Arş.Gör.Dr.

Can GÜNGÖREN


Mühendislik Fakültesi

Maden Mühendisliği Bölümü

Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - 2019

2018 - 2019

Yüksek Lisans-Tezsiz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Türkiye

2009 - 2016

2009 - 2016

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fenbilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

MİNERAL FLOTASYONUNDA ULTRASONİK ENERJİNİN TANE-KABARCIK ETKİLEŞİMİNE ETKİSİ

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

Ultrasonik ve Mikrodalga Enerjilerinin Kolemanit Flotasyonunda Ön İşlem Olarak Kullanma Olanaklarının Araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2015

2015

Project Management Methodology

Diğer

Proje Eğitim Merkezi

2015

2015

MS Project

Diğer

Proje Eğitim Merkezi

Araştırma Alanları

Maden Mühendisliği ve Teknolojisi , Cevher Hazırlama, Flotasyon ve Flokülasyon , Kimyasal-Biyolojik Kazanma Teknikleri ve Cevher Hazırlama , Kimya, Fizikokimya, Yüzey Kimyası, Temel Bilimler, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Solution Chemistry in Mineral Processing

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Mining Electrotechniques

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Effect of conventional and microwave thermal treatments on floatability of low- and high-rank lignites

Ozkan S. G. , Baktarhan Y. , Gungoren C. , Demir I.

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.42, ss.2357-2369, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

Investigation of flocculation properties and floc structure of coal processing plant tailings in the presence of monovalent and divalent ions

Güngören C. , Kurşun Ünver İ. , Özdemir O.

Physicochemical Problems of Mineral Processing, cilt.56, ss.747-758, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2020

2020

Enhancement of galena-potassium ethyl xanthate flotation system by low power ultrasound

GUNGOREN C. , BAKTARHAN Y. , DEMIR İ. , OZKAN S. G.

TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA, cilt.30, ss.1102-1110, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2020

2020

An investigation of the effect of clay type on coal flotation along with DLVO theoretical analyses

Gungoren C. , Guven O., ÇINAR M., Ozdemir O.

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, cilt.40, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Effect of ultrasound on bubble-particle interaction in quartz-amine flotation system

Gungoren C. , Özdemir Ö. , Wang X., Ozkan S. G. , Miller J. D.

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, cilt.52, ss.446-454, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

An investigation of air/water interface in mixed aqueous solutions of KCl, NaCl, and DAH

Gungoren C.

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.55, ss.1259-1270, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Effects of temperature during ultrasonic conditioning in quartz-amine flotation

Gungoren C. , Ozdemir O. , Ozkan S. G.

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.53, ss.687-698, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

ENHANCEMENT OF COLEMANITE FLOTATION BY ULTRASONIC PRE-TREATMENT

Ozkan S. G. , Gungoren C.

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.48, ss.455-462, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Characterization of flocs in dewatering of coal plant tailings

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

HİTTİTE JOURNAL OF SCİENCE AND ENGİNEERİNG, cilt.6, ss.1-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Ultrasonik İşlemlerin Flotasyonda Kullanımında Farklı Yaklaşımlar

GÜNGÖREN C. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.17, ss.727-735, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Mikrodalga enerjisinin kolemanit cevherinin ufalanmasına ve flotasyonuna etkisi

DEMİR İ. , GÜNGÖREN C. , ÖZKAN Ş. G.

BOR DERGİSİ, cilt.2, ss.75-81, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

MİKRODALGA KURUTMANIN LİNYİT KÖMÜRÜNÜN ÖĞÜTÜLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

GÜNGÖREN C. , ÖZKAN Ş. G. , HACIFAZLIOĞLU H.

BİLİMSEL MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.55, ss.15-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

MIKRODALGA ENERJISININ KOLEMANIT VE ULEKSITIN SUDAKI COZUNURLUGUNE ETKISININ ARASTIRILMASI

ÖZKAN Ş. G. , ESKİBALCI M. F. , GÜNGÖREN C.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, cilt.22, ss.85-93, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

An Investigation of Flotation Behaviour of Ultrasound Treated Galena

GÜNGÖREN C. , Sow M. A. , BAKTARHAN Y. , DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES (IMASES2018), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.93-102

2018

2018

Measurement of HTAB Adsorption on Sepiolite with UV/Vis Spectros-copy in the UV Range

GÜNGÖREN C. , ULLUSOY M., ÖZDEMİR O.

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMICS STUDIES (IMASES2018), İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, ss.81-92

2018

2018

An Investigation of Bubble Coalescence using a Dynamic Method

GÜNGÖREN C. , İŞLEK E., BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZDEMİR O.

16th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2018, cilt.1, no.1, ss.241-245

2018

2018

ENHANCEMENT OF HYDROPHOBICITY OF COALS USING MICROWAVE HEATING IN TERMS OF FLOTATION RECOVERY

BAKTARHAN Y. , GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , ÖZDEMİR O. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.246

2018

2018

EFFECT OF ULTRASOUND CONDITIONING ON GALENA FLOTATION

GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , BAKTARHAN Y. , ÖZDEMİR O. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.77

2018

2018

AN INVESTIGATION ON THE FLOCCULATION OF BORON TAILINGS

DEMİR İ. , GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , ÇİNKU K. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018) October 4-6, 2018, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.247

2018

2018

EFFECT OF MEASUREMENT METHOD ON DETERMINING OF HYDROPHOBICTY OF MINERALS

GÜNGÖREN C. , DÜNDAR E., KESİKBAŞ A., ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018, ss.210

2017

2017

INFLUENCE OF ULTRASOUND ON THE COLLECTORLESS MICRO-FLOTATION OF LAMINAR TALC

GÜNGÖREN C. , Hocaoğlu F., DEMİR İ. , BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G.

