Lisans

Matematikte Problem Çözme Stratejileri

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yönt.

Lisans

Lisans

Özel Öğretim I

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri

Lisans

Lisans

Öğretim Tek. ve Materyal Tas.

Lisans

Lisans

Matematik Öğr.II

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yön.II

Lisans

Lisans

Bilimsel Araş.Yön.

Lisans

Lisans

Genel Matematik I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Öğretim Tek.ve Materyal Tas.

Lisans

Lisans

Genel Mat. I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Lisans

Lisans

Matematik Öğretimi II

Lisans

Lisans

Seçimlik Genel Matematik

Lisans

Lisans

Matematik Öğretimi I

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The Relationship of Learning Approaches, Opinions about Mathematical Proof and Metacognitive Awareness

YAVUZ G.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.11, ss.83-94, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Matematik Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri İle Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygıları Arasındaki İlişki

YAVUZ G. , ARSLAN Ç. , BATDAL KARADUMAN G.

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, ss.1461-1471, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Prospective Secondary Mathematics Teachers’ Perception on Competency of General Teacher Behaviors

ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

European Journal of Education Studies, cilt.40, ss.96-104, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Mathematics Anxiety of Ninth Grade Students

YAVUZ G.

Journal of Education and Training Studies, cilt.6, no.5, ss.21-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Do Prospective Teachers have Anxieties about Teaching Mathematics?

YAVUZ G.

International Journal of Higher Education, cilt.7, no.2, ss.68-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Elementary School Students Perception Levels of Problem Solving Skills

YAVUZ G. , DERİNGÖL Y. , ARSLAN Ç.

Universal Journal of Educational Research, cilt.5, ss.1896-1901, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ EN ÇOK KULLANDIĞI ÖĞRENME STRATEJİSİ: AKRAN İŞBİRLİĞİ

ARSLAN Ç. , ERBAY H. N. , YAVUZ G.

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.3, ss.1-16, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

THE IMPEDIMENTS ENCOUNTERED WHILE LEARNING MATHEMATICS BY EIGHT GRADE STUDENTS

ERBAY H. N. , YAVUZ G.

European Journal of Education Studies, cilt.2, ss.15-28, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Analysis of Research on Mathematics Anxiety in Selected Journals (2000 – 2013)

ARSLAN Ç. , DERİNGÖL Y. , YAVUZ G. , ERBAY H. N.

Procedia - Social and Behavioral Sciences,, cilt.177, ss.118-121, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

The analysis of pre-service teachers’ beliefs about mathematical problem solving

YAVUZ G. , ERBAY H. N.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.174, ss.2687-2692, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Attitudes of Elementary School Students towards Solving Mathematics Problems

ARSLAN Ç. , YAVUZ G. , DERİNGÖL Y.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, ss.557-562, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Self-Efficacy Beliefs Of Prospective Primary Mathematics Teachers About Mathematical Literacy

YAVUZ G. , Cantürk Günhan B., Ersoy E., Narlı S.

Journal of College Teaching & Learning – Fourth Quarter, cilt.10, ss.279-288, 2013 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2012

2012

A Study on Mathematical Literacy Self-Efficacy Beliefs of Prospective Teachers

ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.46, ss.5622-5625, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The Relation among Candidate Teachers' Computer Self-Efficacies, Attitudes towards the Internet and Achievements in a Computer Course

Serin O., Saracaloğlu A. S. , YAVUZ G.

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.3, ss.666-676, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ ÖĞRETİMİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

YAVUZ G. , Başer N.

e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), cilt.5, ss.751-764, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers

YAVUZ G. , ARSLAN Ç. , ÇAĞIRGAN GÜLTEN D.

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.1630-1635, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

2000'li Yıllarda Matematik Öğretmenlerinden Beklenenler ve Matematik Öğretmenlerinin Beklentileri

Başer N., YAVUZ G.

Ege Eğitim Dergisi, cilt.3, ss.51-57, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Okullarda Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Köroğlu H., Başer N., YAVUZ G.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.85-95, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Ders Kitapları Hakkındaki Görüşleri

Arslan Ç., Yavuz G.

Ders Kitapları Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2019, ss.244-258

2018

2018

Ortaöğretim Matematik Dersi 2013-2018 Öğretim Programlarına Genel Bakış

ARSLAN Ç. , Sıvacı S. Y. , YAVUZ G.

6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye, 11 Ekim - 13 Kasım 2018, ss.428-435

2018

2018

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları

ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

IV. International a Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography (TURKCESS 2018), Baku, Azerbaycan, 27 - 30 Haziran 2018, ss.147

2018

2018

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Ve Matematik Okuryazarlıklarına İlişkin Bir Araştırma

ÇAĞIRGAN D. , ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.538-546

2017

2017

Prospective Mathematics Teachers' Learning Strategies - Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stratejileri

ARSLAN Ç. , ERBAY H. N. , YAVUZ G.

