Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dissociative Depression Among Women in the Community

JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION, cilt.14, ss.423-438, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Stimulus Deprivation and Overstimulation as Dissociogenic Agents in Postmodern Oppressive Societies

JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION, cilt.14, sa.2, ss.198-212, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Validity and Reliability of the Turkish Version of Childhood Trauma Questionnaire

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, sa.4, ss.1054-1063, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

'Vampirism' in a Case of Dissociative Identity Disorder and Post-Traumatic Stress Disorder

PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS, cilt.81, ss.322-323, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Psychotic Presentations of Dissociative Identity Disorder

DISSOCIATION AND THE DISSOCIATIVE DISORDERS: DSM-V AND BEYOND, ss.535-545, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Childhood Trauma and Dissociation in Schizophrenia

PSYCHOPATHOLOGY, cilt.43, sa.1, ss.33-40, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Childhood emotional abuse and dissociation in patients with conversion symptoms

PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, cilt.63, ss.670-677, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Somatization as a predictor of suicidal ideation in dissociative disorders

PSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, cilt.62, ss.662-668, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Frontal and occipital perfusion changes in dissociative identity disorder

PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING, cilt.156, sa.3, ss.217-223, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dissociative disorders in the psychiatric emergency ward

GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY, cilt.29, ss.45-50, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Psychotraumatology and dissociation: A theoretical and clinical approach

Medicine Science, cilt.10, sa.1, ss.246-254, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Psikotravmatoloji

Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.181-214, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Savaş ve Terörizm: Psikotravmatolojik Temelli Teorik Bir Yaklaşım

Aydın Toplum ve İnsan Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.11-36, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Investigation of Predictors of Cyber Bullying and Cyber Victimization in University Students

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.47-57, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Bireylerin Depresif Belirtilerine Yönelik Psikodrama Temelli Grup Uygulaması

Mediterranean Journal of Humanities, cilt.9, sa.1, ss.301-314, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dissosiyatif Bozukluklar ve Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğunda Ruhsal Travma

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.29-42, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Travma Sonrası Zamanın Donması ve Travmanın Nesiller Arası Aktarımı

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.21-28, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ruhsal Travmanın Aktarımında Narsisizm

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.11-20, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bireyden Topluma Travma ve Şiddet: Bireysel ve Toplumsal Şiddet Olaylarına Psikotarihsel Bir Yaklaşım

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.3-10, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Cinsel Saldırı Suçu Mağduru Kadınlara Karşı Toplumsal Tutumlar ile Adil Dünya İnancı ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliğin İlişkisi"

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.43-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karara Bağlanan Boşanma Davalarının Retrospektif İncelenmesi: Gaziosmanpaşa Örneği

Türkiye Klinikleri Adli Tıp ve Adli Bilimler Dergisi, cilt.15, sa.2, ss.52-60, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Predictors of Cyberbullying and Cyber Victimization in University Students

Forensic Research & Criminology International Journal, cilt.4, sa.5, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Formation and Functions of Alter Personalities in Dissociative Identity Disorder: A Theoretical and Clinical Elaboration

Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, cilt.6, sa.6, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Trauma-Self and It's Resistances in Psychotherapy

Journal of Psychology and Clinical Psychiatry, cilt.6, sa.6, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikotarih Açısından Çocuk Yetiştirme Tarzları ve Çocuk İstismarı

Türkiye Klinikleri J. Foren Med- Special Topics, cilt.6, sa.2, ss.24-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preventing and Coping Strategies for Cyber Bullying and Cyber Victimization

International Scholarly and Scientific Research and Innovation, cilt.10, sa.5, ss.1694-1697, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EMDR Neden Etkili Oluyor?

EMDR TürkiyE-Bülteni, cilt.1, sa.1, ss.5-8, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dissosiyatif kimlik bozukluğunun psikoterapisi

Psike Dergi, 2: s39-49., cilt.2, ss.39-49, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Dövüş kulübü: çifte kendilikler, çifte yaşamlar

Psike Dergi, cilt.2, ss.75-83, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Functional dissociation of the self: a sociocognitive approach to trauma and dissociation. Journal of Trauma and Dissociation, 8 (4): 69-89.

