Genel Bilgiler

Biyografi

Dr. Ferhat Özçep, 23 Ocak 1968 yılında Zonguldak’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini sırasıyla Namık Kemal İlkokulu, Merkez Orta Okulu ve Uzun Mehmet Lisesinde olmak üzere aynı kentte tamamladı. 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nü 1991 Haziranında bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Ereğli MYO Elektrik Bölümü’nden önlisans diplomasını 1992 yılında aldı. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1994 yılında yüksek lisans ve 1999 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında III. Dönem, 1996 yılında IV. Dönem, 1999’da V. Dönem ve 2002’de VI. Dönem TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliğine (Yazman Üye olarak) seçildi. Bu yönetim kurulu üyesi kimliği ile, Jeofizik Mühendisleri Odası adına, TMMOB İstanbul birimlerinin çıkardığı “ Mühendislik ve Mimarlıkta ÖLÇÜ” isimli gazetenin yazı kurulunda yer aldı. 1988-2000, 2000-2002 ve 2008-2012 dönemleri için Türk Bilim Tarihi Kurumu Yönetim Kurulu (Yedek) üyeliğine seçildi. Amerika Jeofizik Birliği, Jeofizik Tarihi Komitesi kurul üyeliğine 1 Haziran 2002 – 31 Temmuz 2004 dönemi için birlik başkanı tarafından atandı. Ağustos 2004’de İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalına öğretim üyesi olarak atandı. 23 Mart 2012 yılında doçent ünvanını aldı. 2006 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Aralık 2007’de Amerika İnşaat Mühendisleri Birliği (ASCE)’nin “Jeofizik Mühendisliği Komitesi” (Geophysical Engineering Committee) üyeliğine seçildi. TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası üyesi olması yanı sıra, American Geophysical Union; European Geosciences Union; Deutsche Geophysikalische Gesellschaft; American Society of Civil Engineers, International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Environmental and Engineering Geophysical Society, Earthquake Engineering Research Institute (EERI), Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği; Türk Bilim Tarihi Kurumu; ile Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Genel Kurul üyesidir. “Research Journal of Environmental and Earth Sciences” dergisinde Associate Editor ve Jeofizik” dergisinde “Editorler Kurulu” üyesidir. Jeofizikte şuanki temel ilgi alanları; Geoteknik Deprem Mühendisliği, Zemin Dinamiği, Mikrobölgeleme, Paleomağnetizma, Jeomağnetizma, Elektromanyetik Yöntemler, Tektonofizik (Jeodinamik), Fiziksel Volkanoloji, Arkeojeofizik, Jeofiziğin Tarihi ve Felsefesidir. Cambridge Univeristesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümünde Lent Sömester'de (2015) ve  Harvard Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde 2016 ve 2017 yıllarında visiting scholar olarak bilimsel/eğitsel amaçlı bulundu. Temmuz 2017’de Jeofizik Mühendisliği Bölüm başkan yardımcılığı görevine atandı. 2017 Ekiminde Yer Fiziği Anabilim Dalında profesör kadrosuna atandı. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Yer Fiziği Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Mühendislik Fakültesi
Bölüm
Jeofizik Mühendisliği Bölümü
Ana Bilim Dalı
Yerfiziği Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
ferozcep@istanbul.edu.tr
Diğer E-posta
ferozcep@gmail.com
Web Sayfası
https://sites.google.com/site/ferozcep/
İş Telefonu
+90 212 473 7070 Dahili: 43593
Fax Telefonu
+90 212 473 7180
Ofis
İU-C Büyükçekmece Yerleşkesi, G Blok, Oda No: G420
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Büyükçekmece Yerleşkesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, G Blok Büyükçekmece/İstanbul