Education Information

Education Information

  • 2001 - 2008 Undergraduate

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2014 Expertise In Medicine

    Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Kırmızı Alanda Takip Edilen Hastaların Acil Serviste Kalış Sürelerinin İncelenmesi

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilimleri, Acil Tıp Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • C1 Advanced English