General Information

Biography

          Gülten Dinç, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Nil Sarı danışmanlığında hazırladığı “Arap Harfleri ile Türkçe Basılmış Tıbbi Süreli Yayınların İncelenmesi ve İstanbul Kütüphaneleri Tıbbi Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu (1849–1928)” başlıklı Yüksek Lisans tezini 1989’da tamamladı.

            Aynı kurumda Prof. Dr. Mebrure Değer ve Prof. Dr. Nuran Yıldırım’ın danışmanlığında hazırladığı “Mekteb-i Tıbbiye Matbaası’nda basılan Arap harfli Türkçe yayınlar aracılığı ile Tıbbiye’nin yayın faaliyetleri üzerine bir değerlendirme (1844–1928)” başlıklı Doktora tezini 2003'te bitirdi. 2009 yılında Doçent, 2015 yılında Profesör oldu. Mayıs 2018'den itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Gülten Dinç Türk Tıp Tarihi Kurumu, International Society for the History of Medicine ve Türkiye Biyoetik Derneği üyesidir. 2013-2017 yılları arasında Türk Tıp Tarihi Kurumu’nun Genel Sekreterliğini yapan Gülten Dinç, 19 Nisan 2017’den itibaren Türk Tıp tarihi Kurumu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Prof. Dr. Gülten Dinç'in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 80'i aşkın makalesi ve üç kitabı vardır.

Institutional Information

Unit
Cerrahpasa Faculty of Medicine
Department
Department of Basic Medical Sciences
Program
Department of Medical History and Ethics

Contact

Email
gulten.dinc@iuc.edu.tr
Other Email
gultendinc@yahoo.com
Web Page
http://avesis.istanbulc.edu.tr/1448/
Office Phone
+90 212 414 3000 Extension: 68203
Office
Temel Tıp Bilimleri Bölümü,
Address
İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı, 34098, İstanbul