Arş.Gör.Dr.

Ayşe ÇIRAKOĞLU


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

E-posta: cirakay@istanbul.edu.tr
İş Telefonu: +90 212 414 3034
İş Telefonu: +90 212 414 3000 Dahili: 21564
Web: http://avesis.istanbulc.edu.tr/cirakay/

Eğitim Bilgileri

1997 - 2003

1997 - 2003

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

1992 - 1995

1992 - 1995

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, Türkiye

1988 - 1992

1988 - 1992

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2003

2003

Doktora

BEYİN TÜMÖRLERİNDE SİTOGENETİK VE MOLEKÜLER SİTOGENETİK İNCELEMELER

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

1995

1995

Yüksek Lisans

KROMOZOMLARDA ÇEŞİTLİ SİTOGENETİK YÖNTEMLERLE HETEROMORFİK BÖLGELERİN İNCELENMESİ

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü/Genetik Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2013

2013

High-Throughput Methylome Analysis & Its Impact on Human Health and Disease

Sağlık ve Tıp

DETAE

2011

2011

Moleküler Biyolojide Yeni Teknolojiler Kursu

Sağlık ve Tıp

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

2008

2008

Course In Integ. Of Cytogenet, Microar. And Massive Seq.In Biomed. And Clin. Res.

Sağlık ve Tıp

European School of Genetic Medicine

2005

2005

9. Kanser Genetik Uzaktan Eğitim Kursu

Sağlık ve Tıp

European Genetic Foundation

2005

2005

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu

2000

2000

2nd Course in Molecular Cytogenetics

Sağlık ve Tıp

European Genetic Foundation

1996

1996

Uygulamalı Fluoresan İn Situ Hibridizasyon Kursu

Sağlık ve Tıp

Osmangazi Üniversitesi/ GENTAM, Eskişehir

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri, Tıbbi Biyoloji, Dahili Tıp Bilimleri, Tıbbi Genetik, Yaşam Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik , Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi, Genetik Mühendisliği, Genomiks, Kanser Moleküler Biyolojisi, Sitogenetik, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

2013 - 2015

2013 - 2015

Öğretim Görevlisi Dr.

Yakin Dogu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Hücre Doku ve Organ Sistemleri II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kalıtsal Hastalıklar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kromozom Yapısı ve Analizi

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Genetic aberrations in patients with aplastic anemia Aplastik anemi hastalarında gözlenen sitogenetik düzensizlikler

Kuru R. D. , Çirakoğlu A. , Yilmaz Ş. , Ar M. C. , Tarkan Argüden Y., Deviren A. , et al.

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, cilt.39, ss.409-413, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2017

2017

1p36 Abnormalities In Hematological Malignancies

Kuru R. D. , Cirakoglu A. , Yilmaz S., Tarkan-Arguden Y. , Ongoren S. , Ar M. C. , et al.

MOLECULAR CYTOGENETICS, cilt.10, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

A unique mosaic Turner syndrome patient with androgen receptor gene derived marker chromosome

Kalkan R., Ozdag N., Bundak R., Cirakoglu A. , Serakinci N.

SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.62, ss.77-83, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2012

2012

Cytogenetic Evaluation in 221 Untreated Patients with Myelodysplastic Syndrome

Deviren A. , Gursel I. M. , Kuru D., Arguden Y. T. , Yilmaz S. , Cirakoglu A. , et al.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.32, ss.15-23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2012

2012

221 Untreated Patients With Myelodysplastic Syndrome

Deviren A., Gürsel İ. M. , KURU R. D. , Tarkan-Argüden Y., Yılmaz Ş., ÇIRAKOĞLU A. , et al.

Türkiye TURKIYE KLINIKLERI ,J Med Sci., cilt.32, ss.15-23, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2011

2011

Variant Ph Translocations with Different Breakpoints In 6 Cases of Chronic Myeloid Leukemia

KURU R. D. , TARKAN ARGÜDEN Y., AR M., ÇIRAKOĞLU A. , Öngören Ş., YILMAZ Ş. , et al.

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.28, ss.186-192, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2010

2010

Structural Chromosomal Abnormalities in Couples with Recurrent Pregnancy Loss

Cirakoglu A. , Yilmaz S. , Kuru D., Tarkan-Arguden Y., Guven G. S. , Deviren A. , et al.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.30, ss.1185-1188, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2010

2010

Structural Chromosomal Abnormalities in Couples with Recurrent Pregnancy Loss

ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , Kuru D., TARKAN ARGÜDEN Y. , SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , et al.

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, cilt.30, ss.1185-1188, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2009

2009

CYTOGENETIC CLONAL EVOLUTION IN PATIENTS WITH CHRONIC MYELOID LEUKEMIA

Tarkan-Arguden Y., Ar M. C. , Yılmaz Ş. , Ongoren S., Kuru D., Ure U., et al.

BIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT, cilt.23, ss.1515-1520, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

2009

2009

Cytogenetic clonal evolution in patients with chronic myeloid leukemia.

TARKAN ARGÜDEN Y. , Cem M., YILMAZ Ş. , Öngören Ş., Kuru D., Üre Ü., et al.

Biotechnology & Biotechnological Biotechnology Equipment, cilt.23, ss.1515-1520, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2008

2008

A childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL) case with t(3;17)(q23;p13),t(5;12)(q31;p13),inv(11)(p15q12)

ÇIRAKOĞLU A. , Tarkan Y., DEVİREN A. , Kuru D., Yılmaz Ş., Berrak G. S. , et al.

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.25, ss.152-154, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

MDS/MPN Tanılı Bir Olguda Klonal Evolüsyon Gösteren Kompleks Karyotip Bulguları

Kuru R. D. , Çırakoğlu A. , Yılmaz Ş. , Ekizoğlu Eratak S. , Argüden Y. , Öngören Ş. , et al.

Advances In Complex Systems, cilt.12, ss.585-590, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Akut lenfoblastik lösemili hastalarda MYC gen bölgesindeki yeniden düzenlenmelerin konvansiyonel sitogenetik ve floresan in situ hibridizasyon yöntemleriyle incelenmesi

EREN S., ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , BAŞLAR Z. , DEVECİOĞLU Ö., NALÇACI M., et al.

Journal of Clinical and Experimental Investigations (Eski Adı: Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi), cilt.6, ss.21-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Primer Myelofibrozis Olgularında Sitogenetik ve JAK2 Mutasyon Sonuçları

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , ASLANELİ ÇAKMAK B. , ÇELEBİ A., ARGÜDEN Y. , et al.

XVI. TIBBİ BİYOLOJİ ve GENETİK KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019

2019

2019

Conventional Cytogenetics Results of 355 Multipl Myeloma Cases

YILMAZ Ş. , ASLANELİ ÇAKMAK B., KURU D. , ÇIRAKOĞLU A. , ARGÜDEN Y. , ÖNGÖREN AYDIN Ş., et al.

13th Balkan Congress of Human Genetics, Edirne, Türkiye, 17 - 20 Nisan 2019, ss.152

2018

2018

The Evaluation of Cytogenetics Results Obtained from Behçet Disease with Gastrointestınal Involment

YILMAZ Ş. , ESATOĞLU S. N. , Kuru D. , SALİHOĞLU A. , ÇIRAKOĞLU A. , HATEMİ G. , et al.

13th National Congress of Medical Genetics with International Participation, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.30

2018

2018

Investigation of FHIT Gene Region in Peripheral Blood by FISH in Small Cell and Adenocarcinoma Lung Cancer Cases

Bakshaliyeva N., ÇIRAKOĞLU A. , BİL TUNCAY E., ÖNGEN H. , ARGÜDEN Y.

13th National Congress of Medical Genetics with International Participation, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018, ss.27

2018

2018

Hematolojik Kanserlerde FISH Uygulamaları

ÇIRAKOĞLU A.

44. Ulusal Hematoloji Kongresi- Hematologlara Yönelik Genetik Kursu, Antalya, Türkiye, 30 Ekim 2018, ss.9-11

2017

2017

Down Sendromu hastalarında görülen hematolojik malignitelerin retrospektif olarak değerlendirilmesi

Şahin H., KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , ARGÜDEN Y. , AR M. C. , et al.

XV.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.343

2017

2017

22 KLL olgusunda 17p Ve 13q delesyonlarının birlikte değerlendirilmesi

KURU R. D. , Yılmaz M., ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , ASLANELİ ÇAKMAK B., ARGÜDEN Y. , et al.

XV.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.339

2017

2017

1p36 Abnormalities in Hematological Malignancies

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , ARGÜDEN Y. , ÖNGÖREN Ş., AR M. C. , et al.

