Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Nadşr görülen bir testis tümörü olgusu: Testiküler epidermoid kist

4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2018, ss.279-280