XVII.Balkan Mineral Processing Congress - BMPC2017, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.383-389

2017

2017

EFFECT OF MICROWAVE DRYING ON PARTICLE SHAPE OF A TURKISH LIGNITE BEFORE AND AFTER GRINDING

GÜNGÖREN C. , ÖZKAN Ş. G. , HACIFAZLIOĞLU H.

XVII.Balkan Mineral Processing Congress - BMPC2017, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.625-631

2017

2017

A New Approach on the Measurement of Bubble Coalescence Time in Flotation

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , DEMİR İ. , ÖZDEMİR O. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G.

6. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi (IMMAT), İzmir, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.33-38

2017

2017

DETERMINATION OF FLOC SIZE AND STRENGTH OF FINE COAL TAILINGS USING LASER DIFFRACTION TECHNIQUE

GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.609-616

2017

2017

Isıl Önişlemlerin Linyit Artıklarının Flotasyonuna Etkileri

BAKTARHAN Y. , GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.677-681

2017

2017

Soma Kömürlerinin Açık Havada Kurutulmasının Öğütme Maliyetine Etkisi

DEMİR İ. , ÖZKAN Ş. G. , GÜNGÖREN C. , BAKTARHAN Y.

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2017, ss.693-704

2016

2016

Use of Divalent Calcium and Magnesium Ions on Solid-Liquid Seperation of Fine Coal Tailings

GÜNGÖREN C. , ŞENOL ARSLAN D. , Güven O., BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, cilt.1, ss.170-175

2016

2016

Effect of Monovalent Sodİum and Potasİum Ions on The Settlement of Fine Coal Processing Plant Tailings

ŞENOL ARSLAN D. , GÜNGÖREN C. , Güven O., BAKTARHAN Y. , ÖZKAN Ş. G. , ÖZDEMİR O.

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION, İstanbul, Türkiye, 5 Ekim - 07 Kasım 2016, cilt.1, ss.136-141

2016

2016

Evaluation of Coal Preparation Plant Tailings by Ultrasonic Flotation

Gungoren C. , Baktarhan Y. , Demir İ. , Arslan S. D. , Özdemir Ö. , Ozkan S. G.

16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP) / International Symposium on Computer Applications (CAMI), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, no.55 identifier

2015

2015

EFFECT OF SIMULTANEOUS ULTRASONIC TREATMENT ON QUARTZ-AMINE FLOTATION SYSTEM

GÜNGÖREN C. , Erbek T. M. , ÖZDEMİR O. , ÖZKAN Ş. G.

XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 17 - 19 Haziran 2015, cilt.1, no.1, ss.483-490

2015

2015

Ultrasonik Enerjinin Kuvars Kumunun Zeta Potansiyeline Etkisi

ÖZKAN Ş. G. , KURŞUN ÜNVER İ. , ÖZDEMİR O. , İçmez B., GÜNGÖREN C. , DEMİR İ. , et al.

9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, cilt.1, no.1, ss.337-346

2010

2010

INVESTIGATION OF ULTRASONICS USE FOR COLEMANITE FLOTATION

Ozkan S. G. , Gungoren C.

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.661-668 identifier identifier

2008

2008

Effects of ultrasonic energy on solubility of colemanite and ulexite

ÖZKAN Ş. G. , GÜNGÖREN C. , ESKİBALCI M. F.

11th Int. Mineral Processing Symposium, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, cilt.1, ss.823-828

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

International Journal of Mineral Processing and Extractive Metallurgy

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

MINERALS ENGINEERING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2020

Ekim 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Eylül 2020

Eylül 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

MINERALS ENGINEERING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2020

Temmuz 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mart 2020

Mart 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2020

Şubat 2020

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Minerals Engineering

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Aralık 2019

Aralık 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Data-in-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

ROYAL SOCİETY OPEN SCİENCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

ROYAL SOCİETY OPEN SCİENCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

MINERALS ENGINEERING

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Data-In-Brief

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Physicochemial Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Ultrasonics Sonochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Ultrasonics Sonochemistry

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Physicochemical Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Physicochemical Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Physicochemical Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

Physicochemical Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

Particulate Science and Technology

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2016

Aralık 2016

Physicochemical Problems of Mineral Processing

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2016

Kasım 2016

The Open Fuel and Energy Science Journal

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Ekim 2016

Ekim 2016

PROCEEDING OF 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES, ISTANBUL, TURKEY.

Diğer Dergiler

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Ekim 2016

Ekim 2016

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES (CAMI2016)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Güngören C.
İstanbul, Türkiye

Ekim 2016

Ekim 2016

16th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL ISSUES AND WASTE MANAGEMENT IN ENERGY AND MINERAL PRODUCTION (SWEMP2016)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Güngören C.
İstanbul, Türkiye

Ödüller

Aralık 2006

Aralık 2006

Başarılı Lisans Tezi Ödülü

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Haziran 2006

Haziran 2006

2005-2006 Dönemi Maden Mühendisliği Bölüm Birinciliği

İ.Ü. Mühendislik FakültesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

16th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2016)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER APPLICATIONS IN THE MINERALS INDUSTRIES (CAMI 2016)

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

The XII th International Mineral Processing Symposium

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2010

2010

10th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2010

Katılımcı

Varna/Bulgaristan-Bulgaristan

2008

2008

The 11th International Mineral Processing Symposium

Katılımcı

Belek/Antalya-Türkiye

2008

2008

II. Ulusal Bor Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 48

h-indeksi (WOS): 3

Duyurular & Dokümanlar

Cevher Hazırlamada Bilgisayar Uygulamaları
Ders Notu
4.09.2019
Mining Electrotechnics
Ders Notu
4.09.2019