Prof.Dr.

Ender MAKİNECİ


Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Toprak ve Bitki Besleme, Toprak Fiziği, Toprak Kimyası, Toprak Biyolojisi, Toprak ve Su Muhafazası ve Amenajmanı, Toprak Islahı (Fiziksel, Kimyasal Veya Biyolojik), Toprak Oluşumu ve Sınıflandırması, Bitki Besleme, Ormancılık, Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji, Orman Ekolojisi, Yetişme Ortamı Bilgisi, Ekosistem Bilgisi, Bitki Beslenmesi

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Meşe Ormanlarının Sağlık Durumu Üzerinde Ekolojik Değerlendirmeler

MAKİNECİ E.

Uluslarası Katılımlı Meşe Çalıştayı, Kırklareli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2016

2016

2016

İstanbul-Durusu (Terkos) Kumul Ağaçlandırmalarında Ekolojik Değerlendirmeler

MAKİNECİ E. , TOLUNAY D. , ÖZTURNA A. G. , PEHLİVAN S. , MOHAMMED ABDALMOULA M., ABOUMARSA H. Y. , et al.

International Multidisciplinary Congress of EurAsia-2016, Odessa, Ukrayna, 11 - 13 Temmuz 2016, cilt.2, ss.48-56

2015

2015

Estimating the carbon stocks of Scots pine stands in Turkey with a forest carbon model

Lee J., Han S. H. , Kim S., TOLUNAY D. , MAKİNECİ E. , Çömez A., et al.

The 17th IBFRA (The International Boreal Forest Research Association) Conference, Rovaniemi, Finlandiya, 24 - 29 Mayıs 2015, ss.126

2015

2015

Allometric Biomass Equations at Tree Components of Coppice Originated Oak Forest in Strandjas of Turkey

ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , Kumbaşlı M., KETEN A., BEŞKARDEŞ V. , et al.

Coppice forests: past, present and future International Conference, Brno, Çek Cumhuriyeti, 9 - 11 Nisan 2015, ss.84

2014

2014

Decomposition Analysis of Biodegradable Film

ÇAKIR M. , Gönültaş O., CANDAN Z. , Alma M. H. , MOELIANA H., MAKİNECİ E.

THE PREMIER NETWORK FOR FOREST PRODUCTS PROFESSIONALS, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2014

2013

2013

Orman ekosistemi Değerlendirmelerinde Toprak Mikroeklembacaklılarının Kullanımı

Duyar A., MAKİNECİ E.

2023'e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.169-184

2013

2013

Dünyada ve Türkiye’de meşe ölümleri

MAKİNECİ E. , AKBURAK S. , Kaba H.

Ekoloji 2013, Tekirdağ, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.109

2012

2012

Grain size distribution of sediment from different forest roads

DEMİR M. , MAKİNECİ E. , Kartaloğlu M.

45th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2012) Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, Hırvatistan, 1 - 04 Ekim 2012

2012

2012

Soil Carbon Under Pure Oak (Quercus) Forests

MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , Kumbaşlı M. , KETEN A. , BEŞKARDEŞ V. , et al.

Cost FPO803 Meeting, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012, ss.52-53

2012

2012

Seasonal varibility of runoff acidity and electrical conductivity from paved and unpaved forest roads

MAKİNECİ E. , DEMİR M. , Kartaloğlu M.

45th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2012) Forest Engineering: Concern, Knowledge and Accountability in Today’s Environment, Hırvatistan, 1 - 04 Ekim 2012

2011

2011

Kuzey Trakya saf meşe ormanlarında Avrupa Lorantusu (Loranthus europaeus Jacq.) varlığı

Kumbaşlı M. , Keten A., BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , et al.

Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.237

2011

2011

Trakya saf meşe ormanları Entomofaunası

Kumbaşlı M. , Keten A., BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , et al.

Türkiye 1. Orman Entomolojisi ve Patoloji Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2011, ss.235-236

2011

2011

Temporal variation of sedimentation on paved and unpaved forest roads in Belgrad forest, Istanbul

DEMİR M. , MAKİNECİ E. , Kartaloğlu M.

