Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Deconstructing organizational resilience: A multiple-case study

Journal Of Management & Organization, vol.27, no.3, pp.422-441, 2021 (Journal Indexed in SSCI)

Leader's ICT usage's influence on follower's positive work attitudes via perceived leader-follower relations

Journal of Leadership and Organizational Studies, vol.16, no.2, pp.141-158, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Developing a Capacity for Operational and Relational Resilience Through HRM Practices

International Journal of Management Practice, vol.14, no.6, pp.682-700, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

SUPPLIER DIVERSITY AS A SUPPLY CHAIN RESILIENCE DRIVER

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.13, no.1, pp.56-59, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Analysis of enterprise resource planning (ERP) system workarounds with a resilience perspective

Continuity & Resilience Review, vol.2, no.2, pp.131-148, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Taşımacılık Hizmetlerinde Modülerlik ve Müşteri Memnuniyeti

The Journal of International Scientific Researches, vol.5, no.2, pp.167-190, 2020 (National Refreed University Journal)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE MODÜLERLİK VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.1, pp.33-53, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Bireysel Yine/Yenilenmeyi (Rezilyansı) Destekleyici İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.20, no.45, pp.17-37, 2019 (National Refreed University Journal)

“RESILIENCE” KAVRAMINA ÖRGÜT BAĞLAMINDA TÜRKÇE KARŞILIK ÖNERİLER

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.28, no.2, pp.198-213, 2019 (National Refreed University Journal)

Drivers and Barriers for Sustainable Port Management: A Triple Bottom Line Approach

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.192-220, 2018 (International Refereed University Journal)

“Resilience” Kavramının Sosyal Bilimlerde Türkçe Kullanımları Bağlamında Değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.41-51, 2018 (National Refreed University Journal)

Birey Düzeyinde İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans (Yine/Yenilenme)Kapasitesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.9, no.3, pp.149-176, 2017 (Other Refereed National Journals)

Influence of Organizational Culture on Service Provider Selection

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, vol.46, no.1, pp.2-18, 2017 (National Refreed University Journal)

Relative Deprivation and Resilience in Supply Networks

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, vol.44, no.2, pp.13-26, 2015 (National Refreed University Journal)

Measuring Supplier Resilience in Supply Networks

JOURNAL OF CHANGE MANAGEMENT, vol.15, no.1, pp.64-82, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Paternalistic Leadership Style’s Evolution in E-Culture

Journal Of The School Of Business Administration, Istanbul University, no.38, pp.103-109, 2009 (National Refreed University Journal)

Influence of Employment Arrangements on Followers’ Perceptions of Leader-Follower Relations and Leader Behavior

International Journal of Leadership Studies, no.4, pp.161-183, 2009 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluslararası Çevrimiçi Sosyal Bilimler Konferansı, Çanakkale, Turkey, 5 - 07 July 2021, vol.1, pp.1-10

A methodology proposal for supplier performance evaluation: Fuzzy DEMATEL method with sustainability integrated SCOR model

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2019, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2019, vol.1029, pp.488-496 identifier

A conceptual study on RPAs as of intelligent automation

International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems, INFUS 2019, İstanbul, Turkey, 23 - 25 July 2019, vol.1029, pp.65-72 identifier

Influence of a Turkish NGO on Sustainable Farming Supply Networks

4th International Conference on Sustainable Development (ICSD), Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.59-68

Social Sustainability in Food Supply Chains

4th International Conference on Sustainable Development (ICSD), Atina, Greece, 11 - 15 April 2018, pp.46-58

Perception and Implementation of Sustainability: An Assessment Regarding Turkish Companies

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.269-280 Creative Commons License

İnsan Kaynakları Yönetimi Aracılığıyla İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans Kapasitesi Oluşurma

23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Muğla, Turkey, 14 - 16 May 2015, pp.436-441

Feminen ve Maskülen Dağıtık Liderlik Aracılığıyla Örgütsel Rezilyans

2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.467-474 Sustainable Development

Rezilyant Lider ve Rezilyant Takipçileri

1. Örgütsel Davranış Kongresi, Sakarya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.1

p-Merkez Problemi

YA/EM Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi ‘94, İstanbul, Turkey, 1 - 04 July 1994

Books & Book Chapters

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Üzerine Literatür Taraması

in: Academic Research for Sustainability-II, Cengiz KAHRAMAN, Editor, Artikel Akademi, İstanbul, pp.1-58, 2021 Sustainable Development

A Conceptual Study on RPAs as of Intelligent Automation

in: Intelligent and Fuzzy Techniques in Big Data Analytics and Decision Making, Kahraman C., Cebi S., Cevik Onar S., Oztaysi B., Tolga A.C., Ucal Sari I., Editor, Springer, Cham, pp.65-72, 2019