11th EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCE, Floransa, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2017, cilt.10, no.20, ss.47

2017

2017

The Use of Multitarget FISH on Formalin Fixed Parafin Embedded Tissue in Bladder Cancer

Çırakoğlu A. , Kuru R. D. , Ramazanoğlu S. R. , Ataus A. S. , Alıcı M. B. , Deviren A. , et al.

11th EUROPEAN CYTOGENETICS CONFERENCE, Florence, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2017, cilt.10, no.20, ss.47 Creative Commons License

2017

2017

Assessment of p16 gene activation by fluorescence in situ hybridization (FISH) and immunuhistochemistry (IHC) in oral lichen planus

Erdoğan M., SOLUK TEKKEŞİN M., ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A.

British Society for Oral and Maxillofacial Pathology and Societas Scandinavica Patologiae et Medicinea Oralis, Joint Annual Scientific Meeting, Londra, İngiltere, 27 Nisan - 28 Temmuz 2017

2016

2016

Role of leptin and adiponectin in obesityassociated oxidative stress

BECER E., ÇIRAKOĞLU A.

41st FEBS Congress, Aydın, Türkiye, 3 - 08 Eylül 2016, ss.389

2016

2016

WITH UPDATE ON KARYOTYPES ANOMALIES EVALUATION AS RETROSPECTIVE OBSERVED IN POLYCYTHEMIA VERA DIAGNOSIS AND PREDIAGNOSIS CASES

Şahin H., Yılmaz Ş., Cirakoglu A. , Kuru D., Salihoglu A., Berk S., et al.

24th Biennial International Congress on Thrombosis / EMLTD Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016, cilt.141 identifier

2015

2015

Aplastik Anemi olgularında gözlenen sitogenetik Düzensizlikle

KURU R. D. , Kırıkkaya E., ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , YALNIZ F. F. , BERK S. , et al.

XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2015, ss.393

2014

2014

KLL Olgularında 17p Delesyonunun FISH Yöntemi İle Tespit Edilmesi

KURU R. D. , Çırakoğlu A. , YILMAZ Ş. , ARGÜDEN Y. , AR M., ÖNGÖREN Ş., et al.

6. DETAE Günleri, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2014, ss.44

2013

2013

"Jumping Translokasyonu Olan Polistemia Vera Tanılı Olgu Sunumu"

Yılmaz Ş. , ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , EŞKAZAN A., Tarkan-Argüden Y., Ar M. C. , et al.

XIII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.407

2013

2013

"İdic(18) ve Yeniden Düzenlemeler Gözlenen Bir MDS/MPN Olgusu"

Kuru R. D. , YILMAZ Ş. , Elverdi T., Tarkan-Argüden Y., Öngören Ş., DEVİREN A. , et al.

XIII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.45

2013

2013

Poly (adenosine diphosphate-ribose) polymerase-1 Val762Ala polymorphism in Turkish gastrointestinal cancer patients

Tuncel H. , Shimamoto F., Cirakoglu A. , Erdamar S., Korpinar M. A.

38th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS), Saint Peter, Guernsey Ve Alderney, 6 - 11 Temmuz 2013, cilt.280, ss.392-393 identifier

2013

2013

Pathological and Cytogenetic Evaluatıon of the Hermaphrodıtısm cases ın two doğs

YILDIRIM F. , GÜREL A. , ŞENNAZLI G., ÖZER K. , Karabağlı M. , DEVİREN A. , et al.

2. Turkish- Bosnian Scientific Days Veterinary Faculties of Sarajevo University and İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.27

2013

2013

"Recurrent Monosomies Confirmed By Interphase Fish In 3 Cml Cases. ",

TARKAN ARGÜDEN Y. , KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , Öngören Ş., AR M., et al.

4thInternational Congress on Leukemia-Lymphoma-Myeloma.,, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.300

2013

2013

Recurrent Monosomies Confirmed By Interphase FISH in 3 CML Cases

Tarkan-Argüden Y., KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , Yılmaz Ş. , Öngören Ş., Ar M. C. , et al.

4 th International Congress on Leukemia-Lymphoma-Myeloma, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.300

2011

2011

"İdic(X)(q13)Kromozom Bulgusuna Sahip Olgu Sunumu"

Öden S., ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , Yılmaz Ş. , Tarkan-Argüden Y., Salihoğlu A., et al.

