Arş.Gör.Dr.

Fahretdin Hasan ADAGİDELİ


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Lisans Çift Anadal

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Okul Öncesi Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluklarının Yordayıcısı Olarak Öz-düzenleme Becerilerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, İlköğretim, Okul Öncesi Eğitimi

2013

2013

Yüksek Lisans

Metacognitive and Self-regulatory Abilities of Young Children in Mathematics Activities

Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

AÇEV Baba Destek Programı Eğitimci Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Anne Çocuk Eğitim Vakfı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Okul Öncesi Eğitim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

2011 - 2018

2011 - 2018

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi II

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri II

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması II

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Araştırma Projesi I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması I

Lisans

Lisans

Özel Öğretim Yöntemleri I

Lisans

Lisans

İstatistik

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Ebeveynlerin internet kullanımı ile okul öncesi dönem çocuklarının ego sağlamlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yıldız D., Arslan E., Eravcı Ş. N. , Adagideli F. H.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.31-45, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Çaba gerektiren kontrol ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

ADAGİDELİ F. H. , Ural O., Polat Ö.

Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.39-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Components of effortful control and their relations to children’s ego-resiliency

ADAGİDELİ F. H. , Şahan Aktan B.

International Primary Education Research Journal, cilt.2, ss.1-8, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Investigation of Young Children’s Metacognitive Regulatory Abilities in Mathematical Problem Solving Tasks

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.193-211, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Assessing Preschool Teachers’ Practices to Promote Self-Regulated Learning

ADAGİDELİ F. H. , Saraç S., Ader E.

International Electronic Journal of Elementary Education, cilt.7, ss.423-440, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Self-Regulatory Abilities at Kindergarten as Predictors of 4th Graders Mathematics Achievement

Çobanoğlu A., ADAGİDELİ F. H.

The 18th Biennial EARLI Conference, Aachen, Almanya, 12 Ağustos - 16 Eylül 2019, ss.250

2018

2018

Self-Regulation and School Readiness: Mediating Role of School Relationships

ADAGİDELİ F. H. , Ural O., Polat Ö.

8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition, Zürih, İsviçre, 27 - 30 Ağustos 2018, ss.69

2017

2017

60-72 Aylık Çocukların Matematiksel İlkokula Hazır Oluşlarının Yordayıcısı Olarak Özdüzenleme Becerileri

ADAGİDELİ F. H. , Ural O., Polat Ö.

5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.458-459

2016

2016

Scale Development for Assessing Preschool Teachers’ Practices to Promote Self-Regulated Learning: A Cross-cultural Effort

ADAGİDELİ F. H. , Saraç S., Ader E., Peeters J.

The 7th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition, Nijmegen, Hollanda, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.54

2015

2015

Çaba gerektiren kontrol ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

ADAGİDELİ F. H. , Ural O., Polat Ö.

4. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015, ss.176

2015

2015

Achievement Emotions, Self-Regulation and Ego-Resilience: Implications for Early Childhood Teacher Education

Erktin E., Ural O., ADAGİDELİ F. H.

The 36th Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Tel Aviv, İsrail, 30 Haziran - 02 Temmuz 2015, ss.1

2014

2014

Administrational problems between preschool teachers and school managers and their solution methods for these problems

Zembat R., ADAGİDELİ F. H. , Akşin E., Çobanoğlu A., Gölbaşı E., Kılıç Z., et al.

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.258

2014

2014

Assessing preschool teachers’ practices to promote self-regulated learning

ADAGİDELİ F. H. , Saraç S., Ader E.

The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2014, ss.96-97

2014

2014

Young Children’s Metacognitive and Self-regulatory Abilities in Problem Solving Tasks

ADAGİDELİ F. H.

JURE 2014 Conference, Nicosia, Kıbrıs (Gkry), 30 Haziran - 04 Temmuz 2014, ss.148

2013

2013

Metacognitive abilities of young children in mathematics activities.

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Kiel, Almanya, 28 Temmuz - 02 Ağustos 2013, cilt.5, ss.2

2012

2012

Metacognitive and Self-Regulatory Skills of Young Children

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

3rd International Congress on Early Childhood Education, Adana, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012, ss.165-166

2012

2012

Efforts to Display Metacognition of Young Children: A Turkish Case

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

The 5th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition, Milano, İtalya, 5 - 08 Eylül 2012, ss.191-192

2012

2012

Okul Öncesi Eğitimde Fen ve Matematik Etkinliklerinde Üst Biliş Ve Öz-denetim Becerilerinin İncelenmesi

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2012, ss.221

2011

2011

Sosyal Öğrenmenin Destekleyicisi Olarak Ayna Nöronlar

ADAGİDELİ F. H. , TOPAÇ N. , DENERİ Y.

