Arş.Gör.

Cemal ASLAN


Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Metaloji Ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Stronsiyum Kobaltitin Sentezi Sırasında Oluşan Termal Bozunma Adımlarının İncelenmesi ve Ürünlerin Karakterizasyonu

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Karakterizasyonu, Üretim Metalurjisi, Metal Dışı Malzeme Üretimi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Formation Mechanism of Strontium Cobaltite from SrCO3 and Co3O4

ASLAN C. , KAHRUMAN C. , YUSUFOĞLU İ.

International Materials Technologies and Metallurgy Conference 2019, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.75-78

2018

2018

Formation Mechanism of Strontium Cobaltite from Equimolar Mixture of Co(NO3)2.6H2O and Sr(NO3)2 in Ar Atmosphere

ASLAN C. , KALPAKLI A. O. , İLHAN S. , KAHRUMAN C. , YUSUFOĞLU İ.

19th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.506-509

2017

2017

Production of Strontium Cobaltite from the Equimolar Mixture of Strontium Oxalate Hydrate and Cobalt Oxalate Hydrate and Characterization

ASLAN C. , KALPAKLI A. O. , İLHAN S. , KAHRUMAN C. , YUSUFOĞLU İ.

International Materials Technologies and Metallurgy Conference 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, ss.59-62

2017

2017

Reaction Mechanism of Strontium Cobaltite Formation During Heating of Equimolar Mixture of Strontium Nitrate and Cobalt Nitrate

YUSUFOĞLU İ. , ASLAN C. , KAHRUMAN C.

3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, Finlandiya, 28 - 30 Nisan 2017, ss.70-71


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1