Araştırma Alanları

 • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 • Uygulamalı Sosyoloji

 • Hukuk

 • Medeni Hukuk

 • Ticaret Hukuku

 • Özel Hukuk

 • İdare Hukuku

 • Çevre Hukuku

 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 • Tarımsal Bilimler

 • Ormancılık

 • Orman Mühendisliği

 • Ormancılık Ekonomisi

 • Çevre ve Orman Hukuku

 • Çevre Bilimleri

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi

 • Çevresel Risk Değerlendirmesi

 • Çevre Politikaları

 • Çevre Yönetimi

 • Tehlikeli Atıklar Yönetimi

 • İstatistik Analiz ve Uygulamaları