Arş.Gör.Dr.

Can ÇALICI


Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü

Adli Tıp Bölümü

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2016

2011 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, Türkiye

2004 - 2009

2004 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

BÜTÜNLEŞİK SUÇ KURAMLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE'DE SUÇ TRENDLERİ: CUMHURİYET TARİHİNE RETROSPEKTİF BAKIŞ

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Abd

2011

2011

Yüksek Lisans

SOSYAL AĞLARDA SUÇ FARKINDALIĞI: FACEBOOK ÖRNEĞİ

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Human Subjects Ethics Training

Mesleki Eğitim

George Mason University

2018

2018

Role of Forensics in Combatting Terrorism

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Gujarat Forensic Sciences University

2017

2017

International Summer School on German Criminal Law with a Special Focus on Medical Criminal Law

Eğitim Yönetimi ve Planlama

University of Würzburg

2016

2016

Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında TÜBİTAK ARDEB 1001 ve 3501 Proje Önerisi Yazma ve Değerlendirme Uygulamalı Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

2015

2015

Başlangıç Seviyesi Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Kalkınma Ajansı

2010

2010

İnsan Hakları Kriminoloji ve Çocuk Suçluluğu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Max Planck Enstitüsü Çalışma Grubu

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Abd

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Suç Mağduru Çocuğun Dinlenmesi: Yargılamanın Değişik Safhalarında Görevli Kamu Personelinin Görüşlerinin İncelenmesi

Babayiğit C., ÇALICI C. , ZİYALAR N. , AŞICIOĞLU F.

Türkiye Klinikleri Adli Bilimler ve Adli Tıp Dergisi, cilt.15, no.1, ss.20, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Bireyden Topluma Travma ve Şiddet: Bireysel ve Toplumsal Şiddet Olaylarına Psikotarihsel Bir Yaklaşım

Türel F. İ. , Öztürk E. , Çalıcı C.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.3-10, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Dissosiyatif Bozukluklarda İntihar Girişimleri ile Alkol ve Madde Kötüye Kullanımı

AŞICIOĞLU F. , ÇALICI C.

Türkiye Klinikleri Psikoloji Dergisi Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon Özel Sayısı, cilt.3, ss.48-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Modern Toplumda Kimlik,“Siber Dissosiyasyon” ve “Siber Alter”:Teorik ve Klinik Bir Yaklaşım

Öztürk E., Çalıcı C.

Türkiye Klinikleri Psikoloji Dergisi Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon Özel Sayısı, cilt.3, ss.39-47, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Psychological Correlates of Cyberbullying and Cyber-Victimization

Ildırım E., ÇALICI C. , ERDOĞAN B.

The International Journal of Human and Behavioral Science, cilt.3, ss.7-21, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Access to Legal Aid in Criminal Matters: Istanbul Sample

Yenisey F., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

International Journal of Scientific and Research Publications, cilt.7, ss.552-557, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bir Siber Agresyon Örneği Olarak Çevrimiçi Zorbalık

ÇALICI C. , Ildırım E.

Turkiye Klinikleri Journal of Forensic Medicine Special, cilt.2, ss.63-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Suçların Aydınlatılmasında CSI Etkisi

Yakupoğlu A., Çalıcı C. , Ziyalar N.

Adli Tıp Bülteni, cilt.21, ss.59-66, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Siirt İlinde Kadın İntiharları

ZİYALAR N. , Sarıpınar A., ÇALICI C.

Adli Tıp Dergisi, cilt.30, ss.117-127, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Factors that Effect The Perception of Crime Seriousness: Turkish University Students Sample

Çalıcı C. , Özcan E. I. , Erdoğan B.

40 TH ANNUAL MEETING OF MERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, California, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Public Attitude to Crime and Justice in Turkey: İstanbul Sample

Çalıcı C. , Ziyalar N.

40th ANNUAL MEETING OF AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, California, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 16 Kasım 2019, ss.1

2019

2019

Uluslararası Platformda siber Kriminoloji

ÇALICI C.

2. Türk Adli Bilimler Kongresi ve 10. Adli Tıp Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.25-30

2018

2018

The Impact of Social Media against Female Sexual Assault Incidents through The Perspective of Rape Myth Acceptance: Turkish Social Media Users Sample

Çalıcı C. , Ildırım E., Öztürk E.

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Dark Figure of Illegal Drug Usage: A Pilot Study in Turkey

Bozkurt M., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Risk-Taking and The Internet: Can Internet Usage Transform into Risk Taking Behavior?

Ladikli N., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

74th American Society of Criminology Annual Meeting, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.1

2018

2018

Üniversite öğrencilerinin siber suç mağduriyeti deneyimleri

Özaşçılar M., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

16. Adli Tıp Günleri, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Ekim 2018, ss.1

2018

2018

Should Stalking be a Separate Crime Type? Stalking in Turkish Law and Comparative Law

ÇALICI C. , Ateş A.

2. Uluslararası TURAZ Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

Group Dynamics and Psychology of Violence in Society from the Viewpoint of Psychohistory

Türel F. İ. , Öztürk E. , Çalıcı C.

2. Uluslararası TURAZ Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2018, ss.1

2018

2018

Takipçi Tacizcilik Ayrı Bir Suç Türü Olmalı Mıdır? Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Takipçi Tacizcilik

ATEŞ A. , Çalıcı C.

II. Uluslararası Turaz Akademi Adli Bilimler, Adli Tıp ve Patoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2018, ss.157-158

2018

2018

Children of Prisoners in Turkey

ÇALICI C. , Giray Sözen F., ZİYALAR N.

2ND INTERNATIONAL CORRECTIONAL RESEARCH SYMPOSIUM, Prag, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Mayıs 2018, ss.1

2018

2018

Adli Bilimler Açısından Kuşaklar Arası Travma Geçişi

Çalıcı C. , Türel F. İ. , Öztürk E.

1.Türk Adli Bilimler Kongresi ve 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 30 Nisan 2018, ss.1

2018

2018

"Adli Bilimler Açısından Kuşaklararası Travma Geçişi", Poster

Çalıcı C. , ÖZTÜRK E. , Türel İ. F.

1. Türk Adli Bilimler Kongresi 8. Adli Tıp Çalıştayı, Amasya, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.43

2017

2017

Cyber Bullying, Smart Phone Addiction and Personality

Çalıcı C. , Ildırım E., Öztürk E.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Childhood Traumas and Cyber Bullying Victimization and Percevived Social Support in University Students: İstanbul Sample

Çalıcı C. , Gökalp F., Öztürk E.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Fear of Crime Among LGBT: A Turkish Sample

ÇALICI C. , YEDİKARDEŞ F., ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Crime Trends in Turkey Based on The Official Conviction Rates

ÇALICI C. , Karakoyun H. D. , ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

Awareness of Alternative Dispute Resolultion Methods: A Turksh Sample

Ahtıhan U. H. , AŞICIOĞLU F. , ÇALICI C. , ZİYALAR N.

73rd American Society of Criminology Annual Meeting, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2017

2017

The Relationship Between Juvenile's Depression Level and Parental Attitudes: Istanbul Sample

Güneş Ö., Öztürk E. , Çalıcı C.

Eurocrim 2016 16th Annual Conference of European Socıety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

SOCIAL MEDIA AND DRUG MARKETING SURVEY: ISTANBUL SAMPLE

Ildırım E., ÇALICI C. , AŞICIOĞLU F. , ÇEVİK F. E.

EUROCRIM 2017 17TH ANNUAL CONFERENCE OF EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, Cardiff, İngiltere, 13 - 16 Eylül 2017, ss.1

2017

2017

INSANITY DEFENSE IN TURKEY: A HISTORICAL AND AN ORGANIZATIONAL EVAULATION

Ildırım E., ÇALICI C. , ZİYALAR N.

EAPL EUROPEAN PSYCHOLOGY AND LAW CONFERENCE 2017, Brüksel, Belçika, 28 - 31 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ PAYLAŞIMI VE İLİŞKİLİ ETKENLER

Ildırım E., ÇALICI C. , ERDOĞAN B.

14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1

2017

2017

Hikikomori: Kültürel Fenomen mi Global Gerçek mi?

Öztürk E. , Çalıcı C.

14. Adli Bilimler Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1

2016

2016

Fear of Crime and Percevived Risk of Victimization Among Young Adults: Istanbul Suburban Sample

Özaşçılar M., Ildırım E., ÇALICI C.

16. Annual Conference of the European Soicety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

The Relationship Between Juvenile’s Depression Level and Parental Attitudes: İstanbul Sample

Güneş Ö., Öztürk E. , Çalıcı C.

16. Annual Conference of the European Soicety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

Turkish juvenile justice system and trends in juvenile delinquency over the last decade

ÇALICI C. , ZİYALAR N.

16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.357

2016

2016

Public View of Alcohol Policies in Turkey

Ildırım E., ÇALICI C. , AŞICIOĞLU F.

16. Annual Conference of the European Soicety of Criminology, Münster, Almanya, 21 - 24 Eylül 2016, ss.1

2016

2016

Sosyal Ağlarda Siber Zorbalık: Üniversite Öğrencileri Örneklemi

ÇALICI C. , Ildırım E.

13. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2016, ss.1

2015

2015

Cyber aggression on social networks among university students: Istanbul sample

ÇALICI C. , Ildırım E.

XXth Workshop Aggression:Future Challenges of Aggression Research, Linz, Avusturya, 20 - 21 Kasım 2015, ss.1

2015

2015

EYEWITNESS TESTIMONY RESEARCHES IN TURKEY: A META-ANALYSIS

Ildırım E., ÇALICI C.

EUROCRIM 2015 15TH ANNUAL CONFERENCE OF EUROPEAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY, Porto, Portekiz, 2 - 05 Eylül 2015, ss.1

2015

2015

VIOLENCE AGAINST WOMEN IN MARRIAGE: THE COMPARISON OF LEGAL AWARENESS BETWEEN GENDERS

BORA A., GÖLGE Z. B. , ÇALICI C.

11TH BAFS CONGRESS ANNUAL MEETING, Yaş, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, ss.1

2015

2015

Awareness against cyber victimization among online social networking users: A pilot study on Facebook

İşcan M. Y. , ZİYALAR N. , ÇALICI C. , Ildırım E.

11TH Annual Meeting of Balkan Academy of Forensics Sciences, Yaş, Romanya, 10 - 13 Haziran 2015, cilt.1, no.1

2014

2014

The CSI Effect in Turkey Reflections from the Criminal Justice System Professionals

ÇALICI C.

EUROCRIM2014, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, ss.585

2014

2014

The CSI Effect in Turkey: Reflections from the Criminal Justice Proffessionals

ZİYALAR N. , Yakupoğlu A., ÇALICI C.

14th Annual Confrerence of European Society of Criminology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.1, no.1

2014

2014

Social Inequalty and Access to Justice in Turkey

ÇALICI C. , ZİYALAR N.

14th Annual Confrerence of European Society of Criminology, Prag, Çek Cumhuriyeti, 10 - 13 Eylül 2014, cilt.1, no.1

2014

2014

Access to Justice in Turkey By the Perspective of Social Inequality

ÇALICI C.

Re - Thinking Social InequalityHerrenhuasen Conference, Hannover, Almanya, 12 - 14 Mayıs 2014, ss.1

2013

2013

Toxicological evaluation of Munchausen syndrome by Proxy cases

TÜRKMEN Z. , MERCAN S. , ÇALICI C. , ZİYALAR N.

9th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS), İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2013, ss.15

2013

2013

A Review About The Importance Of Toxicological Evaluation in Munchausen Syndrome by Proxy Cases

TÜRKMEN Z., MERCAN S. , ZİYALAR N. , ÇALICI C.

9th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Haziran 2013, cilt.1, no.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Dünyada ve Türkiye'de Psikotarihin Akademik Yansımaları

Öztürk E. , Çalıcı C.

Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.86-89, 2020

2020

2020

Adli Sosyal Hizmet ve Bilirkişilik

Ildırım E., Çalıcı C. , Ziyalar N.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, D Yücel,MB Gönültaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.16-23, 2020

2019

2019

Göçmenler ve Göç Süreci: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme

Öztürk E. , Erdoğan B., Çalıcı C.

Türkiye’de Göçmen Kapsayıcılığı Sorundan Fırsata Dönüşüm Öneriler, Halis Sakız,Hıdır Apak, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.213-226, 2019

2018

2018

Psikotarih Açısından Toplumsal Şiddet Olaylarının Grup Dinamikleri ve Psikolojisi

Türel İ. F. , Öztürk E. , Çalıcı C.

Turaz Akademi 2018, Celbiş, O., Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.34-46, 2018

2018

2018

Modern Toplumda Kimlik, "Siber Dissosiyasyon" ve "Siber Alter": Teorik ve Klinik Bir Yaklaşım

Öztürk E. , Çalıcı C.

Ruhsal Travma ve Dissosiyasyon, Öztürk, E., Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.39-47, 2018

2017

2017

Ergenlik ve Suçluluk

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

ÇOCUK SUÇLULUĞU - Juvenile Delinquency, Didem Yücel – M. Burak Gönültaş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-23, 2017

2017

2017

TURKEY

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

INTERNATIONAL HANDBOOK OF jUVENILE JUSTICE, DECKER S.H., MARTEACHE N., Editör, Springer-Verlag , Cham, ss.527-541, 2017

2016

2016

Çocukla Adli Görüşme ve İletişim

Ziyalar N. , Çalıcı C.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, Yücel D.,Gönültaş B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Egitim Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, ss.191-202, 2016

2016

2016

Çocukla Adli Görüşmenin Temel Prensipleri:Okul Öncesi Dönem

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

Adli Sosyal Hizmet: Yaklaşım ve Müdahale, Yücel D., Gönültaş B., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Egitim Danışmanlık Hizmetleri, Ankara, ss.178-189, 2016

2015

2015

TÜRKİYE’DE ÇOCUK ADALET SİSTEMİ: SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR

ZİYALAR N. , ÇALICI C. , Senkeri A. M. , Arslanoğlu E.

HAYATA BİR ÇOCUK BİR ÇOCUĞA HAYAT SUÇA KARIŞMANIN ERKEN YAŞTA ÖNLENMESİ, YARMAN S. B., ZAİM GÖKBAY İ., ÖZDEMİR Ş., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.63-83, 2015

2015

2015

Madde Kullanım Bozuklukları

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

Anormal Psikolojisi Psikopatoloji, Şahin M., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.284-330, 2015

2015

2015

“Adli Bilimler Yeni Bir Alan: Adli Sosyoloji”

ZİYALAR N. , ÇALICI C.

İnsan Toplum ve Haklar: Esin Küntay’a Armağan, Durakbaşa A., Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.60-63, 2015


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

1. Uluslararası TURAZ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi

Katılımcı

Baku-Azerbaycan

2016

2016

16. Annual Conference of the European Soicety of Criminology

Katılımcı

Münster-Almanya

2016

2016

13. Adli Bilimler Kongresi

Katılımcı

Muğla-Türkiye

2015

2015

EUROCRIM 2015 15th Annual Confrerence of European Society of Criminology

Katılımcı

Porto-Portekiz

2015

2015

11th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting

Katılımcı

Yaş-Romanya

2015

2015

11th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting

Katılımcı

Yaş-Romanya

2014

2014

EUROCRIM 2014 14th Annual Confrerence of European Society of Criminology

Katılımcı

Prag-Çek Cumhuriyeti

2014

2014

EUROCRIM 2014 14th Annual Confrerence of European Society of Criminology

Katılımcı

Prag-Çek Cumhuriyeti

2014

2014

10th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting

Katılımcı

DEDEAĞAÇ-Yunanistan

2014

2014

Re- Thinking Social inequality, Herrenhasuen Conference

Katılımcı

Hannover-Almanya

2013

2013

9th BAFS (Balkan Academy of Forensic Sciences) Congress Annual Meeting

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2019 - 2020

2019 - 2020

2219 INTERNATIONAL POST DOCTORAL RESEARCH FELLOWSHIP PROGRAMME

TÜBİTAK