Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Calibration Technique for Bi-axial Shake Tables with Stepper Motor

Teknik Dergi, cilt.33, sa.2, ss.1-16, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Development of a Low-Cost Single-Axis Shake Table Based on Arduino

EXPERIMENTAL TECHNIQUES, cilt.43, sa.2, ss.179-198, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Characterization of fly ash and it effects on the compressive strength properties of Portland cement

Indian Journal of Engineering and Materials Sciences, cilt.15, sa.5, ss.433-440, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANALYSIS OF AXIALLY SYMMETRIC SHELL STRUCTURES

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.9, sa.2, ss.235-242, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Damages and causes on the structures during the October 23, 2011 Van earthquake in Turkey

Case Studies in Construction Materials, cilt.3, ss.112-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Eksenel Simetrik Yapıların Sonlu Elemanlar İle Analizinde Model Hazırlama Teknikleri

Yapı Dünyası, cilt.1300977, sa.218, ss.17-22, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Tip Çimentoların Sülfat Ortamlarındaki Dayanımlarının İncelenmesi

Yapı Dünyası, cilt.122, ss.50-55, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Adım Motorlu Sarsma Tablaları için Bir Kalibrasyon Tekniği

21. Ulusal Mekanik Kongresi, Niğde, Türkiye, 2 - 06 Eylül 2019, ss.159-167

Determination of Modal Frequencies of Beyazit Tower

3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.614

DETERMINATION OF THE DYNAMIC BEHAVIOR OF A SINGLE DEGREE OF FREEDOM SHEAR FRAME BY VIDEO PROCESSING

ICETI- II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING TECHNOLOGY AND INNOVATION, Budapeşte, Macaristan, 7 - 11 Mart 2018, ss.67 Creative Commons License

Short and Long-Term Measurement of Deformations in Structural Elements with Arduino Development Board and Sensors

2nd International Congress on Engineering and Technology Sciences, Afyon, Türkiye, 22 - 25 Aralık 2017, ss.15 Creative Commons License

Eksenel Simetrik Kabuk Yapıların Analizi

XX. Ulusal Mekanik Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2017, cilt.1, ss.909-916 Creative Commons License

Retrofitting techniques using CFRP of masonry brick vaults

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2016, ss.71

A numerical approach for strengthening of masonry dome walls

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2016, ss.70-71

A numerical comparison of strengthening techniques applied to masonry infilled walls

Mechcomp: 2nd International Conference on Mechanics of Composite Materials, Porto, Portekiz, 11 - 14 Temmuz 2016, ss.70

The Study Of Rapid Analysis Technique Considering Hospital Buildings On Urbanised Locations

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians 2014, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.423-430

A numerical evaluation of insulated CFRP-strengthened RC beams exposed to fire

2013 International Conference on Civil, Materials and Environmental Sciences, CMES 2013, Vancouver, Kanada, 17 - 18 Nisan 2013, cilt.742, ss.62-69 identifier

FRP honeycomb sandwich panels in steel framed composite buildings under earthquake loading

4th Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, APFIS 2013, Melbourne, Avustralya, 11 - 13 Aralık 2013 identifier

Effects of pyrite ash and silica fume on compressive strength properties of briquettes

International Symposium on Environmental Science and Technology, Beijing, Çin, 13 - 16 Kasım 2007, ss.477-480 identifier

Yanal burkulma problemlerinin uzay çerçeve sistemi analojisi ile çözümü

TMMOB, İnşaat Mühendisleri Odası., Çelik Yapılar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 22 Nisan 2005, ss.197-207

İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Binalarının Güçlendirme Tekniği

Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2003

Bakırköy Özelinde, Türkiye Genelinde Yapı Durum Tespiti İçin Bir Algoritma

Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul, Türkiye, 01 Ocak 2003

Uzay Çerçeve Sistemlerinin Elastik-Plastik Analizi İçin Bir Yöntem

ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University Symposium Proceedings, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2002, ss.2-12

Afyon Depremi ile İlgili Görüşler

ECAS2002 International Symposium on Structural and Earthquake Engineering, Middle East Technical University, Symposium Proceedings, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Ocak 2002, ss.2-12

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarına Ait Temel Sisteminde Güçlendirme ve Onarım Tekniği

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, 01 Ocak 2002

Mevcut Yapı Stoğunun Deprem Riski Açısından Durum Tespiti İçin Bir Yöntem ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Kıyaslanması

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, 01 Ocak 2002

Bakırköy İlçesi Yapı Stokunun Deprem Riski Analizi

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, 01 Ocak 2002

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarında Uygulanmış Olan Üst Yapı Güçlendirme ve Onarım Tekniği

Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye, 01 Ocak 2002

Diğer Yayınlar