Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Partner Violence Againts Women

22nd Congress of the International Academy of Legal Medicine,, İstanbul, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2012, sa.126, ss.373