Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ASAM Pulping of Hybrid poplar (Samsun clone) Grown in Turkey

CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, cilt.41, ss.271-275, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuzey Kıbrıs'ta Doğal Olarak Yetişen Kızılçam (Pinus brutia Ten.)'ın Lif Morfolojisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.A, sa.2, ss.119-127, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık Kağıtlarda Mürekkep Gidermenin Kimyasal Yönü

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.B 55, sa.1, ss.71-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Biomedikal Yayınlarda Asitsiz Kağıt Kullanımı: Bir Karşılaştırma

BİLGİ DÜNYASI, cilt.3, sa.1, ss.100-111, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Basımda Kullanılan Matbaa Mürekkepleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.B 51, sa.1, ss.59-69, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sahil Çamı (Pinus pinaster)’nın Kimyasal Bileşenleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.A 50, sa.2, ss.105-111, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fiber Morphology and Wood Density of Eucalyptus camaldulensis and Eucalyptus grandis

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi A Serisi, cilt.44, sa.1, ss.25-28, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

E camaldulensis ve E. grandis Odunlarının Hacim-Ağırlık Değerleri ve Lif Morfolojisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.44, sa.1, ss.101-109, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pigmentler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.B 41, ss.79-91, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TANK T., SÜMER S., CENGİZ M., GÜRBOY B. 1990: Kayın ve Meşe Ağaçlarında Çürüme ile Odunlarının Kimyasal Bileşim İlişkileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, sa.2, ss.19-33, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hızlı Gelişen Bazı İğne Yapraklı Ağaç Türlerinin Lif ve Kağıt Teknolojisi Yönünden İncelenmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.40, sa.1, ss.40-54, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pulp and Paper Properties of Eucalyptus grandis Grown in Turkey (Tarsus Karabucak)

4th Meeting of Pulp and Paper Industry of Balkan Countries, İstanbul, Türkiye, ss.2

Suitability of pulp production from Salix excelsa (willow)clones

IUFRO -2012 Conferencedivision 5 Forest Products, Lizbon-Estoril, Portekiz, 8 - 13 Temmuz 2012, cilt.1, ss.112

Baskı sektöründe Kağıt

IV. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.363-372

Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerjinin Odun Kaynaklarından Elde Edilmesi

Uluslar arası Katılımlı Nükleer & Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2009, ss.453-457

Türkiye Kağıt-karton Endüstrisi

Bottlenecs, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2007, ss.85-106

Asam Process

Novel Technologies in pulp and paper Industry, Kahramanmaraş, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2005, cilt.1, ss.101-108

Kompozit Levha Üretiminde Plastik Atıklar ve Lifsel Atıkların Değerlendirilmesi

İKinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 13 Eylül 1996, cilt.2., ss.1132-1136

Selüloz ve Kağıt Endüstrisinde Eucalyptus grandis

I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 25 Ekim 1995, cilt.2., ss.166-173

Plastik ve Lif atıkların Geri Dönüşümü

II.Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1993, cilt.1, ss.73-75

Recycling of waste plastic and fibers

II.Ulusal Orman Ürünleri Endüstri Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1993, cilt.1, ss.35-37

Plastik ve Bitkisel Kökenli Atıkların Değerlendirilmesi

ORENKO 93 II. Ulusal Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1993, ss.62-69

Dalaman’da Üretilen Linters Selülozu Üzerine Araştırmalar

ORENKO 93 II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 6 - 09 Ekim 1993, ss.108-115

Sülfit Atık Çözeltisinin Kimyasal Bileşimi ve Su Kirletme Etkisi

ORENKO 92 I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Eylül 1992, cilt.2., ss.352-376