Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Cr(VI) ve Fe(II) İyonlarının Tayininde Kullanılacak Optik Sensör Geliştirilmesi"

International Trace Analysis Congress ( ITAC 2018 ), Sivas, Türkiye, 20 - 23 Haziran 2018, ss.66

Design Principles of optical and electrochemical sensors for the determination od antioxidant ability and reactive species

"8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry (8th BBCAC), İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2018, ss.26

"Colorimetric Sensors for Measuring Oxidative Status and Antioxidant Activity"

XIV Conference on Optical Chemical Sensors and Biosensors, Naples, İtalya, 25 - 28 Mart 2018, ss.87

"spectrophotometric Determination of 2,3-Dihydroxybenzoic Acid and Catechol"

International Conference 10th Aegean Analytical Chemistry Days(AACD 2016), Çanakkale, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2016, ss.203

"Vanadium Preconcentration with 2,2'-(1,4-phebylenedivinylene) Bis-8-Hydroxyquiniline Impregnated on Amberlite XAD-4 Resin"

International Workshop on Frontiers and Interfaces of Ion Exchange, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Haziran 2006, ss.165

"Çinko Ninhidrin Ayıracıyla Amino Asit Analizi"

XVII. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2003, ss.48