Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2002 - Devam Ediyor Prof.Dr.

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri

Verdiği Dersler

  • Ön Lisans Tıbbi Görüntüleme IV

  • Yüksek Lisans Radyoaktivite ve Bozunma Şekilleri

  • Yüksek Lisans Radyasyon Güvenliği

  • Yüksek Lisans Radyonüklidlerin Kökeni ve Üretimi

  • Lisans Nükleer tıp fiziği, radyofarmasi

  • Ön Lisans Klinik Onkoloji

  • Yüksek Lisans Radyasyonun Sayımı ve Görüntülenmesi

Yönetilen Tezler