Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1993 - 1997 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, Cerrhapaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

 • 1986 - 1992 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1997 Tıpta Uzmanlık

  Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen nozokomiyal pnömoni tedavisinde anti-bakteriyal ilaçlarla granülosit koloni stimülan faktör kombinasyonunun kullanılması.

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce