Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thyroid uptake test with portable device (COTI) after <sup>131</sup>I tracer administration: proof of concept.

Radiation and environmental biophysics, cilt.59, ss.553-558, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Measurement of radiation dose in thyroid scintigraphy

Acta Physica Polonica A, cilt.137, sa.4, ss.569-573, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of radiation dose from patients undergoing Tc-99m Sestamibi nuclear cardiac imaging

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, sa.9, ss.5251-5258, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bone marrow radiation dosimetry of high dose I-131 treatment in differentiated thyroid carcinoma patients

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, cilt.14, sa.2, ss.99-104, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluation of radiation safety in 177Lu-PSMA therapy and development of outpatient treatment protocol

JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION, cilt.36, ss.269-278, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Determining and Managing Fetal Radiation Dose from Diagnostic Radiology Procedures in Turkey

KOREAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.16, sa.6, ss.1276-1282, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

RADIATION PROTECTION FOR ACCOMPANYING PERSON AND RADIATION WORKERS IN PET/CT

RADIATION PROTECTION DOSIMETRY, cilt.147, sa.4, ss.528-532, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Demonstration of circulation haemodynamics in random pattern thinned skin flap (an experimental study)

JOURNAL OF PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, cilt.61, sa.11, ss.1368-1377, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A dynamic renal phantom for nuclear medicine studies

MEDICAL PHYSICS, cilt.32, sa.2, ss.530-538, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A dynamic study of the thermal components in electrical injury mechanism for better understanding and management of electric trauma: an animal model. BURN

Journal of the International Society for Burn Injuries, cilt.30, sa.4, ss.334-340, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of environmental exposure of Co-60 on oxidant/antioxidant status among the radiation victims

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY, cilt.65, ss.19-25, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A study of multifocal flat phantom for better understanding of sentinel nodes detection in scintigraphy

EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.28, sa.8, ss.1136, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Blindness as a complication of hepatic encephalopaty.

Vien Med Vochenschr, cilt.151, ss.477-480, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

.İncreased Internal permuability in Behcet Sendrome

ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES, cilt.60, sa.1, ss.65-66, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Radioiodine treatment in thyroidectomised patients for differantiated thyroid cancers

PHARMACOLOGICAL RESEARCH, sa.38, ss.311-315, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effect of alloprunol, ıbuprofen, and cyclosporine-A on local microcirculatory disturbancies due to the burn injury. BURN

Journal of the International Society for Burn Injuries, sa.23, ss.43-49, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Tc-99m-Ethylenedicysteine in renal disorders and determination exraction ratio

Journal of Nuclear American Journal Of Sports Medicine, sa.36, ss.1398-1403, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COSMIC RADIATION EXPOSURE CALCULATIONS FOR INTERNATIONAL AND DOMESTIC FLIGHTS DEPARTS FROM ISTANBUL AND ANKARA

Radiation protection dosimetry, cilt.192, sa.1, ss.61-68, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Lesion detection in conventional gamma camera, SPECT and SPECT / CT systems: Phantom study

e-Cumhuriyet Tıp Dergisi (elektronik), cilt.41, sa.1, ss.75-81, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of PET Scanner Performance in PET/MR and PET/CT Systems: NEMA Tests

MOLECULAR IMAGING AND RADIONUCLIDE THERAPY, cilt.27, sa.1, ss.10-18, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EVALUATION OF DOSE RATE MEASUREMENTS AND DISCHARGE TIME AFTER RADIONUCLIDE THERAPY

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.80, sa.1, ss.1-6, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison Between PET/MR and PET/CT: NEMA Tests and Image Quality

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.32, sa.3, ss.95-99, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A Retrospective Study for Total Effective Doses of Nuclear Medicine

Journal of Nuclear Sciences, cilt.3, sa.2, ss.1-6, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Radyonüklit Tedavide Radyasyondan Korunma: Hastanın Korunması, Hastaya Bakan Kişilerin Korunması, Hasta Çevresindekilerin Korunması, Çevrenin Korunması

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy (Eski Adı: Nükleer Tıp Dergisi), cilt.3, ss.171-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SURFACE CONTAMINATION RESEARCH ON RADIOIODINE TREATMENT SERVICE

BALKAN PHYSICS LETTERS, cilt.20, sa.201028, ss.243-248, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Radiation dose to technologist per nuclear medicine examination and estimation of annual dose

Nuclear Medicine Technology, cilt.39, ss.55-59, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pozitron Emisyon Tomografi ve Radyoterapi Tedavi Planlama,

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.88-97, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Medikal Fizikçilerin Eğitimi, Görev ve Sorumlulukları

Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.63-71, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gama prob ve gama kameranın lezyon tespit etkinliklerinin lenf düğümleri modeli ile araştırılması.

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.24, sa.2, ss.1-7, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinde personel dozlarının değerlendirilmesi.

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.14, ss.118-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinde personel dozlarının değerlendirmesi

turkish journal of nuclear medicine, cilt.14, ss.118-122, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meme tümörü, lenf düğümü modelinde lezyon deteksiyonu

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.12, ss.149-153, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemik mineral yoğunluğu ölçümlerinin osteoporoz tedavisinden önce farklı yaş gruplarında değerlendirilmesi

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.102-105, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sintigrafi çekimlerinde external radyasyon dozu ölçümleri ve korunma önlemleri

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.17, sa.3, ss.140-143, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göz içi tümörlerinin tedavisinde I125 brakiterapisi

T Oft Gaz, cilt.31, ss.309-314, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tiroid ve paratiroidin sintigrafik görüntülenmesinde pinhol kolimatörle çekim hatalarının değerlendirilmesi

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.10, ss.29-32, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik yanıklarında termal etki ve adele perfüzyonu

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, cilt.32, sa.4, ss.217-227, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gama kameralarda kalite kontrol testleri

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.137-143, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. Sentinel lenf nodu deteksiyonunda cerrahi gama prob seçimi.

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.9, ss.67-73, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

I-131’in oral mukoza ve tükrük bezlerine erken dönem etkisinin klinik ve deneysel olarak incelenmesi.

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.10, sa.3, ss.137-143, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemik mineral yoğunluğu ölçümlerine Tc-99m tüm vücut kemik aktivitesinin etkileri

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, cilt.31, ss.178-180, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tavşan tükürük bezlerinde I-131 uptakenin değerlendirilmesi. Endokrinolojide Yönelişler Dergisi

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.9, sa.4, ss.178-180, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer tıpta fizikçinin rolü

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.227-230, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tl-201/Tc-99m dual izotopkalp modeli görüntülerinde SPECT filtre fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.139-145, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gama kameralardaki teknik gelişmeler ve gama kamera seçiminin değerlendirilmesi

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.83-85, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of radioiodine treatment on plasma lipid peroxides and vitamin E level in thyroidectomised for thyroid cancers.

.Turkish Journal of Nuclear Medicine, cilt.8, sa.3, ss.103-108, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Quick method to diminish the motion artifacts in dual-isotope parathyroid scintigraphy

Turkish Journal of Nuclear Medicine, cilt.6, ss.7-11, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

. İyi differansiye tiroid kanserlerinin tedavisinde kan ışınlama dozu tayini.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.5, ss.51-53, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertriodili Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Çinko Düzeyi Ölçümleri

ENDOKRİNOLOJİDE YÖNELİŞLER, cilt.5, sa.3, ss.85-87, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of extremely low frequency electromagnetic field (ELF) on rotating gammas cameras

JOURNAL OF MEDICAL PHYSICS, cilt.20, ss.14-17, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertiroidili hastalarda tedavi öncesi ve sonrası çinko düzeyi ölçümleri.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.5, ss.85-87, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoiyod tedavisi gören tiroid kanserli hastalarda external radyasyon dozu ölçümleri

Klinik Gelişim Dergisi, cilt.8, ss.3707-3709, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Radyoizotopu ile tiroid kanseri tedavisinde idrar ile atılan radyoaktivitenin takibi.

Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, cilt.3, ss.17-19, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nükleer tıpta lezyon saptanabilirliği

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.2, ss.30-36, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küçük hacimli tiroid kanseri metastazlarının görüntülenmesinde I-131 ile fantom çalışması

Türkiye Nükleer Tıp Dergisi, cilt.2, ss.26-30, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Tc-99m-EC in renal disorders

European Nuclear Medicine Congress 1994, Almanya

The feasibility of relying on dose calculation for more successive therapy in Graves and Toxic adenoma guided by one year follow up

31st Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Düsseldorf, Almanya, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.45, sa.1 identifier

The comparisonof F-18 PET/BT and Tc-99m MIBI SPECT/BT in multiple myeloma

European Association of Nuclear Medicine, 2016, Barselona, İspanya, 15 - 19 Ekim 2016, ss.319

Radiation exposurein 177Lu-PSMA and the possibly of applying outpatient treadment rules

European Association of Nuclear Medicine, 2016, Barselona, İspanya, 15 - 19 Ekim 2016, ss.201

PET/MRI multi-modality imaging with all aspects: An evaluation study

International Congress on Fundamental and Applied Sciences, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2016, ss.217

Why is the teratological counseling necessary?