44th International Symposium on Forestry Mechanization (Formec 2011) Pushing the Boundaries With Research in Forest Engineering, Avusturya, 1 - 04 Ekim 2011

2011

2011

Bolu-Aladağ meşe ve göknar ormanlarında toprak mikro eklembacaklılarının çeşitliliği.

Duyar A., MAKİNECİ E.

Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.47

2011

2011

Toprak solunumu ve ekosistemlerdeki önemi

AKBURAK S. , MAKİNECİ E.

Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.136

2011

2011

Toprak biyogöstergesi olarak toprak eklembacaklıları (Arthropoda)

ÇAKIR M. , MAKİNECİ E.

Ekoloji 2011 Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.134

2010

2010

Decision support system on oak (Quercus) biomass estimation.

ÖZDEMİR E. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , Kumbaşlı M. , SEVGİ O., KETEN A. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.66

2010

2010

Oak (Quercus) health status on Northern Thrace pure oak forests

Kumbaşlı M. , BEŞKARDEŞ V. , KETEN A. , MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.91

2010

2010

Soil Arthropods (Arthropoda) of pure oak (Quercus) stands on Northern Thrace –Turkey

KETEN A. , Kumbaşlı M. , BEŞKARDEŞ V. , MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.89

2010

2010

General soil properties of pure oak (Quercus) forests on Northern Strandja-Turkey.

MAKİNECİ E. , YILMAZ E. , ÖZDEMİR E. , Kumbaşlı M. , SEVGİ O., KETEN A. , et al.

The oak-ecology, history management and planning II, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.56

2010

2010

Natural Plant Revegetation on Reclaimed Coal Mine Spoils in Agaclı-Istanbul

MAKİNECİ E. , Şat Güngör B.

International Conference 2010 Forestry: Bridge to the Future,, Bulgaristan, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.82

2010

2010

Toprak eklembacaklılarının ekosistem süreçlerine etkileri

ÇAKIR M. , MAKİNECİ E.

Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.80

2009

2009

Forest floor and mineral soil carbon pools of six different forest tree species

SEVGİ O., KARAÖZ M. Ö. , MAKİNECİ E.

Forest wildlife and wood sciences for society development, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Nisan 2009, ss.29

2008

2008

Forest Road and Firebreak Standarts and Statistical Analysis of Forest Fire Causes in Turkey Between 1994-2006

DEMİR M. , YILMAZ E. , MAKİNECİ E. , KÜÇÜKOSMANOĞLU A.

31st Annual Meeting Council on Forest Engineering Meeting, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Haziran 2008, ss.33-36

2007

2007

Ecological effects of timber harvesting and skidding works on forest ecosystem (Belgrad Forest Case Study)

MAKİNECİ E. , DEMİR M. , YILMAZ E.

Bottlenecks, solutions, and priorities in the context of functions of forest resources, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.131-142

2005

2005

Present status of forests on Istranca Section (Demirköy) and changes in last decades

MAKİNECİ E.

The UNESCO (MAB Programme) workshop, Bulgarian Turkish Meeting “Challenges of Establishment and Management of a Trans-Border Biosphere Reserve between Bulgaria and Turkey in Stranja Mountain, Bulgaristan, 1 - 04 Kasım 2005, ss.43-50

2005

2005

Trakya’da meşe ormanlarının tür zenginliği, koruya dönüştürülmesi ve önemi

MAKİNECİ E.

Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2005, ss.381-389

2002

2002

Avrupa’da orman zararları envanteri çalışmaları ve Türkiye’de gerekliliği

TOLUNAY D. , MAKİNECİ E.

Türkiye Ulusal Orman Envanteri Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2002, ss.499-517

2002

2002

Digital forest management plan prepared by using gis and site mapping studies in Buk Research Forest

Başaran M. A. , Baş N., Başaran S., Kaçar S., TOLUNAY D. , MAKİNECİ E. , et al.

Third International Symposium Remote Sensing of Urban Areas, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2002, ss.886-893

2001

2001

Nitrogen nutrition dynamics of oak and beech forests ın Turkey

MAKİNECİ E. , TECİMEN H. B. , SEVGİ O.