Journal of Trauma and Dissociation, cilt.81, sa.4, ss.67-68, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kriminal Psikoloji Açısından Terörizmin Temel Bileşenleri

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.64

Akademik İstismar Türü Olarak Mobbing: Bir Gözden Geçirme

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.62

Ruhsal Travma Aktarımında Narsisizm ve Dissosiyasyon

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.60

Kuşaklararası Travma Geçişi ve Kuşaklararası Travma Aktarımı

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.68

Psikotravmatolog Akademisyenler Hareketi: Psikotarih, Psikotravmatoloji ve Dissosiyasyon

Psikososyal Destek Hizmetleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Şubat 2020

Psikotarih Ekseninde Travma, Dissosiyasyon ve Terör

(V. TURKCESS INTERNATIONAL EDUCATİON AND SOCIAL SCIENCES CONGRES, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1118-1124

Travma, Dissosiyasyon ve Suç

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1250-1256

Terör ve Terörizmin Psikolojik Dinamikleri ve Radikalleşme

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1125-1132

Dissosiyatif Bozukluklar ve Psikoterapisi: Travma Model Terapi

V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.1581-1586

Dijital İletişim, Siber Kimlik, Siber Alter Kişilik ve Siber Dissosiyasyon

2.Türk Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.9-17

Adli Bilimler Açısından Uluslararası Güvenlik ve Terör: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme

2.Türk Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.139-148

Adli Psikiyatri ve Dissosiyatif Bozukluklar

2.Türk Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.127-138

Adli Bilimler Açısından Uluslararası Güvenlik ve Terör: Psikotravmatolojik Bir Yaklaşım

2.Türk Adli Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, ss.139-148

Psikoterapi Sürecinde Travma ve Dissosiyasyon

4.Psikiyatri Zirvesi 11.Anksiyete Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, ss.1-7

Kuşaklararası Travma Geçişi Ekseninde Narsisizm ve Dissosiyasyon

II.Pdr Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Mart 2019, cilt.1, ss.1

The Impact of Social Media against Female Sexual Assault Incidents through The Perspective of Rape Myth Acceptance: Turkish Social Media Users Sample

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, sa.1, ss.1

Group Dynamics and Psychology of Violence in Society from the Viewpoint of Psychohistory

2. Uluslararası TURAZ Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2018, ss.1

Madde Kullanım Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerde Algılanan Sosyal Destek ve Güvenli Bağlanma İlişkisi

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.174-175

Psikotarih Temelli Çocuk Yetiştirme Stillerinin Kuşaklararası Travma Geçişi, Bağlanma ve Dissosiyasyon Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.98-99

Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet ile İnternet Bağımlılığı ve Çocukluk Çağı Travmaları Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.254

Psikotarih Açısından Toplumsal Şiddet Olaylarının Grup Dinamikleri ve Psikolojisi

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.117-118

Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları İle Savunma Mekanizmaları ve Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.99-100

Psikotarih, Travma ve Dissosiyasyon

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.41-42

"The Effect of Psychodrama Therapy On Depressive Symptoms of Visually Handicapped Individuals", Oral Presentation

22. World Congress of Psychotherapy "Psychotherapy, Stronger Through Diversity", Amsterdam, Hollanda, 7 - 09 Haziran 2018, ss.1

"The Effect of A Psychodrama Based Intervention Program On The Level Of Hopelessness and Suicidality In University Students With Mild Depression" Oral Presentation

22. World Congress of Psychotherapy "Psychotherapy, Stronger Through Diversity", Amsterdam, Hollanda, 7 - 09 Haziran 2018, ss.1

Adli Bilimler Açısından Kuşaklar Arası Travma Geçişi

1.Türk Adli Bilimler Kongresi ve 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 30 Nisan 2018, ss.1

"Psikotarih Açısından Çocukluk Çağı Travmaları", Sözlü Bildiri

1. Türk Adli Bilimler Kongresi 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.35

"Adli Bilimler Açısından Kuşaklararası Travma Geçişi", Poster

1. Türk Adli Bilimler Kongresi 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.43

Psikotarih Açısından Çocukluk Çağı Travmaları

1. Türk Adli Bilimler Kongresi 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 29 Nisan 2018, ss.35

"Travma ve Dissosiyasyon: Travmatik Kendilik ve Dirençleri", Konferans

İstanbul Üniversitesi "Benlik ve Kimlik" PDR Günleri, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2018, ss.1

"Psikotarih, Travma ve Dissosiyasyon", Konferans

PDR Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 27 Mart 2018, ss.1

Psikiyatri Psikoloji Farkı, Sınırlılıkları ve Sorumlulukları Paneli: "Psikiyatr Psikolog İş Birliği"

3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Anksiyete Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mart 2018, ss.37

Cyber Bullying, Smart Phone Addiction and Personality

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

Childhood Traumas and Cyber Bullying Victimization and Percevived Social Support in University Students: İstanbul Sample

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, sa.1, ss.1

The Relationship Between Juvenile's Depression Level and Parental Attitudes: Istanbul Sample

Eurocrim 2016 16th Annual Conference of European Socıety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2017, ss.1

Prison Rehabilitation Programs in Turkey

Eurocrim 2016 16th Annual Conference of European Socıety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2017, ss.1

Social Attitudes Towards Female Sexual Assault Victims

Eurocrim 2016 16th Annual Conference of European Socıety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2017, ss.1

The Investigation of Predictors of Cyberbullying and Cybervictimization in University Students

Eurocrim 2016 16th Annual Conference of European Socıety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2017, ss.1

Preventing and Coping Startegies for Cyber Bullying and Cybervictimization

WASET World Academy of Science, Engineering and Technology Conference, Berlin, Almanya, 19 - 20 Mayıs 2017, cilt.18, sa.5, ss.2233

Hikikomori: Kültürel Fenomen mi Global Gerçek mi?

