Genel Bilgiler

Biyografi

          Gülten Dinç, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Nil Sarı danışmanlığında hazırladığı “Arap Harfleri ile Türkçe Basılmış Tıbbi Süreli Yayınların İncelenmesi ve İstanbul Kütüphaneleri Tıbbi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1849–1928)” başlıklı Yüksek Lisans tezini 1989’da tamamladı.

            Aynı kurumda Prof. Dr. Mebrure Değer ve Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın danışmanlığında hazırladığı “Mekteb-i Tıbbiye Matbaası’nda basılan Arap harfli Türkçe yayınlar aracılığı ile Tıbbiye’nin yayın faaliyetleri üzerine bir değerlendirme (1844–1928)” başlıklı Doktora tezini 2003'te bitirdi. 2009 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör oldu. Mayıs 2018'den itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Gülten Dinç Türk Tıp Tarihi Kurumu, International Society for the History of Medicine ve Türkiye Biyoetik Derneği üyesidir. 2013-2017 yılları arasında Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Genel Sekreterliğini yapan Gülten Dinç, 19 Nisan 2017’den itibaren Türk Tıp tarihi Kurumu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Prof. Dr. Gülten Dinç'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80'i aşkın makalesi ve üç kitabı vardır.

Kurum Bilgileri

Birim
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Bölüm
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
gulten.dinc@iuc.edu.tr
Diğer E-posta
gultendinc@yahoo.com
Web Sayfası
http://avesis.istanbulc.edu.tr/1448/
İş Telefonu
+90 212 414 3000 Dahili: 68203
Ofis
Temel Tıp Bilimleri Bölümü,
Posta Adresi
İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 34098, İstanbul