Education Information

Education Information

  • 1988 - 1992 Doctorate

    İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Denizel Çevre Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

  • 1992 Doctorate

    TÜRKİYE'NİN BATI YARISINDA YERALAN DOĞAL GÖLLER VE YAKIN ÇEVRELERİNDE ARAZİDEN FAYDALANMA

    İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü, Denizel Çevre Anabilim Dalı

Foreign Languages

  • B2 Upper Intermediate English