Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Primary Marginal Zone B-Cell Lymphoma of the Larynx

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, sa.1, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Detection of cisplatin-induced ototoxicity with transient evoked otoacoustic emission test before pure tone audiometer.

European archives of oto-rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) : affiliated with the German Society for Oto-Rhino-Laryngology - Head and Neck Surgery, cilt.267, ss.1041-4, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Unusual Localization of Osteoid Osteoma: Frontal Sinus

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.37, sa.1, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Urinary N-acetyl-beta-d-glucosaminidase levels in patients with laryngeal squamous cell carcinoma

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.36, sa.4, ss.233-239, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vibration characteristics of grafts for the tympanic membrane

ADVANCES IN THERAPY, cilt.24, sa.1, ss.81-90, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Asymptomatic retropharyngeal abscess related to cervical Pott's disease

AMERICAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.27, sa.4, ss.278-280, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Granular cell tumour of the larynx

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY, cilt.34, sa.5, ss.363-365, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Variables affecting the occurrence of gastroesophageal reflux in obstructive sleep apnea patients

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.261, sa.4, ss.229-232, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tracheal reconstruction using alcohol-stored homologous cartilage and autologous cartilage in the rabbit model

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, cilt.56, sa.3, ss.161-167, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diabetik sıçanlarda ağız mukozasındaki histopatolojik değişiklikler

Turk Otolarengoloji Arşivi, cilt.18, ss.180-184, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medikal Tedavinin Başarısız Olduğu Ani İşitme Kayığlı Olgularda Hiperbarik Oksijen Tedavisi

KBB İhtisas Dergisi, cilt.9, sa.5, ss.337-341, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Streoids on Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty

Türk Otolarengoloji Arşivi, cilt.39, sa.3, ss.171-175, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Frontal Sinüs Piyoseli( Olgu Sunumu)

PTT HASTANESİ TIP DERGİSİ, cilt.23, sa.1, ss.45-48, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Konjenital Sinonazal Anomaliler

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi, Koç C., Editör, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.441-454, 2013

EOM ve Lazer Miringotomi

Efüzyonlu Otitis Media, Soylu L., Editör, Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı, İstanbul, ss.97-102, 2005