Education Information

Education Information

  • 1992 - 1998 Doctorate

    İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 1998 Doctorate

    Sağlıklı ve Miyokard İnfarktüslü Köpeklerde, Miyokard Aktivasyon Akımlarının Elektrokardiyografik, Vektörkardiyografik İncelenmesi ve Bu Bulguların Klinik, Hematolojik ve Biyokimyasal Değerlerle Olan İlişkilerinin Araştırılması.

    İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English