Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF THE PANDEM ON FOOTBALL ECONOMY

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.23, no.4, pp.110-118, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Self-Marketing Strategies of Elite Sportmen through the Media

International Journal of Scientific and Technological Research, vol.7, no.1, pp.17-29, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE OF BASKETBALL TRAINERS ON DECISION-MAKING STYLES

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.7, no.49, pp.541-552, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Fanaticity and Licensed Product Purchase Levels of Football Fans

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.32, pp.4784-4808, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

MANAGEMENT OF LEISURE TIME and LIFE SATISFACTION OF TENNIS PLAYERS

TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, vol.12, no.48, pp.302-313, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The Impact Of Sports Sponsorship On Consumer Attitude: A Practice For Football Supporters

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.6, no.68, pp.3763-3770, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Leisure Negotation Strategies With the Leisure Constraints: Example of University Students

Turkish Studies-Social Sciences, vol.15, no.4, pp.1919-1930, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

WOMEN'S PLACE IN SPORTS MANAGEMENT: EXAMPLE OF KAYSERİSPOR PRESIDENT

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.71, pp.1151-1157, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysing Sport Spectator Identification Levels of University Students with Their Favorite Team

European Journal of Educational Sciences, vol.7, no.2, pp.37-48, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

GENÇ BİREYLERİN SOSYAL MEDYA TUTUMLARININ İNCELENMESİ

International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, vol.5, no.20, pp.942-947, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

EXAMINATION OF THE FAIR-PLAY BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS

ATLAS JOURNAL, vol.4, no.15, pp.1639-1642, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Penalties Imposed by the Professional Football Disciplinary Committee for the Teams in 2019-2020 Turkish Super League

II. International Congress of Athletic Performance & Health in Sports , İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2020, pp.119-122

The effect of emotional intelligence of basketball trainers on decision-making styles

II. International Congress of Athletic Performance & Health in Sports, İstanbul, Turkey, 22 - 25 October 2020, pp.100

MEDYA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARIN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

17.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.2165-2171

Üniversite Öğrencilerinde Boş Zamanın Anlamı

2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.46-53

Serbest Zaman Engelleri ile Baş Etme Stratejileri: (Üniversite Öğrencileri Örneği)

2.Uluslararası Rekreasyon ve Spor Yönetimi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.42-45

Özel Spor Merkezlerinde Egzersiz Yapan Bireylerin Serbest ZAman İlgilenim Düzeylerinin Belirlenmesi

2.Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.1073-1074

Satranç Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

2. Dünya Spor Bilimleri Araştırma Kongresi, Manisa, Turkey, 21 - 24 March 2019, pp.268-272

SPOR TÜKETİMİ İÇİN MOTİVASYON

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1122-1123

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK iLETİŞİM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

5. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.46

Üniversite Öğrencilerinin Empatik İletişim Düzeylerinin İncelenmesi

5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Manisa, Turkey, 7 - 09 May 2018, pp.46

ÖZEL SPOR MERKEZLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR VE WELLNES KONGRESİ, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.275-276

Books & Book Chapters

Seyircisiz Bir Spor Etkinliği Düşünebilir mi? Kovid-19 Salgınının Spor Etkinliklerine Yönelime Etkisinin İncelenmesi

in: Sürdürülebilirlik İçin Akademik Çalışmalar- II, Dr. Cengiz Kahraman, Editor, Artikel Yayınevi, İstanbul, pp.209-228, 2021 Sustainable Development

Covid-19 Sonrası Sporda Dijital Pazarlama

in: Yeni Normal ve Spor, Doç. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.33-56, 2021

Pandemi Döneminde Futbolun Dijitalleşme Süreci

in: Güncel Yaklaşımlarla Spor Bilimleri, Doç. Dr. Emrah Aykora, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.67-80, 2021

Dijital Pazarlama

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori ve Araştırmalar II, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.123-142, 2020

ALMANYA BUNDESLIGA

in: Futbol Deyip Geçme, Doç. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.57-96, 2020

Spor Yönetiminde Temel Alanlar

in: Spor Yönetiminde Temel Alanlar, Doç. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.37-51, 2019