XII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, no.6, ss.95

2011

2011

"KLL Olgularında Gözlenen Kromozom Bulguları"

Döşkaya H., Yılmaz Ş. , Tarkan-Argüden Y., ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , Salihoğlu A., et al.

XII.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, no.6, ss.84

2011

2011

Polisitemia Vera Olgularında Gözlenen Sitogenetik Düzensizlikler

Uzun N., Kuru D. , Yılmaz Ş. , Tarkan Y., ÇIRAKOĞLU A. , Salihoğlu A. , et al.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.31, ss.77

2011

2011

KLL Olgularında Gözlenen Kromozom Bozuklukları

Döşkaya E., Yılmaz Ş., Tarkan Y., ÇIRAKOĞLU A. , Kuru D., Salihoğlu A. , et al.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.31, ss.84

2011

2011

Yetişkin AML Olgularında Gözlenen Sitogenetik Değişiklikler

Şeker N., ÇIRAKOĞLU A. , Kuru D. , Yılmaz Ş., Tarkan Y., Salihoğlu A. , et al.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.31, ss.83

0

0

Multipl Myelom Olgularına Ait Sitogenetik Bulgular.

ASLANELİ ÇAKMAK B., TARKAN ARGÜDEN Y. , ÇINAR A., KURU R. D. , YILMAZ Ş. , GÜLTÜRK E. , et al.

Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, cilt.31, no.6, ss.81

2011

2011

Çeşitli Lösemi Türlerinde Kromozom 1 Düzensizlikleri

Kuru D. , ÇIRAKOĞLU A. , Tarkan Y., Yılmaz Ş. , Ar C., Öngören Ş., et al.

XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, cilt.31, ss.84

2010

2010

Cytogenetic analyses on bone marrow and peripheral blood samples in hematological malignancies

Yılmaz Ş., ÇIRAKOĞLU A. , Aslaneli B., Eşkazan E., Kuru D., Ar C., et al.

9th National Medical Genetics Congress with International Participation, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, cilt.78, ss.107-108

0

0

Hematolojik Kanserlerde Sitogenetik Çalışmalar.

YILMAZ Ş. , ÇIRAKOĞLU A. , ASLANELİ ÇAKMAK B., EŞKAZAN A., KURU R. D. , AR M., et al.

9. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.78, no.1, ss.107

2010

2010

Evre T1 Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Çok Renkli FISH Yöntemi ile Arşiv Dokusunda İncelemeler.

ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , DEVİREN A. , ATAUS S., ALICI M. B. , TUNA M. B. , et al.

III.Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mart 2010, ss.23

0

0

Hematolojik kanserlerde gözlenen 1q duplikasyonları

KURU R. D. , EŞKAZAN A., TARKAN ARGÜDEN Y. , ÖNGÖREN Ş., YILMAZ Ş. , AR M., et al.

III. Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Bursa, Türkiye, ss.10

2007

2007

Kompleks Varyant Philadelphia Kromozomu-Prognoz İlişkisi

Tarkan Y., Öngören Ş., ÇIRAKOĞLU A. , Yılmaz Ş. , Kuru D. , SAĞCI GÜVEN G. , et al.

XXXIII. Hematoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, cilt.24, ss.124-125

0

0

t(6;8;21;17) gözlenen bir lösemi olgusu.

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , YILMAZ Ş. , TARKAN ARGÜDEN Y. , SAĞCI GÜVEN G. , BAŞLAR Z. , et al.

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.245

2007

2007

Two cases with Williams syndrome

Kuru K., Cirakoglu A. , Tarkan-Arguden Y. , Yilmaz S., Guven G. S. , Cinar A., et al.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 2007, cilt.15, ss.96-97 identifier

2007

2007

Cytogenetic findings in Joubert syndrome

Fenerci Y., Karaca E., Kuru D., Cirakoglu A. , Seven M. , Deviren A., et al.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 2007, cilt.15, ss.259 identifier

2007

2007

Structural chromosome abnormalities in couples with recurrent fetal losses

Cirakoglu Y. T. , Yilmaz S., Kuru D., Deviren A., Guven G. S. , Pasalioglu E., et al.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 2007, cilt.15, ss.103 identifier

2007

2007

A case with ring chromosome 18

Yilmaz A. D. , Kuru D., Cirakoglu A. , Kuskucu M., Yosunkaya-Fenerci E., Tarkan-Arguden Y. , et al.

