Arş.Gör.Dr.

Ezgi ÖZTORUN KÖROĞLU


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2014 - 2020

2014 - 2020

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisiği/Yapı Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2011

2006 - 2011

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2020

2020

Doktora

KÖPRÜLERİN DEPREM ETKİLERİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI Creative Commons License

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

2014

2014

Yüksek Lisans

Eksenel Simetrik Kabuk Yapıların Analizi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisiği/Yapı Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Katı Cisimler Mekaniği, İnşaat Mühendisliği , Mekanik, Yapı Mekaniği, Yapı Dinamiği, Yapı Stabilitesi, Yapı , Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Performansı, Deprem Mühendisliği, Betonarme Yapılar, Yapılarda Onarım ve Güçlendirme, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

LİNEER CEBİR

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

ANALYSIS OF AXIALLY SYMMETRIC SHELL STRUCTURES

ÖZTORUN KÖROĞLU E. , DAMCI E. , ÖZTORUN N. K.

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.9, ss.235-242, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Eksenel Simetrik Yapıların Sonlu Elemanlar İle Analizinde Model Hazırlama Teknikleri

ÖZTORUN E. , DAMCI E. , ÖZTORUN N. K.

Yapı Dünyası, ss.17-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Yapıların Düşey Deprem Etkisi Altındaki Davranışları: Bir Köprü Örneği

ÖZTORUN KÖROĞLU E. , ÖZTORUN N. K. , ALHAN C.

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, Niğde, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2019, ss.57-66

2018

2018

AN ALGORITHM FOR ANALYSIS OF AXIALLY SYMMETRIC SHELL STRUCTURES

ÖZTORUN E. , ÖZTORUN N. K.

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.224

2018

2018

Software for the Analysis of Bridges Including Vertical and Angular Deformations by Utilizing Direct Integration Techniques

ÖZTORUN E. , ÖZTORUN N. K. , ALHAN C.

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, cilt.2, ss.511

2017

2017

Köprülerin Deprem Etkileri Altındaki Davranışları

ÖZTORUN E. , ALHAN C. , ERDEM S. , ÖZTORUN N. K.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2017, ss.938-947

2017

2017

Eksenel Simetrik Kabuk Yapıların Analizi

ÖZTORUN E. , DAMCI E. , ÖZTORUN N. K.

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2017, cilt.1, ss.909-916 Creative Commons License


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ

Katılımcı

Niğde-Türkiye

2018

2018

International Conference on Research in Education and Science (ICRES)

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2018

2018

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

XX. Ulusal Mekanik Kongresi

Katılımcı

Bursa-Türkiye