IV. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (IMCOFE), Roma, İtalya, 23 - 25 Ağustos 2017

2016

2016

Subjects Perceived as Difficult by Elementary School Students in Turkish Mathematics Curriculum

ERBAY H. N. , ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

ICHACS 2016, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6 - 10 Kasım 2016, cilt.1, no.1, ss.144-149

2015

2015

Matematik Öğrenmede Karşılaşılan Aksaklıklar (Öğrenci Görüşleri)

ERBAY H. N. , YAVUZ G. , Bahar O.

ITEC 2015, St. Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015, ss.159

2014

2014

Research Trends on Mathematical Problem Solving in Turkey : Master Thesis and Dissertations of 2006-2013 Period

Yavuz G. , Deringol-Karatas Y., Arslan C. , Erbay H. N.

Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2014), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Temmuz 2014, ss.114-117 identifier

2014

2014

Analysis of Research on Mathematics Anxiety in Selected Journals (2000-2013)

Arslan C., Deringol-Karatas Y., Yavuz G. , Erbay H. N.

Global Conference on Contemporary Issues in Education (GLOBE-EDU 2014), Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Temmuz 2014, ss.118-121 identifier

2012

2012

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik Algıları

YAVUZ G. , ARSLAN Ç.

Matematikçiler Derneği 11. Matematik Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 19 - 21 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

Mathematical Literacy Self-Efficacy Beliefs of Prospective Mathematics Teachers

YAVUZ G. , ARSLAN Ç.

12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, Güney Kore, 8 - 15 Temmuz 2012, ss.1250-1255

2012

2012

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma,

YAVUZ G. , ARSLAN Ç.

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2012, ss.366-367

2012

2012

A study on mathematical literacy self-efficacy beliefs of prospective teachers

Arslan C. , Yavuz G.

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.5622-5625 identifier

2011

2011

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik Algıları ve Okul Deneyimi Etkinlikleri Hakkında Görüşleri

ARSLAN Ç. , ÇAĞIRGAN GÜLTEN D. , YAVUZ G. , BİBER M.

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.517-519

2010

2010

Investigation of Preservice Mathematics and Social Sciences Teachers’ Attitudes Towards Computer

ARSLAN Ç. , YAVUZ G.

4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Konya, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2010, ss.1

2010

2010

The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers

Yavuz G. , Arslan C., Gulten D. C.

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1630-1635 identifier identifier

2009

2009

Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Yönelik Kaygılarının İncelenmesi

ÇAĞIRGAN GÜLTEN D. , YAVUZ G. , ARSLAN Ç. , BATDAL KARADUMAN G.

18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.378

2008

2008

Mathematics Anxiety Of Ninth Grade Students at highschol

YAVUZ G.

30th ISPA Conferences School Psychology in a changing society, Utrecht, Hollanda, 8 - 13 Temmuz 2008, ss.1

2007

2007

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

YAVUZ G. , Cantürk Günhan B., Başer N.

I.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.55

2007

2007

Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi ve Demogrofik Özelliklerine Karşılaştırılması

Cantürk Günhan B., YAVUZ G. , Başer N.

I.Uluslararası Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2007, ss.60

2005

2005

Nitelikli tez Oluşturma İle ilgili Model önerisi

Başer N., YAVUZ G. , Cantürk Günhan B.

II. Lisanüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2005, ss.72

2002

2002

Lise Öğrencilerinin Fen e Yönelik Tutumları İle Başarıları Arasındaki İlişki

Saracaloğlu A. S. , Başer N., YAVUZ G. , Serin O.

XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 23 - 26 Ekim 2002, ss.1

2001

2001

Öğretmen Adaylarının Matematik Dersine Yönelik Tutumları

Başer N., YAVUZ G.

Matematik Etkinlikleri 2001, Ankara, Türkiye, 24 - 26 Mayıs 2001, ss.1

2000

2000

2000'li Yıllarda Matematik Öğretmenlerinden Beklenenler ve Matematik Öğretmenlerin Beklentileri

Başer N., YAVUZ G.

II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2000, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

THE EFFECT OF TEACHING PROBLEM SOLVING STRATEGY ON ACHIEVEMENT LEVEL IN 9TH CLASS MATHEMATICS COURSE

YAVUZ G.

ACADEMIC RESEARCHES IN EDUCATIONAL SCIENCES, Mıhladız G., Babacan H., Soldavic T., Delobegovic Dzanic N., Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.131-145, 2018 Creative Commons License

Desteklenen ProjelerAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 8

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Eylül-2020

Eylül 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Marmara Üniversitesi

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi

Nisan-2012

Nisan 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Dokuz Eylül Üniversitesi