20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Burdur, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2011, ss.633-634

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Alan ve Materyalleri Düzenleme

ADAGİDELİ F. H. , Arslan Çiftçi H.

Gelişime Uygun Eğitim Programı-Erken Çocukluk Eğitiminde En İyi Uygulamalar, Ahmetoğlu E., Acar İ. H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.137-174, 2019

2018

2018

Bireysel farklılıkların önemi ve desteklenmesi.

Çobanoğlu A., ADAGİDELİ F. H.

Örneklerle okul öncesi çocuklarını değerlendirme ve tanıma, Önder A., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.15-30, 2018

2018

2018

Rubrik Kullanımı

GÜNER P. , ADAGİDELİ F. H.

Örneklerle Okul Öncesi Çocuklarını Değerlendirme ve Tanıma, Önder, A., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.119-137, 2018

2018

2018

Erken çocukluk döneminde rubrik kullanımı

GÜNER P. , ADAGİDELİ F. H.

Örneklerle okul öncesi çocuklarını değerlendirme ve tanıma, Önder A., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.123-144, 2018

2018

2018

Görüşme

ADAGİDELİ F. H. , Yılmaz H.

Örneklerle okul öncesi çocuklarını değerlendirme ve tanıma, Önder A., Editör, Eğiten Kitap Yayınevi, Ankara, ss.145-164, 2018

2017

2017

Oyun ve Matematik

ADAGİDELİ F. H. , GÜNER P.

Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Önder A., Arslan Çiftçi H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.189-214, 2017

2017

2017

Oyun Yoluyla Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi

Bayındır D., ADAGİDELİ F. H.

Erken Çocuklukta Oyun ve Oyun Yoluyla Öğrenme, Önder A., Arslan Çiftçi H., Editör, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.95-124, 2017

2017

2017

Bilişsel Perspektifler: I. Bilgiyi İşleme

Bayındır D., ADAGİDELİ F. H.

Öğrenme ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya, Polat Ö., Arslan Çiftçi H., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.188-225, 2017

2017

2017

Bilişsel Perspektifler: II. Üstbiliş ve Problem Çözme

ADAGİDELİ F. H. , Bayındır D.

Öğrenme ve Öğretme: Kuramdan Uygulamaya, Polat Ö., Arslan Çiftçi H., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.226-262, 2017

2016

2016

Achievement Emotions, Self-regulation and Ego-resilience: Implications for Early Childhood Teacher Education

Erktin E., Ural O., ADAGİDELİ F. H.

Stress and Anxiety: Strategies, Opportunities and Adaptation, Moore K.A., Buchwald P., Nasser- Abu Alhija F., Israelashvili M., Editör, Logos Verlag Berlin Gmbh, Berlin, ss.61-70, 2016

2016

2016

Tematik Üniteler

Arslan Çiftçi H., ADAGİDELİ F. H.

Erken Çocuklukta Matematik, Erdoğan S., Arslan Çiftçi H., Editör, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, ss.236-256, 2016

2015

2015

Management Problems between Preschool Teachers and Administrators and Their Solution Methods for These Problems

Zembat R., ADAGİDELİ F. H. , Akşin E., Çobanoğlu A., Gölbaşı E., Kılıç Z., et al.

Contemporary Approaches in Education, Norley, K., Icbay, M. A., & Arslan, H., Editör, Peter Lang, Frankfurt, ss.321-330, 2015

2014

2014

Okul Öncesi Dönemde Üstbiliş ve Özdüzenleme: Değerlendirme, Öğretim ve Beceriler

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

ÖZDÜZENLEME - Öğrenmeden Öğretime Özdüzenleme Davranışlarının Gelişimi, Stratejiler ve Öneriler, Sakız G., Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.129-153, 2014

2014

2014

Metacognitive Abilities of Young Children

ADAGİDELİ F. H. , Ader E.

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Yasar M., Ozgun O., Galbraith J., Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.405-415, 2014

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği

Üye

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

The European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2015

Ağustos 2015

International Electronic Journal of Elementary Education

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

8th International Biennial Conference of EARLI SIG 16 Metacognition

Katılımcı

Zürich-İsviçre

2017

2017

5.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2015

2015

4th International Congress on Early Childhood Education

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2014

2014

The 6th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognitio

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

JURE 2014 Conference

Katılımcı

Lefkosia-Kıbrıs (Gkry)

2013

2013

37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education

Katılımcı

Kiel-Almanya

2012

2012

3rd International Congress on Early Childhood Education

Katılımcı

Adana-Türkiye

2012

2012

The 5th biennial meeting of the EARLI Special Interest Group 16 – Metacognition

Katılımcı

Milano-İtalya

2012

2012

X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Katılımcı

Niğde-Türkiye

2011

2011

20. Ulus Eğitim Bilimleri Kurultayı

Katılımcı

Burdur-Türkiye