Education Information

Education Information

 • 2013 - Continues Doctorate

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Faculty of Engineering, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı, Turkey

 • 2011 - 2013 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses Ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı, Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Postgraduate

  ”Katı Oksit Yakıt Hücreleri İçin Ce1-x Mx O2-(x/2) Esaslı Elektrolitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Bölümü, Proses Ve Reaktör Tasarımı Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı (2021/7.Dönem)

  Vocational Training , İstanbul Üniversitesi

 • 2016Agilent Technologies 1260 Series HPLC-Conductivity Detector HW, Chemstation B04.03-SP2 SW

  Vocational Training , SEM Laboratuar Cihazları