Education Information

Education Information

  • 1986 - 1991 Expertise In Medicine

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Turkey

Dissertations

  • 1991 Expertise In Medicine

    Lenfomalı Hastalarda Kemik İliği Biyopsisi

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları, İç Hastalıkları