Arş.Gör.Dr.

Pembe Dilara KEÇİCİ


Veteriner Fakültesi

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı, Türkiye

2007 - 2012

2007 - 2012

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Kıvırcık Irkı Kuzularda Transport Süresi ve Yerleşim Sıklığının Hayvan Refahı ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Zootekni ve Hayvan Besleme , Zootekni (Yetiştirme ve Islah), Küçükbaş

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The effects of season and chick sex on certain performance parameters in commercial turkey farms in the Aegean Region

İlsever G., Keçici P. D. , Ekiz B.

Turkish Journal Of Veterinary & Animal Sciences, cilt.44, ss.1279-1290, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Prediction of carcass composition of lambs by joint dissection and carcass traits

KEÇİCİ P. D. , ÖZTÜRK N. , YALÇINTAN H. , KOÇAK Ö. , YILMAZ A. , EKİZ B.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.44, sa.5, ss.1125-1135, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2019

2019

Carcass and meat quality of Karacabey Merino and Kivircik lambs under an intensive finishing system

Ekiz B., Atalay H., Akin P. D. , Ozturk N., Birkiye M., Yilmaz A.

South African Journal of Animal Sciences, cilt.49, sa.5, ss.790-798, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2017

2017

Carcass and meat quality characteristics of lambs reared in different seasons

Yalcintan H. , Ekiz B. , Kocak Ö. , Dogan N., Akin P. D. , Yilmaz A.

Archives Animal Breeding, cilt.60, sa.3, ss.225-233, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Comparison various body measurements of Aksaray Malakli and Kangal Dogs

Oğrak Y. Z. , Öztürk N. , Keçici P. D. , Özcan M.

Journal of Istanbul Veterınary Scıences, cilt.2, sa.3, ss.86-91, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Koyun Barınakları

GÜNEŞ H. , AKIN P. D.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi İç Hastalıkları, cilt.3, sa.1, ss.1-5, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Intensification in animal production and it’s effect on animal welfare

Yalçıntan H. , Keçici P. D. , Ekiz B.

International VETEXPO Veterinary Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2019, ss.72

2018

2018

Investigation of milk yield and components of Italian Buffaloes reared in Turkey

KOÇAK Ö. , AKIN P. D.

XXVIII International Conference Stara Zagora, Stara Zagora, Bulgaristan, 31 Mayıs - 01 Haziran 2018, ss.74-75

2017

2017

Carcass and Meat Quality Traits of Saanen Kids RaisedUnder Different Rearing Systems

Yalçıntan H. , Keçici P. D. , Öztürk N. , Ekiz B. , Koçak Ö. , Yılmaz A.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.63

2017

2017

Carcass and Meat Quality Traits of Saanen Kids Raised Under Different Rearing Systems

YALÇINTAN H. , AKIN P. D. , DOĞAN N. , EKİZ B. , KOÇAK Ö. , YILMAZ A.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.0-63

2017

2017

Milk Productivity of Holstein Cattle From Different Origin

KOÇAK Ö. , DOĞAN N. , AKIN P. D. , YALÇINTAN H. , EKİZ B.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.0-63

2016

2016

The effects of various factors on somatic cell count

KOÇAK Ö. , Böcekli H., DOĞAN N. , AKIN P. D.

3. INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.5

2015

2015

Effects of Certain Environmental Factors on Growth Performances of Kivircik Lambs

DOĞAN N. , AKIN P. D. , EKİZ B.

3. Turkish-Bosnian Scientific Days within the Framework of the Partnership between the Veterinary Faculties of Sarajevo University and Istanbul University, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 21 Nisan - 24 Haziran 2015, ss.77-78

2015

2015

Veterinary faculty students’ attitudes towards farm animal welfare

YALÇINTAN H. , DOĞAN N. , AKIN P. D. , Akdağ F., EKİZ B.

3rd Turkish-Bosnian Scientific Days within the Framework of the Partnership between the Veterinary Faculties of Sarajevo University and Istanbul University, Saraybosna, Bosna-Hersek, 21 - 24 Nisan 2015, ss.88-89

2015

2015

Welfare Assessment of Dairy Cows in Different Housing Systems by Using Ani 35L/2000 Method

AKIN P. D. , KOÇAK Ö. , YALÇINTAN H. , EKİZ B.

3rd Turkish-Bosnian Scientific Days within the Framework of the partmership between the Veterinary Faculties of Sarajevo University and Istanbul University, Saraybosna, Bosna-Hersek, 21 - 24 Nisan 2015, ss.75-76

2015

2015

Milk composition and quality of cows raised under different housing systems

KOÇAK Ö. , AKIN P. D. , YALÇINTAN H. , EKİZ B.

International VETistanbul Group Congress 2015, Saint-Petersburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.656-657

2014

2014

Assessment of animal welafre using ANI system in different types of beef cattle housing systems.

Akın P. D. , KOÇAK Ö. , YALÇINTAN H. , EKİZ B.

International VETistanbul Group Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.38

Desteklenen ProjelerKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Katılımcı

Hatay-Türkiye

2016

2016

VI. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2015

2015

3rd Turkish-Bosnian Scientific Days

Katılımcı

Saraybosna-Türkiye

2014

2014

5.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Katılımcı

Burdur-Türkiye

2014

2014

Vetİstanbul Congress

Katılımcı

-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 9

h-indeksi (WOS): 2