14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1

"Dissosiyasyon ve Travma", Seminer

Haliç Üniversitesi Psikoloji Kulübü Semineri, İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2017, ss.1

Konferans: Travma ve Dissosiyasyon

Maltepe Üniversitesi 2.Psikoloji Günü, İstanbul, Türkiye, 21 Nisan 2017

Madde Kullanımı ve İntihar

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2016, ss.41

Üniversite Öğrencilerinde Yiyecek Bağımlılığı, Ruh Sağlığı ve Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2016, ss.111

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Yordayan Çeşitli Psikososyal Değişkenlere İlişkin Bir Pilot Çalışma

10. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2016, ss.205

Karara Bağlanan Boşanma Davalarının Retrospektif Analizi: İstanbul Örneklemi

I. Uluslararası TURAZ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, Baku, Azerbaycan, 13 - 16 Ekim 2016, ss.1

The Relationship Between Juvenile’s Depression Level and Parental Attitudes: İstanbul Sample

16. Annual Conference of the European Soicety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.1

Dissosiyatif Bozukluk ve İntihar

22. Sosyal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.1

Adli Tıp Uygulamalarında Psikolojik Testlerin Önemi

13. Adli Bilimler Kongresi, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, ss.153-156

Dissosiyatif Bozukluklarda İntihar Girişimleri

21.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, cilt.1, sa.1, ss.1

Psikolojinin Farklı Çalışma Alanları

Arel Üniversitesi Psikoloji Klübü 6. Psikoloji Günleri, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2015, ss.1

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi

18.Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2014, cilt.1, sa.1, ss.39

Disosiyatif Bozuklukların Psikoterapisi

16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.15

Dissosiyatif Bozukluklarda Psikoterapi. Çalışma Grubu.

XV. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2008, ss.4

Psikoterapide Bağlanma ve Bağımlılık. Panel

43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.122

Sar V, Karadağ F, Öztürk E. Travma Kökenli Disosiyatif Bozukluklarda Tanı. Çalışma Grubu.

43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.153

Disosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi. Sözel Bildiri. XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Özet Kitabı

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.231-232

Ruhsal Bölünme: Dissosiyasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar.

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 2004, ss.219

Entegratif Psikoterapide Görüşme Tekniği. Çalışma grubu.

13. Anadolu Psikiyatri Günleri, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.82-83

Psikoterapide Travmatik Kendilik ve Kendileşme.

VIII. Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2004, ss.55-57

Entegratif Psikoterapide Görüşme Tekniği. Çalışma grubu.

VIII. Bahar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2004, ss.100-101

Dinamik Psikoterapi Çalışma Grubu.

12. Anadolu Psikiyatri Günleri, Elazığ, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, ss.52-53

Kadın ve Erkeklerde Eşcinsellik, Boylamsal Bir Çalışma.

X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1998, ss.35

Evlilik Dışı İlişkilerin Sosyoekonomik Açıdan İncelenmesi, Boylamsal Bir Çalışma.

Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1998, ss.19

Ateistlerde Depresyon, Boylamsal Bir Çalışma.

X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.52

Üniversite Öğrencilerinde Aşk ve Cinsellik.

VII. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 1998, ss.36

Üniversite Mezunu Ailelerde Yaşanan Şiddet.

VII. Anadolu Psikiyatri Günleri, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Ağustos 1998, ss.37

Kadın Eşcinsellerde Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi

33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 1997, ss.224

Gecekondu Bölgelerindeki Ailelerde Yaşanan Şiddet.