European Society of Human Genetics, Barcelona, İspanya, 21 - 24 Mayıs 2016, cilt.24, sa.1, ss.402

Tiroid Kanserli Hastalarda Eser Elementlerin Değerlendirilmesi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 27. Ulusal Biyofizik Kongresi, Malatya, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 2015, ss.85-86

Comparison of tumour and whole body absorbed doses of 177-Lu- DOTA-TATE and Lu-177 DOTA-NOC treatment in the same patient group

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Lyon, Fransa, 19 - 23 Ekim 2013, cilt.40 identifier

Absorbed Dose Values After Radionuclide Therapy with LU-177 DOTA TATE in Patients with Neuroendocrine Tumor

Annual Congress of the European-Association-of-Nuclear-Medicine (EANM), Lyon, Fransa, 19 - 23 Ekim 2013, cilt.40 identifier

Impact of Injection Doses and Scan Duration on Lung Lesions PET Images of Overweigth: A Phantom Study.

Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Kopenhagen, Danimarka, 13 - 19 Eylül 2007, ss.764

Investigation of parallax effect within ring of a whole body PET

Association of Nuclear Medicine, 2006, Atina, Yunanistan, 29 Eylül - 04 Ekim 2006, ss.652

Absorbed doses to urine bladder during radioiodine theraphy to thyroid cancer patients: A clinical study using MIRDOSE3

Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2002, Viyana, Avusturya, 29 Ağustos - 04 Eylül 2002, ss.632

Effect of whole bodybone scintigraphy on subsequent bone density measurement: A comparative study on clinical perspective.

. Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2002, Viyana, Avusturya, 23 - 29 Ağustos 2002, ss.654

Increased intestinal permeability as a cause of fluctating blood glucose levels

European Association for the Study of Diabetes, Glasskow, İsveç, 9 - 13 Eylül 2001, ss.1124

A study of multifocal flat phantom for better understanding of sentinel nodes detection in scintigraphy

Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Napoli, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2001, ss.425

The effect of extremely low frequency electromagnetic field (ELF) on rotating gamma camera

Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2001, Napoli, İtalya, 25 - 29 Ağustos 2001, ss.564

Tiroidektomize tiroid kanserli hastalarda radioiodin tedavisi ve oksidatif stres

XXI.Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi., İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 03 Ekim 1998, ss.150

The Investigation of Cancer Metastases Using a Model of Breast Tumour and Lymph Nodes

Nuclear Physics, Antalya, Türkiye, 23 - 30 Eylül 1996, ss.60-834

Increased intestinal permeability in Behçet’s syndrome

European Reamatolohy Congress, Reggio, İtalya, 23 - 30 Eylül 1996, ss.259

. Evaluation of Tc-99m-EC in renal disorders

European Nuclear Medicine Congress 1994, Düsseldorf, Almanya, 20 - 24 Ağustos 1994, ss.745

Kitap & Kitap Bölümleri

Radyonüklid Tedavide Kullanılan Radyofarmasötiklerin Fiziksel Özellikleri ve Radyasyon Korunması

Radyofarmasötiklerin Üretiminde ve Klinik Kullanımında Radyasyon Korunması, Prof.Dr. Mustafa Demir, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.66-72, 2019

Teranostiklerle Tedavide Dozimetrik Yaklaşım: I-131 Tedavilerinde Dozimetri

Nükleer Onkolojide Teranostik Uygulamalar, Özcan Z,, Editör, Dijital Akademi Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.11-15, 2018

Radiation Dosimetry in Thyroid Cancer Patients

THYROID CANCER ADVANCES IN DIAGNOSIS AND THERAPY, Ahmadzadehfar H, Editör, Intech, Rijeka, ss.229-245, 2016

PET/BT Fiziği ve Enstrümantasyon

Onkolojide PET/BT, Polack B, Editör, O'tıp, İzmir, ss.1-21, 2016

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz.Tic. Ltd. Şti, İstanbul, 2013

Nükleer Tıp Fiziği ve Instümantasyon

Nükleer Tıp, Çetin Önsel, Editör, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul, ss.1-41, 2009

Nükleer Tıp Fiziği

Ab Ofset, Ankara, 2000