Education Information

Education Information

 • 2007 - 2014 Post Doctorate

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpasa Faculty Of Medicine, Department Of Surgical Medical Sciences, Turkey

 • 1993 - 1997 Expertise In Medicine

  İstanbul Üniversitesi, Cerrhapaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon, Turkey

Dissertations

 • 1997 Expertise In Medicine

  Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen nozokomiyal pnömoni tedavisinde anti-bakteriyal ilaçlarla granülosit koloni stimülan faktör kombinasyonunun kullanılması.

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English