Dr.Öğr.Üyesi

Çiğdem BARIŞ


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2012

2005 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji/Botanik, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Nikel’in Brokoli (Brassica oleracea var. italica) Tohumlarının Çimlenmesi ve Büyümesi Üzerine Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Biyoloji/Botanik

2005

2005

Yüksek Lisans

Glycine max L.’da Görülen Sırasal Yaprak Senesensine Brassinosteroidlerin Etkisi

İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, Fen Bilimleri Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Yaşam Bilimleri, Bitki Biyolojisi, Bitki Fizyolojisi, Biyoteknoloji, Çevre Biyolojisi, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2002 - 2012

2002 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Biyoloji 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Lisans

Lisans

Biyoloji 1

Lisans

Lisans

Genetik ve Biyoteknoloji

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Bitki ve Hayvan Sistematiği

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji 1

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji

Lisans

Lisans

Genel Biyoloji

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Uptake, accumulation and some biochemical responses in Raphanus sativus L. to zinc stress

Kosesakal T., Yuzbasioglu E., Kaplan E., Baris C. , Yuzbasioglu S., Belivermis M., et al.

AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.10, ss.5993-6000, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2009

2009

A Study on Pre-sevice Science Teachers Misunderstanding of Fermentation

KIRBAŞLAR F. G. , ÇINGIL BARIŞ Ç. , ÜNAL M.

Hacettepe University Journal of Education, cilt.36, ss.158-168, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

2004

2004

The Effect of Zn, Cu and Mn on Senescence in Excised Cotyledons of Eruca sativa L.

ÇAĞ S., ÜNAL M., DALYAN E., ÇINGIL BARIŞ Ç. , KÖSESAKAL T.

Fresenius Environmental Bulletin (FEB), no.8, ss.733-739, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

The Effects of Brassinosteroids on Sequential Leaf Senescence Occuring in Glycine max L.

BARIŞ Ç. , ÇAĞ S.

International Journal of Bio-Technology and Research (IJBTR), no.6, ss.7-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

The Investigation of Pre-service Science Teachers’ Opinions on Some of the Biology and Biotechnology Concepts

KIRBAŞLAR F. G. , BARIŞ Ç.

journal of educational and social research, cilt.1, no.1, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

A study of certain biology and biotechnology concepts in secondary school and high school course books in terms of scientific competency

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.174, ss.420-426, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

The Research Of Secondary School Students’ Scıence Educatıon Self-Effıcacy Level

Güngör B., BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), no.3, ss.699-708, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İşbirlikli öğrenme ortamlarında 5E öğrenme modeli ile zenginleştirilmiş etkinlikler: “Dolaşım sistemi”

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., AVCI F. , et al.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2018), Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.58

2018

2018

İşbirlikli öğrenme ortamlarında problem çözme tekniği ile zenginleştirilmiş etkinlikler: “Enerji dönüşümleri”

İNCE E. , KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , AVCI F. , et al.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2018), Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.57

2018

2018

İşbirlikli öğrenme ortamlarında argüman oluşturma tekniği ile zenginleştirilmiş etkinlikler: “Yoğunluk”

AVCI F. , KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , et al.

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK-2018), Denizli, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.59

2018

2018

An activity enriched with creative drama technique in cooperative learning environment: "Atom"

ŞEŞEN B. , KIRBAŞLAR F. G. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , AVCI F. , et al.

1. International Balkan Chemistry Congress –IBCC 2018., Edirne, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2018, ss.57

2018

2018

An activity enriched with learning at stations technique in cooperative learning environment: " Food chain and energy flow"

USTA GEZER S. , KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , et al.

13th International Balkan Education and Science Congress (BES-2018), Edirne, Türkiye, 6 Eylül - 08 Ekim 2018, ss.60

2018

2018

An activity enriched with collaborative learning technique in cooperative learning environment: "The granular structure of the matter"

KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , AVCI F. , et al.

13th International Balkan Education and Science Congress (BES-2018), Edirne, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.57

2018

2018

An activity enriched with multiple intelligence theory in cooperative learning environment: "Meiosis division"

USTA GEZER S. , KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , et al.

13th International Balkan Education and Science Congress (BES-2018), Edirne, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.59

2018

2018

An activity enriched with guided inquiry based learning approach in cooperative learning environment: "The net force"

KIRBAŞLAR F. G. , ŞEŞEN B. , İNCE E. , MUTLU A., BARIŞ Ç. , AVCI F. , et al.

13th International Balkan Education and Science Congress (BES-2018), Edirne, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.58

2017

2017

THE RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ VIEWS ABOUT SCIENTIFIC KNOWLEDGE

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G. , Güngör B.

International Conference on Science and Education (IConSE), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.12

2017

2017

The Examining of Attitudes towards Environmental Problems of Pre-service Science Teachers

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.261

2017

2017

The Investigation of Pre-service Science Teachers' Efficacy Perception of Environmental Education

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK 2017, Edirne, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2017, ss.260

2017

2017

A Research on Determining The Levels of Teacher Candidates’ Knowledge about Genetically Modified Foods (GMFs)

BARIŞ Ç.

