Dr.Öğr.Üyesi

Ersel YILMAZ


Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Hasılatı ve Biyometri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2003

1998 - 2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yüksekokulu, Tütün Teknolojisi Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

OLAP Araçlarının Karar Destek Sistemleri İçindeki Yeri ve Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler

1998

1998

Yüksek Lisans

Örnekleme Teknikleri ve Ormancılık Alanında Karşılaştırmalı Bir Uygulama.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme/Sayısal Yöntemler

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2010

2010

TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

2010

2010

Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Kalite Tetkik Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

2010

2010

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetimi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

2004

2004

Akademik Personele Yönelik Pedagojik Formasyon Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ormancılık, Orman Mühendisliği, Orman Hasılatı ve Biyometri, Orman Hasılatı, Biyometri, Orman Amenajmanı, Ormancılıkta Karar Verme, Sera Gazı ve Biyokütle Envanteri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

2006 - 2018

2006 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

1998 - 2006

1998 - 2006

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

1993 - 1998

1993 - 1998

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Tütün Eksperleri Yüksekokulu

Yönetimsel Görevler

2018 - 2019

2018 - 2019

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı

2018 - 2018

2018 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

2015 - 2018

2015 - 2018

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı

2012 - 2018

2012 - 2018

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İstatisitk Uygulamaları

Lisans

Lisans

İstatisitk Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatisitk Teknikler

Lisans

Lisans

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Teknikler

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

Lisans

İstatistik Uygulamaları

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Lisans

Lisans

Mühendislik Tasarımı

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Teknikler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ORMANCILIKTA MATEMATİKSEL EKONOMİ ÇÖZÜMLEMELERİ

Lisans

Lisans

Mühendislik Tasarımı II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Teknikler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Teknikler

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Lisans

Lisans

Mühendislik Tasarımı I

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Lisans

Lisans

Bilgisayar Destekli Tasarım

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İstatistik Teknikler

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Uygulamaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Uygulamalrı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ormancılıkta Matematiksel Ekonomi Çözümlemeleri

Lisans

Lisans

İstatistik Yöntemler

Ön Lisans

Ön Lisans

Bilgisayar Uygulamaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Biomass estimation of individual trees for coppice-originated oak forests

Özdemir E. , Makineci E. , Yılmaz E. , Kumbaşlı M., Çalışkan S. , Beşkardeş V. , et al.

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, cilt.138, ss.623-637, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2018

2018

Bird composition and diversity in oak stands under variable coppice management in Northwestern Turkey

Beskardes V. , Keten A., Kumbasli M., Pekin B., Yilmaz E. , Makineci E. , et al.

IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, cilt.11, ss.58-63, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Arthropod diversity in pure oak forests of coppice origin in northern Thrace (Turkey)

Keten A., Beskardes V. , Kumbasli M., Makineci E. , Zengin H., Ozdemir E. , et al.

IFOREST-BIOGEOSCIENCES AND FORESTRY, cilt.8, ss.615-623, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Ecosystem carbon pools of coppice-originated oak forests at different development stages

Makineci E. , Ozdemir E. , Caliskan S. , Yilmaz E. , Kumbasli M., Keten A., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, cilt.134, ss.319-333, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2011

2011

The Effects of Tree stand layers on Resident Bird Species in Belgrade Forest, Istanbul, Turkey

Arslangundogdu Z. , Yilmaz E.

ALLGEMEINE FORST UND JAGDZEITUNG, cilt.182, ss.25-29, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Skid road effects on annual ring widths and diameter increment of fir (Abies bornmulleriana Mattf.) trees

Yilmaz E. , Makineci E. , Demir M.

TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT, cilt.15, ss.350-355, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2010

2010

Evaluation on management of wild boar (Sus scrofa L.) population in Bolu-Sazakici hunting ground

Beskardes V. , Yilmaz E. , Oymen T.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, cilt.31, ss.207-212, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2007

2007

Long-term harvesting effects on skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) plantation forest

Makineci E. , Demir M. , Yilmaz E.

BUILDING AND ENVIRONMENT, cilt.42, ss.1538-1543, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2007

2007

Emirgan Parkı'nda Kullanıcı Taleplerinin Veri Madenciliği Teknolojisi İle Değerlendirilmesi.

YILMAZ E. , KART N.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.65-79, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Tek Değişkenli Problemlere Uygulanacak İstatistik Testlerin Seçiminde Soru Ağacı Yöntemi.

YILMAZ E.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.103-112, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Karar Problemlerinin Çözümünde Karar Verme, Karar Destek Sistemleri ve Ormancılık

YILMAZ E. , KOÇ K.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.81-92, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

İş Zekası Araçları ve Ormancılık.

YILMAZ E.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.55, ss.135-146, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

The Relationship Between Regression Model- Sample Size At The Estimation of Stand Volume Increment

CARUS S., YILMAZ E.

Management & Sustainable Development, cilt.4, ss.184-188, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Allometric Biomass Equations at Tree Components of Coppice Originated Oak Forest in Strandjas of Turkey

ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , Kumbaşlı M., KETEN A., BEŞKARDEŞ V. , et al.

Coppice forests: past, present and future International Conference, Brno, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Nisan 2015, ss.84

2012

2012

Soil Carbon Under Pure Oak (Quercus) Forests

MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , Kumbaşlı M. , KETEN A. , BEŞKARDEŞ V. , et al.

Cost FPO803 Meeting, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.52-53

2011

2011

Trakya saf meşe ormanları Entomofaunası

Kumbaşlı M. , Keten A., BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , et al.

Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.235-236

2011

2011

Kuzey Trakya saf meşe ormanlarında Avrupa Lorantusu (Loranthus europaeus Jacq.) varlığı

Kumbaşlı M. , Keten A., BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , et al.

Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.237

2010

2010

Oak (Quercus) health status on Northern Thrace pure oak forests

Kumbaşlı M. , BEŞKARDEŞ V. , KETEN A. , MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.91

2010

2010

Soil Arthropods (Arthropoda) of pure oak (Quercus) stands on Northern Thrace –Turkey

KETEN A. , Kumbaşlı M. , BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.89

2010

2010

Decision support system on oak (Quercus) biomass estimation.

ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , Kumbaşlı M. , SEVGİ O., KETEN A. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.66

2010

2010

General soil properties of pure oak (Quercus) forests on Northern Strandja-Turkey.

MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , Kumbaşlı M. , SEVGİ O., KETEN A. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.56

2008

2008

Forest Road and Firebreak Standarts and Statistical Analysis of Forest Fire Causes in Turkey Between 1994-2006

DEMİR M. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , KÜÇÜKOSMANOĞLU A.

31st Annual Meeting Council on Forest Engineering Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Haziran 2008, ss.33-36

2007

2007

Ecological effects of timber harvesting and skidding works on forest ecosystem (Belgrad Forest Case Study)

MAKİNECİ E. , DEMİR M. , YILMAZ E.

Bottlenecks, solutions, and priorities in the context of functions of forest resources, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.131-142

2005

2005

Orman Envanterinde Veri Yönetimi

YILMAZ E. , ATICI E. , AKALP T., SARAÇOĞLU Ö.

“Türkiye Ulusal Orman Envanteri” Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.384-402

2005

2005

Veri Ambarı Mimarisi, İş Zekası Araçları ve Ormancılıkta Kullanım Olanakları.

YILMAZ E. , DEMİR M.

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu – BMYS’2005, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.741-750

1998

1998

Stand Volume Function in Even- Aged Beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stand of West and Middle Black Sea Regions.

CARUS S., YILMAZ E.

Jubilee Scientific Conference with International Participation, “70- th Anniversary of the Forest Research Institute”, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 1998, cilt.II, ss.307-312

1998

1998

Die Modelling in Pinus Maritima Plantations

YILMAZ E. , CARUS S.

Jubilee Scientific Conference with International Participation, “70- th Anniversary of the Forest Research Institute”, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 1998, cilt.II, ss.328-336

Desteklenen Projeler

2016 - 2018

2016 - 2018

QR Forest Roads

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CANDAN Z. (Yürütücü) , DEMİR M. , YILMAZ E.

2016 - 2018

2016 - 2018

3T-Tekerlekli Tomruk Taşıyıcı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CANDAN Z. (Yürütücü) , DEMİR M. , YILMAZ E.

2016 - 2018

2016 - 2018

QR-Tree (QR-Ağaç)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

CANDAN Z. (Yürütücü) , DEMİR M. , YILMAZ E.

Patent

2020

2020

Bir Tomruk Taşıyıcı Tertibatı

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

2019

2019

Tarihi Eser Tanımlama Sistemi

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

2018

2018

Bitki Tanımlama Sistemi (QR-Tree)

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

2018

2018

Bir Akıllı Araç Tanımlama Kılavuzu (QR CAR)

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

2018

2018

Akıllı Ağaç Tanımlama Sistemi (Smart Tree)

Patent

Tescil Edildi, İlk Tescil

2017

2017

Akıllı Diyabet Yönetim Sistemi ve Yönetimi

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı,

2016

2016

Bir Yol Tanımlama Kılavuzu (QR-Forest Roads)

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı,

2016

2016

Pratik Aile Hekimliği Sistemi

Patent

Tescil İçin Başvuru Yapıldı,

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

FORESTIST (formerly Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University) -- (eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi) (Statistical Editor-İstatistik Editörü)

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2012

Nisan 2012

Environmental Monitoring and Assessment

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2010

Nisan 2010

African Journal of Biotechnology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2009

Nisan 2009

Journal of Environmental Biology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2009

Nisan 2009

African Journal of Biotechnology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2008

Nisan 2008

Sensors

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Kasım 2019

Kasım 2019

Biomass estimation of individual trees for coppice-originated oak forests

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Nisan 2015

Nisan 2015

Ecosystem carbon pools of coppice-originated oak forests at different development stages

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Mayıs 2010

Mayıs 2010

Skid road effects on annual ring widths and diameter increment of fir (Abies bornmulleriana Mattf.) trees

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Şubat 2010

Şubat 2010

Evaluation on management of wild boar (Sus scrofa L.) population in Bolu-Sazakici hunting ground

Tübitak Uluslararası Bilimsl Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Effects of timber skidding on chemical characteristics of herbaceous cover, forest floor and topsoil on skidroad in an oak (Quercus petrea L.) forest

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Eylül 2007

Eylül 2007

Chemical characteristics of the surface soil, herbaceous cover and organic layer of a compacted skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) forest

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Investigation of timber harvesting impacts on herbaceous cover, forest floor and surface soil properties on skid road in an oak (Quercus petrea L.) stand"

Tübitak Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt)Programı

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Harvesting impacts on herbaceous understory, forest floor and top soil properties on skid road in a beech (Fagus orientalis Lipsky) stand

Tübitak Uluslarası Blimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) Programı

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Long term harvesting effects on skid road in a fir (Abies bornmulleriana Mattf.) plantation forest

Tübitak Uluslarası Bilimsel Yayınları Teşvik (Ubyt) ProgramıAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 152

h-indeksi (WOS): 7