6th European Cytogenetics Conference, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Temmuz 2007, cilt.15, ss.101 identifier

0

0

70 Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusuna Ait Sitogenetik Bulgular.

YILMAZ Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , TARKAN ARGÜDEN Y. , ÇIRAKOĞLU A. , KURU R. D. , AR M., et al.

VII.Ulusal Prenatal Tanı Ve Tıbbi Genetik Kongresi, Kayseri, Türkiye, ss.184

2006

2006

Genlerin Kişilik Üzerindeki Etkileri

ARPAĞ S., ÇIRAKOĞLU A.

II. Tıbbi Biyolojik Bilimler Kongresi ve V. Tıbbi Biyolojik Bilimler Öğrenci Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2006, ss.6

2005

2005

Cytogenetic Findings of Adult ALL cases

Yılmaz Ş. , Tarkan Y., ÇIRAKOĞLU A. , Kuru D. , SAĞCI GÜVEN G. , Kurt H. , et al.

XXXth World Cogressof the International Society of Hematology, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2005, cilt.22, ss.2005

2005

2005

Fluoresan In Situ Hıbridizasyon (FISH) Tekniği ve Uygulama Alanları

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , HACIHANEFİOĞLU S.

I. Tıbbi Biyolojik Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2005

0

0

. Cytogenetic and molecular cytogenetic analyses in brain tumors.

ÇIRAKOĞLU A. , TARKAN ARGÜDEN Y. , YILMAZ Ş. , KURU R. D. , İNAN M., UZAN M. , et al.

15 th International Chromosome Conference (ICC XV), İngiltere, cilt.12, no.1, ss.103

2004

2004

A case with partial trisomy 7p and monosomy 9p

Yılmaz Ş. , Tarkan Y., ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , Kuru D. , SAĞCI GÜVEN G. , et al.

15th International Chromosome Conference, İngiltere, 1 - 04 Eylül 2004, cilt.12, ss.145

0

0

Parsiyel 7p trizomili ve 9p monozomili bir olgu sunumu.

YILMAZ Ş. , TARKAN ARGÜDEN Y. , ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , KURU R. D. , SAĞCI GÜVEN G. , et al.

VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.150

0

0

Beyin tümörlerinde sitogenetik ve moleküler sitogenetik incelemeler.

ÇIRAKOĞLU A. , TARKAN ARGÜDEN Y. , YILMAZ Ş. , KURU R. D. , İNAN M., UZAN M. , et al.

VI.Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, ss.58

2003

2003

12 lösemi olgusunda gözlenen kromozom11 anomalileri

Kuru D. , ÇIRAKOĞLU A. , Tarkan Y., Yılmaz Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , et al.

XXX. Hematoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, cilt.20, ss.118

2003

2003

12 Lösemi Olgusunda Gözlenen Kromozom 11 Anomalileri

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , TARKAN ARGÜDEN Y. , YILMAZ Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , et al.

XXX. Ulusal Hematoloji Kon, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, cilt.20, no.3, ss.118

2002

2002

Hematolojik kanserli 7 olguda gözlenen 12p anomalileri

ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , Kuru D. , Tarkan Y., Yılmaz Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , et al.

29. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, cilt.19, ss.122

2002

2002

228 olguda Philadelphia kromozomunun sitogenetik yöntemiyle incelenmesi

Kuru D. , Tarkan Y., DEVİREN A. , ÇIRAKOĞLU A. , Yılmaz Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , et al.

29. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, cilt.19, ss.118

2002

2002

91 AML olgusuna ait sitogenetik bulgular

ÇIRAKOĞLU A. , Kuru D. , Tarkan Y., Yılmaz Ş., SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , et al.

29. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, cilt.19, ss.122

2002

2002

48 MDS olgusuna ait sitogenetik bulgular

SAĞCI GÜVEN G. , ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , Tarkan Y., Kuru D. , Yılmaz Ş. , et al.

29. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, cilt.19, ss.118

2002

2002

149 ALL olgusuna ait sitogenetik bulgular

Yılmaz Ş. , DEVİREN A. , ÇIRAKOĞLU A. , Kuru D. , Tarkan Y., SAĞCI GÜVEN G. , et al.

29. Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002, cilt.19, ss.116-117

2002

2002

A complex karyotype in a childhood relaps ALL-L1

Cirakoglu A. , Hacihanefioglu S., Tarkan-Argoden Y., Deviren A., Berrak S., Canpolat C.