33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Şubat 1997, ss.103

The Attitudes of University Students Against Molesting and Attacking Behaviours

Proc. American Academy of Forensic Sciences, 49. Annual Meeting, New York, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 03 Ocak 1997, cilt.3, sa.3, ss.82

Öztürk E, Kozacıoğlu G. (1996). Erkek Eşcinsellerde Anksiyete ve Depresyon

IX. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1996, ss.19

Kitap & Kitap Bölümleri

Yapay Zeka Psikolojisi ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.41-47, 2020 Creative Commons License

Klinik Siber Psikolojiden Adli Siber Psikolojiye: Siber Travma ve Siber Reviktimizasyon

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.14-24, 2020 Creative Commons License

Siber Kültürün Temel Bileşenleri ve Kuşaklararası Dinamikleri

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.48-55, 2020 Creative Commons License

Siber Psikopatolojiler

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.25-32, 2020 Creative Commons License

Siber Suçların Hukuksal Yönleri ve Psikolojik Dinamikleri

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.48-55, 2020 Creative Commons License

Siber Toplumlar ve Siber Hayatlar: Dissosiyojen Bir Ajan Olarak Dijital İletişim Ağları

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-13, 2020 Creative Commons License

Siber Bağımlılıklar ve Psikolojik Dinamikleri

Siber Psikoloji, Prof. Dr. Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.33-40, 2020 Creative Commons License

Terör ve Travma: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm, Faruk Aşıcıoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.14-24, 2020 Creative Commons License

Psikotarih ve Bağlanma Kuramı

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.63-71, 2020

Psikotarihsel Açıdan Grup Dinamikleri ve Psikolojisi

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.42-52, 2020

Psikotarih, Travma ve Dissosiyasyon: Çocukluk Çağı Travmaları, Savaşlar ve Dissosiyasyonun Anamnezi

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.1-21, 2020

Dünyada ve Türkiye'de Psikotarihin Akademik Yansımaları

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.86-89, 2020

Psikotarihte Lider Analizleri: Psikobiyografi

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.72-85, 2020

Ruhsal Travmanın Aktarımında Psikotarihsel Dinamikler

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.22-32, 2020 Creative Commons License

Göçmenler ve Göç Süreci: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme

Türkiye’de Göçmen Kapsayıcılığı Sorundan Fırsata Dönüşüm Öneriler, Halis Sakız,Hıdır Apak, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.213-226, 2019

Psychotic Symptoms in Dissociative Disorders

Psychosis, Trauma and Dissociation: Evolving Perspectives on Severe Psychopathology, Andrew Moskowitz,Martin J. Dorahy,Ingo Schäfer, Editör, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , New-Jersey, ss.195-206, 2019

Psikotarih Açısından Toplumsal Şiddet Olaylarının Grup Dinamikleri ve Psikolojisi

Turaz Akademi 2018, Celbiş, O., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.34-46, 2018

İnternet Bağımlılığı: Bir Gözden Geçirme

Turaz Akademi 2018, Celbiş, O., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.125-130, 2018

Psikotarih Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon

Turaz Akademi 2018, Celbiş, O., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.92-106, 2018

Modern Toplumda Kimlik, "Siber Dissosiyasyon" ve "Siber Alter": Teorik ve Klinik Bir Yaklaşım

Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon, Öztürk, E., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.39-47, 2018

Travma Merkezli Alyans Model Terapi: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi

Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon, Öztürk, E., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.31-38, 2018

Dissosiyatif Temel Belirtiler ve Temel Psikoterapötik Yaklaşımlar

Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon, Öztürk, E., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.20-30, 2018

Dissosiyatif Bozuklukların Epidemiyolojisi

Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon, Öztürk, E., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.14-19, 2018

Stimulus Deprivation and Overstimulation as Dissociogenic Agents in Postmodern Oppressive Societies

Global Perspectives on Dissociative Disorders, Sar V.,Warwick M., dORAHY m., Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.18-32, 2014

Psikolojik Testler ve Standart Değerlendirme

Psikiyatri, Tükel R, Cakir S., Editör, İstanbul Tıp Fakültesi Yayınları, İstanbul, ss.169-172, 2013

Zwischen Selbst-Überzeugtsein Kognitive Einsicht und das “Dissoziationsparadox”

Zeit Heilt Nicht Alle Wunden, Özkan İ, , Editör, Vandenhoeck & Ruprecht Gmbh & Co. Kg, Göttingen, ss.161-172, 2012

Psychotic Presentations of Dissociative Identity Disorder

Dissociation and Dissociative Disorders: DSM-V and Beyond, Dell P, O’Neil J, Editör, Roudledge Publs, New York, ss.535-545, 2009

Psychotic symptoms in complex dissociative disorders

Psychosis, trauma and dissociation: Emerging perspectives on severe psychopathology, Moskowitz A,Schaefer I,Dorahy M, Editör, Wiley Press, London, ss.165-175, 2008

What is trauma and dissociation?

Trauma and Dissociation in a Cross-Cultural Perspective Not Just a North American Phenomenon, Rhoades G., Sar V. , Editör, Haworth Press, New York, ss.7-20, 2005

Apparently normal’ family: a contemporary agent of transgenerational trauma and dissociation.

Trauma and Dissociation in a Cross-Cultural Perspective Not Just a North American Phenomenon, G.Rhoades, V.Sar , Editör, Haworth Press, New York, ss.287-303, 2005