ERPA International Congresses on Education 2017, Budapeşte, Macaristan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİNİN VARLIK ALANINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BARIŞ Ç. , Güngör B., KIRBAŞLAR F. G.

12. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016, cilt.0, ss.14-15

2016

2016

A RESEARCH ON DETERMINING THE LEVELS OF ACADEMIC RISK TAKING OF PRE-SERVICE TEACHERS

BARIŞ Ç. , ÖZSOY GÜNEŞ Z. , KIRBAŞLAR F. G.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1

2016

2016

Measuring Students’ Motivation To Learn Science: A Scale Development Study

ÖZSOY GÜNEŞ Z. , BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

ERPA International Congresses on Education 2016, Saraybosna, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, cilt.1, no.1, ss.1

2016

2016

A Research On Determining The Levels Of Social Entrepreneurship Of Teacher Candidates.

ÖZSOY GÜNEŞ Z. , BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

3rd International Conference On Education, Social Sciences And Humanities (Socioint 2016), İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2016, cilt.1, no.1, ss.1

2016

2016

PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS ABOUT DIFFUSION AND OSMOSIS

BARIŞ Ç. , ÖZSOY GÜNEŞ Z. , ACAR ŞEŞEN B.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 Mayıs - 22 Haziran 2016, cilt.1, ss.127

2015

2015

THE RESEARCH OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS’ SCIENCE EDUCATION SELF EFFICACY LEVEL

Güngör B., BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

International Conference on New Horizons in Education (INTE), Barselona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.15

2015

2015

The Investigation of Pre-service Science Teachers’ Opinions on Some of the Biology and Biotechnology Concept

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

ERPA International Congresses on Education 2015, Atina, Yunanistan, 4 - 07 Haziran 2015, ss.1

2014

2014

A Study of Certain Biology and Biotechnology Concepts in SecondarySchool and High School Course Books in Terms of Scientific Competency

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE2014), Paris, Fransa, 24 - 28 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

A Study of Certain Biology and Biotechnology Concepts in Secondary School and High School Course Books in Terms of Scientific Competency

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G.

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE2014), Paris, Fransa, 24 - 28 Haziran 2014, ss.1

2014

2014

Determination of Pre-service Science Teachers' Knowledge Level on Genetic Concepts

ÇINGIL BARIŞ Ç.

Educational Researches and Publications Associations (ERPA), İnternational Congresses on Education 2014, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014, ss.69

2009

2009

What We Know About Genetically Modified (GM) Foods

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G. , AKÇAY B.

9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2009, ss.189-190

2008

2008

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINA FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISI

YAMAN Y. , ÇINGIL BARIŞ Ç.

VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bolu, Türkiye, 27 Ağustos - 27 Eylül 2008, ss.120

2007

2007

Glycine max L.’da görülen Sırasal Yaprak Senesensine Brassinosteroidlerin Etkisi

ÇINGIL BARIŞ Ç. , ÇAĞ S.

7. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2007, ss.46

2007

2007

"Turp (Raphanus Sativus L.) Fidelerinde Çinko Birikimi Ve Toleransı"

KÖSESAKAL T., YÜZBAŞIOĞLU E., DALYAN E., ÇINGIL BARIŞ Ç. , ÜNAL M.

VII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007

2007

2007

Fen ve Teknoloji Programının Öğretmen Adayları Tarafından Değerlendirilmesi

ÇINGIL BARIŞ Ç. , DERİNGÖL Y.

1. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007, ss.71-72

2007

2007

Fermentasyon Ve Solunum Kavramları İle İlgili Yanılgıların Belirlenmesi Ve Çözüm Önerileri

KIRBAŞLAR F. G. , ÇINGIL BARIŞ Ç. , BATDAL KARADUMAN G. , ÜNAL M.

I.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Türkiye Kimya Derneği, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2007

2006

2006

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Hoşgörüsünün ve Katı Tutumunun Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi

ÇAKIROĞLU Ö. , ÇINGIL BARIŞ Ç. , Yiğitoğlu İ.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, ss.719-723

2006

2006

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Öğrenci Üzerindeki Olumlu Motivasyonunun Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi

ÇAKIROĞLU Ö. , Yigitoglu I. , Cıngıl C., ÇINGIL BARIŞ Ç.

III. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Amasya, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006, cilt.1, no.1, ss.67-68

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Fotosentez ve Hücresel Solunum

BARIŞ Ç.

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları Tespiti ve Giderilmesi, Laçin Şİmşek C., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.389-414, 2019

2019

2019

Çevre Kirlilikleri ve Çözümleri

BARIŞ Ç.

Çevre Eğitimi, Hastürk G., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.141-185, 2019

2018

2018

Daha Yakından Bak!

BARIŞ Ç.

Cezve Yayınevi, İstanbul, 2018

Desteklenen Projeler

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2017

Şubat 2017

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1