Fifth International Conference on The Development of Wood Science, Wood Technology and Forestry, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2001, ss.157-165

2001

2001

Case studies on ecological effects of the ımprovement cuttings on coppice forests ın Turkey

MAKİNECİ E.

Proceedings International Conference Forest Research: a challenge for an integrated European approach, Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2001, ss.427-432

2001

2001

An ınvestigation of the nutrient amounts of main conifer forests in Turkey

SEVGİ O. , MAKİNECİ E. , TECİMEN H. B.

Fifth International Conference on The Development of Wood Science, Wood Technology and Forestry, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2001, ss.175-184

2001

2001

An investigation on sulfur amounts of forest floor and top soil in oak, beech and pine forests around Demirköy

MAKİNECİ E. , Kara Ö.

Second International Symposium on Air Quality Management, Urban, Regional and Global Scales, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2001, ss.100-104

2001

2001

An evaluation on studies of air pollution effects on forests ın Turkey

TOLUNAY D. , MAKİNECİ E.

International Conference Forest Research: a challenge for an integrated European approach, Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2001, ss.259-264

2001

2001

Investigations on physical and chemical properties of forest floor in Turkey

TECİMEN H. B. , SEVGİ O. , MAKİNECİ E.

Fifth International Conference on The Development of Wood Science, Wood Technology and Forestry, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2001, ss.185-195

1998

1998

Gelibolu Orman Yangını’nın (1994) hava kirliliği açısından irdelenmesi

MAKİNECİ E.

Tarım ve Ormancılık Meteorolojisi’98 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1998, ss.181-187

1998

1998

Elmalı Bent’i ile barajının havzasındaki ormanların durumu ve su verimini arttıracak işlemler

Kantarcı D., MAKİNECİ E.

Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1998, ss.173-176

1998

1998

Bodrum Yarımadası Girel Köyü’nde anıt nitelikteki boz pırnal (Quercus aucheri Jaub. and spach) Meşceresi

MAKİNECİ E.

Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Şubat 1998, ss.739-743

1998

1998

Bodrum Yarımadası doğal kızılçam ormanlarının yapısı, korunması ve geliştirilmesi üzerine ekolojik değerlendirmeler

MAKİNECİ E.

Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Şubat 1998, ss.398-408

1997

1997

Trakya orman alanları ile ormanların ağaç serveti değişimi üzerine bir inceleme (1945-1995)

MAKİNECİ E.

Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II, Kırklareli, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1997, ss.127-134

1997

1997

İç Trakyada bozkırlaşmanın önlenmesinde ormancılığın etkileri

MAKİNECİ E.

I. Trakya Toprak ve Gübre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1997, ss.100-106

1997

1997

Investigation air pollution effects by determining sulphur content ın leaves of forest trees and mistletoes on Istranca section

MAKİNECİ E.

Air Quality Management at Urban, Regional and Global Scales, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1997, ss.519-521

1996

1996

Gelibolu Yarımadası’ndaki doğal kara ekosistemlerinde organik madde birikimi ve bunun yanabilen miktarları üzerine bir inceleme.

MAKİNECİ E.

Yerleşim ve Çevre Sorunları Sempozyumu Çanakkale İli, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Kasım 1996, ss.324-332

1996

1996

Trakya’nın mevcut orman varlığı ve ekolojik önemi.

MAKİNECİ E.

Trakya’nın Bugünü ve Geleceği İçin Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, Tekirdağ, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1996, ss.117-127

1993

1993

Meriç Havzasındaki orman ağaçlandırmaları üzerine ekolojik bir değerlendirme

MAKİNECİ E.

Enez Çevre Sempozyumu 1993, Edirne, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1993, ss.69-75

Desteklenen Projeler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Meşe Aralamalarının Armillaria spp. Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

ÖZDEMİR E., MAKİNECİ E.

2007 - 2009

2007 - 2009

Ormanda üretim çalışmalarının orman ölü örtüsüne etkileri

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

MAKİNECİ E. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

BİLGE Uluslararası Fen ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Forest Science and Technology

Editörler Kurulu Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

FORESTIST-İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Yardımcı Editör

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Turkish Journal of Agriculture and Forestry

Editörler Kurulu Üyesi

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

FORESTIST-İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Yayın Kurul Üyesi