Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2011 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 1999 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

 • 1986 - 1995 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Doktora

  ULUKIŞLA(NİĞDE) GÜNEY KESİMLERİNDEKİ TERSİYER EVAPORİTİK ÇÖKELLERİN SEDİMENTOLOJİSİ VE BÖLGENİN PALEOCOĞRAFİK EVRİMİ

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

 • 2003 Yüksek Lisans

  Bozova(URFA) ve civarının Sedimenter Özellikleri ve Bölgenin Paleocoğrafik Evrimi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce