Dr.Öğr.Üyesi

Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU


Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Toptan ve Parakende Satış

Emlak ve Emlak Yönetimi

Eğitim Bilgileri

2007 - 2012

2007 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

2004 - 2007

2004 - 2007

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Politikası, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları: İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi (2008-2011)

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat

2007

2007

Yüksek Lisans

Kurumları ve Araçlarıyla Konut Finansmanı: ABD ve Türkiye Örneği

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

İleri Panel Veri Analizi (Stata Uygulamalı),

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İÜ SEM

2017

2017

Panel Veri Analizi (Stata Uygulamalı),

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İÜ SEM

2017

2017

Eviews ile Zaman Serileri Analizi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İÜ SEM

2006

2006

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri (120)

Diğer

Appraisal Institute-İstanbul Üniversitesi

2006

2006

Gayrimenkul Değerleme İlkeleri (110)

Diğer

Appraisal Institute-İstanbul Üniversitesi

2004

2004

Temel Bankacılık Eğitimi

Finans

Denikbank

2004

2004

İleri Microsoft Office (180 saat)

Bilişim

Bilge Adam Bilgisayar Eğitim Merkezi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu , Toptan Ve Perakende Satış

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu , Toptan Ve Perakende Satış

2006 - 2016

2006 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Emlak Ve Emlak Yönetimi Programı

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu , Toptan Ve Perakende Satış

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Adek 'E Bağlı İüsbmyo Birim Kalite Kurulu Üyesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Merkez Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Çocuk Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

Mikro İktisat

Ön Lisans

Ön Lisans

Makro İktisat

Ön Lisans

Ön Lisans

Para ve Bankacılık

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Yönlendirilmiş Çalışma

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Finansmanı ve İpoteğe Dayalı Krediler

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Ekonomisi

Ön Lisans

Ön Lisans

Güncel Ekonomik Sorunlar

Ön Lisans

Ön Lisans

Güncel Ekonomik Sorunlar

Ön Lisans

Ön Lisans

Yönlendirilmiş Çalışma

Ön Lisans

Ön Lisans

Seminer

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Değerleme Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Finansmanı ve İpoteğe Dayalı Kredi Sistemi

Ön Lisans

Ön Lisans

Makro İktisat

Ön Lisans

Ön Lisans

Para ve Bankacılık

Ön Lisans

Ön Lisans

Mikro İktisat

Ön Lisans

Ön Lisans

İş Etiği

Ön Lisans

Ön Lisans

Seminer

Ön Lisans

Ön Lisans

Sermaye Piyasaları

Ön Lisans

Ön Lisans

Gayrimenkul Ekonomisi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

THE RESEARCH ON ECONOMIC FACTORS THAT DETERMINE REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE: HETEREGENEOUS PANEL DATA ANALYSIS

Sarkaya Icellioglu C.

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, ss.736-749, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

The Contribution of Participation Banks to the International Trade in Turkey: A Panel Data Analysis

Şarkaya İçellioğlu C. , Engin Öztürk M. B.

Procedia Computer Science, cilt.158, ss.964-970, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

An Investigation on the Volatility of Cryptocurrencies by means of Heterogeneous Panel Data Analysis

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , ÖNER S.

Procedia Computer Science, cilt.158, ss.913-920, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bir Sermaye Piyasası Aracı Olarak Sukuk: S&P Sukuk Endeksi ve Geleneksel Tahvil Endeksi Üzerine Bir Uygulama

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.19, ss.43-62, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRDEKİ BÜYÜMENİN KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BALTIK ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ UYGULAMASI

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.11, ss.1877-1888, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Sermaye Piyasalarında İslami Endeksler ve Geleneksel Endeksler Arası İlişkiler: Katılım 30 Endeksi ve Bist 100 Endeksi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.132-144, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

ABD'nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamalarının Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasaları Üzerindeki Etkisi

ÖNER S. , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.32, ss.1171-1188, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

The Impact of Foreign Trade in the Information and Communication Technology (ICT) Products on GDP Per Capita: Panel Data Analysis for Five ASEAN Countries

ENGİN ÖZTÜRK M. B. , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , AVUNDUK Z. B.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.158-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünleri Dış Ticaretinin Kişi Başı Milli Gelir Üzerine Etkileri: ASEAN Ülkelerine Yönelik Panel Veri Analizi