European-Society-of-Human-Genetics European Human Genetics Conference in Conjuction With European Meeting on Psychosocial Aspects of Genetics, Strasbourg, Fransa, 25 - 28 Mayıs 2002, cilt.10, ss.99 identifier

0

0

12 Lösemi olgusunda gözlenen kromozom 11 anomalileri.

KURU R. D. , ÇIRAKOĞLU A. , TARKAN ARGÜDEN Y. , YILMAZ Ş. , SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , et al.

XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, cilt.20, no.3, ss.118

2001

2001

AML-M3 case report with variant t(15;17)

Hacıhanefioğlu S., Kuru D. , ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , Öngören Ş., BAŞLAR Z. , et al.

3rd European Cytogenetics Conference, Fransa, 1 - 04 Temmuz 2001, cilt.44, ss.109

2000

2000

Varyant t(15;17) Gözlenen Bir AML-M3 Olgusu.

HACIHANEFİOĞLU S., ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , KURU R. D. , ÖNGÖREN Ş., BAŞLAR Z. , et al.

XXVIII.Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000

2000

2000

AML-M3 Olgusunda Gözlenen Varyant Bir t(15,17)Olgusu

HACIHANEFİOĞLU S., ÇIRAKOĞLU A. , DEVİREN A. , KURU R. D. , ÖNGÖREN AYDIN Ş., BAŞLAR Z. , et al.

XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2000

1998

1998

Cytogenetic analysis in haematological malignancies

ÇIRAKOĞLU A. , Hacıhanefioğlu S., TARKAN ARGÜDEN Y. , SAĞCI GÜVEN G. , Silahtaroğlu A. N. , DEVİREN A. , et al.

13th International Chromosome Conference, İtalya, 1 - 04 Eylül 1998, ss.167

1998

1998

Cytogenetic analysis in hematological malignancies

ÇIRAKOĞLU A. , Hacıhanefioğlu S., Tarkan Y., SAĞCI GÜVEN G. , DEVİREN A. , Cenani A.

13th International Chromosome Conference, İtalya, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.81, ss.149

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Teknikler

ÇIRAKOĞLU A.

Hematolog-GENETİK, Güner Hayri Özsan ve Müge Sayitoğlu, Editör, Galenos Yayınevi Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.9-20, 2019

2018

2018

Hematolojik Kanserlerde Sitogenetik ve FISH Raporlarının Yazımı ve Yorumlanması

ÇIRAKOĞLU A.

Türkiye Klinikleri Tıbbi Genetik - Özel Konular Hemogenetik, Deviren A., Editör, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.21-27, 2018

2017

2017

Applications of Fluorescence in situ Hybridization (FISH) on Solid Tumors

ÇIRAKOĞLU A.

Theory and Practice for Disease Diagnosis, Cheşca A, Cengiz M, SandleT., Editör, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, ss.27-37, 2017

2016

2016

Chromosome and Genome Analysis

ÇIRAKOĞLU A.

Theory and Practice for Medical Diagnosis, Chesca A, Cengiz M, Editör, Lap Lambert Academıc Publıshıng, Saarbrücken, ss.57-72, 2016

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Türk Hematoloji Derneği- Moleküler Hematoloji ve Sitogenetik Alt komitesi

Bilim Kurulu Üyesi

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Türk Hematoloji Derneği

Üye

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

Üye

1996 - Devam Ediyor

1996 - Devam Ediyor

Tıbbi Genetik Derneği

Üye

2005 - 2011

2005 - 2011

Tıbbi Biyologlar Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Aralık 2020

Aralık 2020

Current Perspectives on Medicinal and Aromatic Plants (CUPMAP)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

PROGRESS IN NUTRITION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

cyprus Journal of Medical Sciences

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

PROGRESS IN NUTRITION

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

Dernek (STK)

Türk Hematoloji Derneği, Türkiye

Aralık 2019

Aralık 2019

türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Dernek (STK)

Türk Hematoloji Derneği, Türkiye

Ağustos 2015

Ağustos 2015

African Health Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Gene

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

African Health Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Gene

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

Turkish Journal of Hematology

SCI Kapsamındaki DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

44.Ulusal Hematoloji Kursu, Hematologlara Yönelik Genetik Kursu

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 25

h-indeksi (WOS): 3