Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Genel Jeoloji

 • Paleontoloji (Paleobotani, Omurgalı, Omurgasız)

 • Sedimantoloji

 • Stratigrafi

 • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

 • Maden Yatakları-Jeokimya

 • Maden Yatakları

 • Maden Arama Jeolojisi

 • Uygulamalı Jeoloji

 • Hidrojeoloji ve Hidroloji

 • Maden Mühendisliği ve Teknolojisi

 • Cevher Hazırlama

 • Cevher Zenginleştirme (Fiziksel İşlemler): Gravite, Ağırortam

 • Proses ve Tesis Tasarımı

 • Mühendislik ve Teknoloji