ENGİN ÖZTÜRK M. B. , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , AVUNDUK Z. B.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.158-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

FİNANSAL İSTİKRAR VE TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.20-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

The Negative Interest Rate Policy: The Eventualities and Implications

YILMAZ S., ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Journal of Emerging Economies and Policy, cilt.1, ss.190-201, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Is It Likely For a Financial Innovation to Lead an Economic Crisis? Major examples of Financial Crises

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

THE JOURNAL OF INTERNATIONAL SOCIAL RESEARCH, cilt.8, no.2015, ss.937-946, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un SWOT Analizi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2014, no.1, ss.37-55, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

ABD’de Konut Finansman Sistemi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.2011, ss.143-154, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2007

2007

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Üzerine Bir İnceleme ve Türkiye İlişkin Sektör Analizi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, no.2007, ss.175-190, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Effects of Industrial Production Index on Current Balance: An Analysis for European Countries.

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

International Congress of Energy Economy and Security, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Döviz Kurlarındaki ve Parasal Tabandaki değişimlerin Enflasyon Üzerindeki Etkisi: Kırılgan 5'li Üzerine Panel Veri Uygulaması

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

III.International Symposium on Economics Finance and Econometrics, Hatay, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2019, ss.19

2019

2019

The Effect of the Funds Provided by Participation Banks on the Export of Turkey

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , ENGİN ÖZTÜRK M. B.

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turks Ve Caicos Adaları, 20 - 22 Haziran 2019, ss.56

2019

2019

An Investigation on the Volatility of Cryptocurrencies by Panel Data Analysis

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , ÖNER S.

3rd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019, ss.56

2018

2018

Türkiye'de Katılım Bankacılığı ve Bankacılık Sektörü İçerisinde Katılım Bankalarının Yeri

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

International Congress of Islamic Economy Finance and Ethics, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Nisan 2018, ss.26

2018

2018

Investigation on The Relationship Between Unemployment and Inflatıon in Selected Muslim Countries in Female Labor Market

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

International Conference on Contemporary Women's Studies, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2018, ss.67

2017

2017

The Impact of ICT Trade on GDP Per Capita: Panel Data Analysis Towards ASEAN Countries

ENGİN ÖZTÜRK M. B. , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , AVUNDUK Z. B.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

2016

2016

Finansal İstikrar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Stratejisi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.2, ss.1557-1575

2016

2016

The Negative Interest Rate Policy: The Eventualities and Implications

YILMAZ S., ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

International Congress of Management Economy and Policy, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, cilt.2, ss.1545-1556

2015

2015

Do Demographic Characteristics Make a Difference on Housing Investment Preferences? Household Survey for Istanbul

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

World Conference on Technology, Innovatıon and Entrepreneurshıp, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.51

2015

2015

Does Financial Innovation Lead up to the Crises ? Samples of the Major Financial Crises

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

World Conference on Technology, Innovatıon and Entrepreneurshıp, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.64

2015

2015

Is The Demographical Characteristics Influential on Housing Investment Preferences? A Diffusive Household Survey for Istanbul

Icellioglu C.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015, ss.534-543 identifier

2013

2013

Türkiye’nin Kentleşme Sürecinde İstanbul’un Dönüşümü: Gayrimenkul Piyasasının Bölgesel Analizi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

5.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 01 Kasım 2013, ss.1

2013

2013

Yeni Ekonomide Ürün Geliştirme ve Tüketici Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , TEKSÖZ AKAY D.

4.Uluslararası İstanbul İktisatçılar Zirvesi, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.100-115

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

The Supply Side Approach to Real Exchange Rate: The Balassa-Samuelson Effect

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Studies on Social Sciences, Assist.Prof.Dr.Özlem Kaya , Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.305-338, 2019

2017

2017

Malaysia

YILMAZ S., ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Handbook of Research on Sociopolitical Factors Impacting Economic Growth in Islamic Nations, Ozdemir S., Erdogan S., Gedikli A., Editör, Igı Global Publications, Hershey, ss.358-378, 2017

2013

2013

Gayrimenkul Ekonomisi

ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C.

Derin Yayınları, İstanbul, 2013