Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Energy management of solar car in circuit race

TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES, cilt.23, sa.4, ss.1142-1161, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An ordinal optimization based method for power distribution system control

ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH, cilt.78, sa.4, ss.694-702, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A rank correlation-based method for power network reduction

ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.85, sa.4, ss.211-218, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

UV DGM Motor Kontrol Algoritmasının ARM Cortex M4 Tabanlı Mikrodenetleyici ile Gerçekleştirilmesi

ELECO2016 Elektrik - Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı1-2-3 Aralık 2016, Bursa, Bursa, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Realization of SV-PWM Motor Control Algorithm using ARM Cortex-M4 Based Microcontroller

National Conference on Electrical, Electronics and Biomedical Engineering (ELECO), Bursa, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016, ss.282-285 identifier

Bir Güneş Aracı Sürüş Stratejisinin Geliştirilmesi

12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Mayıs 2011, Bursa, Bursa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2011, ss.4-6

Güneş Enerjili Yarış Aracının Mekanik ve Elektronik Sisteminin Geliştirilmesi

12. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, ss.1-4

Testing Ordinal Optimization approach in power distribution system control

IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Nisan 2008, ss.829-833 identifier identifier