Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Eğitim

  • Eğitim Bilimleri

  • Eğitim Yönetimi ve Eğitimde Program Geliştirme

  • Fizik

  • Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları

  • Malzeme Bilimi

  • Yoğun Madde 1:Yapısal, Mekanik ve Termal Özellikler

  • Katı ve sıvı yapılar, kristalografi

  • Temel Bilimler